Časopis za pokrajino Posavje
16.07.2024
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Nova produkta električne energije iz jedrske elektrarne z zamejeno ceno kot odgovor na energetsko krizo

Objavljeno: Četrtek, 04.07.2024    Rubrika: GOSPODARSTVO Redakcija
_RB_1253
Kot odziv na izkušnjo nedavne energetske krize GEN napoveduje pomembno novost: dolgoročni zakup električne energije z zamejeno ceno. Gre za dva produkta, ki sta na slovenskem trgu novost in poslovnim odjemalcem omogočata dolgoročno zaščito pred ekstremnim porastom cen, družbi GEN, ki večino energije pridobi iz Nuklearne elektrarne Krško, pa zaščito pred ekstremnim padcem cen na trgu električne energije.

Pretekla tri leta je zaznamoval ekstremen porast cen električne energije na veleprodajnih trgih, ki ga je povzročila energetska kriza. Če se je veleprodajna cena do leta 2021 gibala okoli 50 EUR/MWh, je v času energetske krize ta cena avgusta 2022 poskočila celo do 1.000 EUR/MWh. Tako ekstremen skok cen je povzročil veliko težav predvsem odjemalcem električne energije, kar je vplivalo na njihovo poslovanje. Ker se odjemalci z razmerami v energetski krizi niso zmogli soočati sami, je večini morala pomagati država z različnimi ukrepi za blaženje energetske krize.

Kot dolgoročen strateški odgovor na izzive energetske krize je GEN razvil nova dolgoročna produkta, ki omogočata dobaviteljem, da odjemalcem zagotovijo ščitenje pred ekstremnim porastom cen na veleprodajnem trgu električne energije. Odjemalcem bo tako omogočen 5-letni dolgoročni zakup pasovne električne energije za pokritje dela njihovih potreb, pri čemer bo veleprodajna cena zakupa energije navzgor zamejena. Ta možnost bo na voljo poslovnim odjemalcem, ki energijo na trgu kupujejo v več korakih s strukturiranimi produkti, ki so prilagojeni njihovim potrebam. Dr. Dejan Paravan, generalni direktor GEN energije, ob tem izpostavlja: »V družbi GEN smo zasnovali novo rešitev za slovenski trg, ki prinaša številne koristi. Poslovnim odjemalcem olajšuje upravljanje tveganj visoke rasti cen električne energije, ki so se zaostrila z energetsko krizo, družbi GEN, ki večino energije pridobi iz Nuklearne elektrarne Krško, pa zaščito pred ekstremnim padcem cen na trgu električne energije. Nenazadnje tovrstni produkti prinašajo korist tudi državi, saj razbremenjujejo pritisk gospodarstva na državo za ukrepe blaženja energetske krize.«

Dva produkta 5-letnega dolgoročnega zakupa pasovne električne energije

Prvi produkt predvideva, da se bo cena zakupa električne energije na strani dobavitelja oblikovala glede na tržno ceno letne pasovne energije v začetku meseca decembra pred vstopom v leto dobave (npr. v začetku decembra 2024 za dobavo v letu 2025), pri čemer bo priporočena cena zamejena navzgor na pribl. 103 EUR/MWh, navzdol pa na pribl. 67 EUR/MWh. Drugi produkt omogoča zamejitev cene navzgor pri enaki priporočeni vrednosti (tj. pribl. 103 EUR/MWh), navzdol pa cena ni zamejena in odjemalec lahko pridobi ob nadaljnjem padanju tržnih cen; v zameno se cena zakupa zviša za vnaprej znan pribitek.

Ponudba je količinsko in časovno omejena

_RB_9724
Nuklearna elektrarna Krško zagotavlja stabilno proizvodnjo pasovne energije po predvidljivih cenah. Odjemalec bo za nabavljeno energijo po navedenih produktih od dobavitelja prejel potrdilo o izvoru, ki dokazuje nizkoogljičnost dobavljene energije. Slednje je še posebej pomembno za vsa podjetja, ki pri svojem poslovanju zasledujejo okoljske cilje.

Omenjena produkta družbe GEN bosta na trgu uvodoma ponujena s strani GEN-I, ki bo električno energijo ponudil zainteresiranim velikim poslovnim in industrijskim odjemalcem. Dolgoročni zakup jedrske energije z zamejeno ceno bo tako pomemben gradnik, okoli katerega bo imel GEN-I kot dobavitelj ob dobro osnovani tržni infrastrukturi možnost priprave in izvedbe dolgoročnih strukturiranih produktov z zamejeno ceno za svoje poslovne odjemalce. Končna cena za odjemalca bo odvisna še od ostalih zakupov energije, profila porabe in ostalih parametrov dobave.

Na odjemalce bo GEN-I ponudbo predstavljenih produktov zamejene cene naslovil v naslednjih dneh na podlagi predhodno izvedenega tržnega testa, ki je pokazal visok interes za tovrstno rešitev med velikimi poslovnimi odjemalci. Prva ponudba novih dveh produktov bo količinsko in časovno omejena. V primeru julijske uspešne prodaje GEN načrtuje ponovitev izvedbe.

Vir: GEN, foto: arhiv
« Nazaj na seznam
»

ne spreglejte

21.01.2021 | Redakcija

Posodica v obliki ženskega telesa

09.03.2021 | Redakcija

Epidemija in hišni ljubljenčki

18.11.2020 | Sporočilo

Ribe na šolskih krožnikih