Časopis za pokrajino Posavje
10.07.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Podatke v Registru kmetijskih gospodarstev uredite pred oddajo vlog za ukrepe skupne kmetijske politike

Objavljeno: Petek, 21.02.2020    Rubrika: GOSPODARSTVO Sporočilo
DSC_8009
V ponedeljek, 24. 2. 2020, se bo pri KGZS, Kmetijska svetovalna služba, začel vnos zbirnih vlog za ukrepe skupne kmetijske politike, ki bo trajal do vključno 6. 5. 2020, zamudni rok pa od 7. do vključno 31. 5. 2020. Pred oddajo zahtevkov na KGZS morajo imeti vlagatelji urejene podatke v vseh zahtevanih evidencah (npr. GERK, trajni nasadi, spremembe nosilcev KMG, namestniki..).

Na UE Krško nosilcem kmetijskih gospodarstev priporočajo, da pred vložitvijo zbirnih vlog sami preverijo v Registru kmetijskih gospodarstev (RKG) vpisane podatke in pravilnost vrisa GERK-ov na svojem kmetijskem gospodarstvu. Z vpisom KMG-MID številke je dostop do podatkov za kmetijska zemljišča v uporabi mogoč preko javnega spletnega pregledovalnika grafičnih podatkov RKG (http://rkg.gov.si/GERK/WebViewer). Kdor nima možnosti dostopa do spleta, lahko za pregled GERK-ov zaprosi na upravni enoti.
 
Pri pregledu naj bodo nosilci pozorni, da so na ortofoto posnetkih meje njihovih GERK-ov pravilno izrisane glede na dejansko stanje v naravi. Če bodo ugotovili, da prihaja do razhajanj ali pa je prišlo do kakršnihkoli sprememb na njihovih zemljiščih (nakup, prenehanje uporabe, spremembe dejanske rabe, itd.), naj se naročijo na upravni enoti za ureditev GERK-ov. GERK-e je treba na upravnih enotah urediti najkasneje en dan pred oddajo zbirne vloge.
 
Urejanje podatkov v RKG na Upravni enoti Krško poteka po sistemu naročanja. Nosilce kmetijskih gospodarstev, ki bodo oddajali zbirno vlogo, pozivamo, da se za termin urejanja podatkov pri Upravni enoti Krško predhodno dogovorijo z uslužbenci glede na datum, ki jim ga je Kmetijska svetovalna služba določila za izpolnjevanje vloge. Naročijo se lahko na tel. št. 07 49 81 444 in 07 49 81 442 v času uradnih ur (v ponedeljek in torek od 8. do 12. ure ter od 13. in 15. ure, v sredo od 7. do 12. ure ter od 13. do 17. ure, v petek od 8. do 13. ure).
 
Nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki zbirne vloge v letu 2020 ne bodo oddajali, svetujejo, da svoje podatke v RKG uredijo po 6. 5. 2020.

Vir: UE Krško
 
 
 
« Nazaj na seznam