Časopis za pokrajino Posavje
12.05.2021
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Obvestilo za vinogradnike – prijava pridelka grozdja in vina do 20. novembra 2020

Objavljeno: Četrtek, 15.10.2020    Rubrika: GOSPODARSTVO
Kostanjevica-trgatev mestne trte (11)
Pridelovalce, ki obdelujejo najmanj 10 arov vinograda, obveščamo, da morajo v skladu s 13. členom Pravilnika o registru pridelovalcev grozdja in vina najkasneje do  20. novembra 2020 upravni enoti prijaviti celoten pridelek letnik 2020, vključno s pridelkom, namenjenim za lastno porabo.

Če gre za grozdje, ki je bilo trgano tako pozno, da do navedenega roka ni možna prijava (dokazilo je zapisnik pooblaščene organizacije o pregledu količine in kakovosti grozdja, namenjenega pridelavi vrhunskih vin), morajo prijavijo pridelek najpozneje v 20 dneh po trgatvi.
 
Vloga za prijavo pridelka mora vsebovati podatke iz priloge 3 oziroma priloge 4 navedenega  pravilnika. Obvezni podatki v prijavi so:
  • ime in priimek,
  • KMG-MID in/ali št. vpisa v register pridelovalcev grozdja in vina,
  • vrsta pridelka (po sorti ali kot mešano belo, mešano rdeče ali mešano belo in rdeče),
  • količina grozdja v kilogramih,
  • datum trgatve in
  • pridelana količina vina v litrih. 
Obrazca za prijavo pridelka lahko dobite:
  • v sprejemni pisarni Upravne enote Krško (pritličje),
  • na Oddelku za gospodarske dejavnosti in kmetijstvo (1. nadstropje) ter na krajevnem uradu Kostanjevica na Krki – v času uradnih ur, 
  • na spletnem naslovu Elektronske storitve javne uprave:https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=544 in
  • https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=545. 
Dodatna pojasnila so na voljo na telefonskih številkah 498 14 42 in 498 14 44 v času uradnih ur (v ponedeljek in torek 8–12 in 13–15, v sredo 7–12 in 13–17 ter v petek 8–13).
 
Pridelovalce, ki so prijavili vino, letnik 2019, obveščamo tudi, da so bili dolžni do 7. septembra 2020 upravni enoti prijaviti zaloge vina na dan 31. julij 2020, kar lahko uredijo tudi ob prijavi pridelka grozdja in vina.

Vir: UE Krško
 
« Nazaj na seznam