Časopis za pokrajino Posavje
16.07.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Lokalna akcijska skupina Posavje 2014-2020 objavila javne pozive

Objavljeno: Ponedeljek, 04.05.2020    Rubrika: GOSPODARSTVO Sporočilo
Krško-panorama proti Libni
Regionalna razvojna agencija Posavje, kot vodilni partner LAS Posavje, je objavila JAVNE POZIVE za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2020 Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (ESKRP), Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Namen javnih pozivov je izbor operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje, in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni pozivi se izvajajo kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega, v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«.

Sredstva za sofinanciranje operacij sta LAS Posavje dodelili Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR) ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Skupna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 1.291.957,20 EUR; od tega: 382.831,27 EUR iz sredstev EKRSP, 617.264,97 EUR iz sredstev ESPR ter 291.860,96 EUR iz sredstev ESRR. Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije, sofinancirane iz EKSRP, znaša do 85%, za operacije, sofinancirane iz ESPR, 100 %, 85 % ali 50 % ter za operacije, sofinancirane iz ESRR, do 80 %.

Javni pozivi bodo odprti do četrtka, 18. 6. 2020.

Razpisne dokumentacije (po skladih) so dosegljive na spletni strani LAS Posavje: http://www.las-posavje.si/aktualni.html  

Dodatne informacije o javnih pozivih LAS Posavje daje vodilni partner LAS Posavje, in sicer:
- vsak delovnik med 9. in 14. uro po telefonu:
  • 07 488 10 43 za sklad EKSRP (Lucija Avguštin),
  • 07 488 10 47 za sklad ESPR (Manuela Bojnec),
  • 07 488 10 52 za sklad ESRR (Nataša Kežman)
- po elektronski pošti: las.posavje@rra-posavje.si

- osebno po predhodnem dogovoru na sedežu vodilnega partnerja, Regionalna razvojna agencija Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško.

Vir: RRA Posavje
 
« Nazaj na seznam