Časopis za pokrajino Posavje
18.08.2022
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Pol milijona evrov za Karierni center Posavje

Objavljeno: Torek, 14.06.2022    Rubrika: GOSPODARSTVO Sporočilo
Slika 3
Regionalna razvojna agencija Posavje je na razpisu Norveškega finančnega mehanizma s projektnimi partnerji pridobila pol milijona evrov nepovratnih sredstev za projekt Karierni center Posavje.

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) je v vlogi Nosilca programa Izobraževanje – krepitev človeških virov v Uradnem listu RS (74/2021, z dne 14. 5. 2021) objavila Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov. Predmet javnega razpisa je bil izbor projektov, katerim se dodelijo sredstva Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021 in pripadajoče slovenske udeležbe ter sledijo glavnima ciljema finančnega mehanizma:
Slika 2
  • prispevati k zmanjšanju gospodarskih in socialnih razlik v evropskem gospodarskem prostoru ter
  • krepiti bilateralne odnose med Slovenijo in Norveško. Prijavljeni projekti prispevajo k spodbujanju institucionalnega sodelovanja na vseh ravneh formalnega in neformalnega izobraževanja, izboljšanju podpornega okolja za naslovljene prikrajšane skupine ter izboljšanju usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja. Delež sofinanciranja projektov znaša do 100% vseh upravičenih izdatkov.
Slika 1
Regionalna razvojna agencija Posavje (RRA Posavje) je z uspešno prijavo pridobila nepovratna sredstva v višini 499.997,20 EUR za projekt Vzpostavitev inovativnega podpornega okolja »Karierni center Posavje« v regiji Posavje. V projektnem partnerstvu, ki ga sestavlja RRA Posavje kot vodilni partner in prijavitelj projekta sodelujejo Občina Krško, Mladinski center Krško, Ljudska univerza Krško, Območno obrtno-podjetniška zbornica Krško in norveški partner, socialno podjetje Collective Innovation iz Osla, bomo naslovili izzive brezposelnosti mladih v regiji in si prizadevali ustvariti edinstveno okolje za opolnomočenje mladih, kar bo še dopolnilo uspešen večletni projekt Posavske šripendijske sheme.

Dvoletni projekt, ki se pričenja z junijem 2022 in se bo zaključil aprila 2024, predstavlja inovativen pristop na področju pridobivanja kompetenc za boljšo zaposljivost mladih in kariernega usmerjanja v regiji Posavje. Cilj projekta je preko aktivnosti povezovanja lokalnih organizacij in mladih, usposabljanja mladinskih delavcev, izvedbe dogodkov za mlade, priprave interaktivnih strokovnih vsebin, ureditvijo namenskega prostora in spletne platforme vzpostaviti celovito in digitalno podprto podporno okolje za izboljšanje zaposlitvenih potencialov mladih v regiji Posavje. Pomembno aktivnost projekta predstavlja tudi ureditev oz. obnova namenskih prostorov na podstrešju Mencingerjeve hiše, kjer se nahaja Regionalna razvojna agencija Posavje,  za katero je projektni partner Občina Krško pridobila 140.000,00 EUR nepovratnih sredstev.

Uvodnega sestanka s Silvijo Jakopovič iz Oddelka za evropsko teritorialno sodelovanje in finančne mehanizme na SVRK so se udeležile sodelavke RRA Posavje Simona Hostar, Špela Sečnik, Tanja Bučar Gregorevčič in vodja službe za projektno sodelovanje Nataša Šterban Bezjak

Vir: RRA Posavje
« Nazaj na seznam
»

ne spreglejte