Časopis za pokrajino Posavje
19.05.2022
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Občutno dražje ogrevanje na zemeljski plin

Objavljeno: Petek, 18.03.2022    Rubrika: GOSPODARSTVO Redakcija
Omarica za plin (1)

Cena zemeljskega plina kot naravnega vira energije z majhnimi izpusti ogljikovega dioksida, prašnih delcev in drugih onesnaževal, zaradi česar se uvršča med okoljsko najprimernejše energente, je postala za marsikoga težko plačljiva.

Nabavne cene zemeljskega plina in drugih energentov iz globalnih razlogov strmo rastejo. Z ogromno podražitvijo nabavnih cen plina so višji tudi zneski ogrevanja, ki jih na položnicah prejmejo končni odjemalci. Nekaj pojasnil o široki problematiki, ki vpliva tudi na sevniške občane, smo poiskali pri direktorju Komunale Sevnica, ki od leta 2021 izvaja vzdrževanje plinovodnega omrežja in dobavo zemeljskega plina končnim uporabnikom v Sevnici.

Plinovodno dejavnost Komunala d.o.o. Sevnica izvaja od pripojitve Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica v marcu 2021. To ni vplivalo na samo izvajanje oskrbe s plinom, temveč je šlo za pravno-formalni postopek prenosa dejavnosti. Na sevniško plinovodno omrežje v dolžini 32 kilometrov je priključenih 659 odjemalcev, Komunala Sevnica pa je eno od 11 podjetij, ki zemeljski plin končnim uporabnikom tudi prodaja, in sicer trenutno 285 odjemalcem.

Dir. Komunale Sevnica, Mitja Udovc

Direktor Komunale Sevnica Mitja Udovč

Zemeljski plin, ki je naravni vir energije z majhnimi izpusti ogljikovega dioksida, prašnih delcev in drugih onesnaževal in se zato uvršča med okoljsko najprimernejše energente, ima pa tudi visoko kurilno vrednost in izkoristek, je postal zelo drag energent. Kje so razlogi, da je v iztekajočem se zimskem času znesek na položnicah za ogrevanje dvakrat ali celo trikrat višji?

»Plinovodna dejavnost v podjetju Komunala Sevnica zajema dva segmenta. Kot vzdrževalec oziroma upravljavec skrbimo za omrežje, cevovode in naprave tako, da se transport zemeljskega plina po plinovodnem omrežju mesta Sevnica varno odvija do končnih uporabnikov. Drugi segment je trgovski, pri čemer gre za prodajo zemeljskega plina končnim uporabnikom. Do leta 2012 je bilo javno podjetje Plinovod Sevnica skrbnik plinovodnega omrežja tudi hkrati edini dobavitelj omenjenega energenta, po spremembi energetskega zakona pa danes izvaja prodajo zemeljskega plina 11 podjetij,« dejavnost plinovoda pojasnjuje direktor sevniškega komunalnega podjetja Mitja Udovč.

OMREŽNINA, NABAVA IN PRODAJNA CENA - RAZLIKE

DSC_4152

Enomesečni znesek na položnici za ogrevanje na plin v družinski hiši je dvakrat višji od preteklih let.

»Za omrežninski del, tarifne postavke omrežnine, potrjuje Agencija za energijo na osnovi energetskega zakona za obdobje treh let. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju občine Sevnica je bil objavljen v Uradnem listu konec meseca novembra 2021 in ne prinaša bistvenih cenovnih sprememb. Višja končna cena je posledica strme rasti nabavne cene zemeljskega plina, ki se je začela septembra lani, in to se odraža na položnicah naših uporabnikov,« predstavi razlog visoke cene ogrevanja na zemeljski plin, kajti oblikovana prodajna cena plina je bila od leta 2019 pa vse do leta 2021 praktično nespremenjena, manjša nihanja cen dobaviteljev niso imela bistvenega vpliva na zaračunane cene na položnicah. »Trenutna situacija na trgu nabave zemeljskega plina za leto 2022 je povsem drugačna,« pravi sogovornik in nadaljuje, da je bilo zaradi nepremostljive razlike med nabavno in prodajno ceno zemeljskega plina potrebno uskladiti končne zaračunane cene. »Trudimo se zagotoviti sprejemljivo ceno zemeljskega plina občanom. Naša nabavna cena je še vedno višja, kot jo zaračunamo našim strankam,« doda in zaključi, da je cilj Komunale Sevnica tudi v prihodnje zagotavljati kakovostno vzdrževanje omrežja. Na tržnem delu, kjer gre za samo prodajo plina, pa ima občinsko javno podjetje kot majhen distributer plina popolnoma drugačna izhodišča od velikih plinskih trgovcev z dolgoročnimi strateškimi pogodbami.

Glede na oceno tržnih razmer je stališče nadzornega sveta podjetja in tudi Občine Sevnica kot lastnice podjetja, da se Komunala Sevnica dolgoročno posveti upravljanju in varnosti delovanja omrežja, samo prodajo in promet z zemeljskim plinom pa je cilj usmeriti na trg, kjer je, kot na področju elektro-oskrbe, odločitev o izbiri samega dobavitelja na končnem uporabniku.

Smilja Radi

#povezujemoposavje
 
« Nazaj na seznam
»