Časopis za pokrajino Posavje
25.02.2021
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Po-Savski rečni turizem in Ribje legende

Objavljeno: Ponedeljek, 15.02.2021    Rubrika: GOSPODARSTVO Sporočilo
RRA Posavje-ribiška projekta

S sestanka z dr. Bety Breznik na RRA Posavje

Na Regionalni razvojni agenciji Posavje, ki je vodilni partner LAS Posavje, so 9. februarja s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) prejeli odločbi o odobritvi sofinanciranja iz  ribiškega sklada za še dva projekta: Po-Savski rečni turizem in Ribje legende.

Projekt Po-Savski rečni turizem (akronim: »PORT«) je Občina Radeče, skupaj s partnerji JZ KTRC Radeče, Ribiška družina Radeče, Hortikulturno društvo Radeče in Posavski muzej Brežice, oddala na 4. javni poziv LAS Posavje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR), sofinanciranje pa je odobreno v višini do 139.000 evrov. Po-Savski rečni turizem temelji na neizkoriščenih turističnih potencialih, ki jih regiji nudi reka Sava s pritoki. V prvi fazi projekta se bodo osredotočili na krepitev primera dobre prakse z vzpostavitvijo ribiške vasice in nadgradnjo radeškega ribolovnega območja ter oblikovanjem doživetja tradicionalni savski čoln, v drugi fazi pa bodo s pomočjo rezultatov prve faze moči usmerili v prve večje korake (smernice, elaborati, regijska konferenca, prodajni image katalog z novimi tržnimi produkti itn.) na področju regijskega povezovanja na temo rečnega in ribolovnega turizma.
 
Za sofinanciranje s sredstvi ESPR v višini do 138.264,91 evrov je odobren še projekt Kulturna in zdrava ribja gastronomija in ribištvo nekoč in danes (akronim: »Ribje legende«), ki ga je na 4. javni poziv LAS Posavje ESPR oddala Kmečka zadruga Krško z.o.o. skupaj s partnerji RD Sevnica, CPT Krško in Domačija Repovž d.o.o. Cilji projekta so identifikacija »ribjih legend« in nesnovne kulturne dediščine ribje gastronomije in ribištva; razvoj povezanega turističnega produkta »Zdrav užitek – rečne ribe in vino« kot odgovor na zahteve sodobnega turista/potrošnika; vzpostavitev 5-zvezdičnega doživetja v Posavju; razvoj sodobne ribje gastronomije in tehnik za shranjevanje surovin; zagon učnega in demonstracijskega centra v Kleti Krško: razvoj kulture pitja vina in testiranje trajnostnih in naravnih kmetijskih praks ter promocija, izobraževanje in informiranje o zdravem življenjskem slogu in ribji gastronomiji nekoč in danes.
 
V povezavi z izvajanjem pristopa CLLD (»od spodaj navzgor«) je 10. februarja na RRA Posavje potekal delovni sestanek s predstavnico Direktorata za hrano in ribištvo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in nosilko ukrepa CLLD ESPR dr. Bety Breznik, na katerem so bile prisotne direktorica RRA Posavje mag. Nataša Šerbec, vodja službe za projektno sodelovanje Nataša Šterban Bezjak in Manuela Bojnec, ki je na RRA Posavje zadolžena za izvajanje ribiškega sklada. Beseda je med drugim tekla o naslednji finančni perspektivi, od katere si LAS Posavje kar precej obeta. V obdobju 2014‒2020 je bil namreč zelo uspešen pri črpanju sredstev ribiškega sklada, saj je na štirih javnih pozivih za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, skupaj razpisal kar 2.099.463,04 evrov oziroma 37,6 % vseh sredstev LAS Posavje.

Vir: RRA Posavje

#povezujemoposavje
 
« Nazaj na seznam