Časopis za pokrajino Posavje
26.10.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Posavski govedorejci na prepihu krize

Objavljeno: Torek, 19.05.2020    Rubrika: GOSPODARSTVO Redakcija
Brege-Franc Škofljanec-govedoreja (23)

Franc Škofljanec s sinom v hlevu z okoli 50 glavami živine

Posledice epidemije koronavirusa čutijo tudi v kmetijstvu, zlasti v govedoreji, kjer so zaznali tako občutno zmanjšanje odkupa živine in posledično težave z viškom živali v hlevih kot znižanje odkupnih cen, ki postavljajo pod vprašaj ekonomsko smiselnost ukvarjanja s to panogo.

Franc Škofljanec, ki na Bregah nadaljuje družinsko tradicijo mešane kmetije s poudarkom na govedoreji kot glavnega vira prihodkov (v hlevu ima okoli 50 glav živine), pravi, da je epidemija povzročila dodatno krizo v panogi, saj se je precej zmanjšal odkup goveda, cene pa so padle.
Brege-Franc Škofljanec-govedoreja (25)
»Pri nas se to odraža v tem, da imamo precej prerasta, saj živine ne moremo pravi čas oddati, ko preseže določene roke, pa je slabše klasirana in seveda slabše plačana,« pojasni. Pri bikih denimo, ki gredo v zakol pri dveh letih, je cena padla s približno 3,4 evra/kg na 2,8-3 evre/kg, kar pomeni več kot 200 evrov nižjo ceno na posamezno žival, s čimer ne pridejo več skozi. Škofljanec prodaja govedo večinoma preko zadrug (KZ Bohor in KZ Sevnica) in razume, da zadruge ne morejo odkupiti živine, če je ne morejo prodati naprej. V njegovem hlevu tako ostaja nekaj telet, dva bika in dve kravi, ki so sicer primerni za odkup.

Meso uvažajo, živina pa ostaja v hlevih?

Čeprav z odkupnimi cenami že pred to krizo rejci niso bili najbolj zadovoljni, je bilo stanje v govedoreji še kar solidno, pravi sogovornik. »Če moraš odplačevati posojilo ali imaš kakšne druge večje stroške, recimo v repromaterial, da boš pridelal krmo za živino, je zdaj težava, ker tega ne moreš plačati, saj prihodkov ni,« opozarja in upa, da bo država pomagala s subvencioniranjem odkupa govedi. Boji se, da bo zastoj pri odkupu trajal še kar nekaj časa, saj so pri tem v veliki meri odvisni od izvoza. Prepričan je, da bi se domače, slovensko govedo še vedno moralo odkupovati, saj potrošnik še vedno kupuje in jé. »Vendar se sprašujem, od kod prihaja to meso, če imamo slovenske kmetje polne hleve? Mislim, da so krivci nekateri na višjih položajih, ki so pravi čas nabavili polne kontejnerje zamrznjenega mesa in ga bodo takoj, ko se bo trg sprostil, prodali naprej in dobro zaslužili, pri nas pa vse stoji,« meni.

Na uvoz velikih količin govejega mesa dvomljive kvalitete iz tujine in okoriščanje na račun epidemije opozarja tudi predsednik sevniškega društva govedorejcev, edinega tovrstnega v Posavju, Stanko Peterlin. »To je sicer zakonito, ni pa človeško in etično, saj se s tem zapira možnost odkupa našim kmetom,« pravi. Sam se sicer ukvarja predvsem s pridelavo mleka, kjer podobnih težav kot pri odkupu živine za potrebe mesa ne občutijo oz. pri njih ni ostal še niti liter mleka, določene težave so imeli le šoferji, ki mleko vozijo na Hrvaško. »Mi si ne želimo dvigniti cen mleka, zaradi česar bi lahko kdo ostal brez njega oz. si ga ne bi mogel privoščiti, upamo le, da bodo ostale takšne, kot so,« poudarja. Dodaja še, da kmetje te krize sicer niso občutili na tak način, kot morda v delavskih družinah, ki živijo v blokovskih naseljih, saj so morali svoje delo opravljati ne glede na vse sprejete ukrepe in po ustaljenem urniku, želi pa si predvsem, da bi člani društva, ki so zaradi epidemije ostali brez načrtovane strokovne ekskurzije na Češko, ostali zdravi.

Država nima ocene, kdaj je govejega mesa preveč in kdaj premalo.

Zmanjšanje odkupa potrjujejo tudi v zadrugah. Direktor KZ Sevnica, ki se uvršča med deset največjih odkupovalcev v Sloveniji, Borut Florjančič pravi, da bolj kot manjša poraba v javnih zavodih, zlasti šolah, in zaprtje restavracij na to vplivajo zapre meje oz. minimaliziran izvoz živine v države EU, zlasti Italijo in Avstrijo, ter na Bližnji vzhod. Sevniška zadruga sicer odkupuje govedo zlasti od manjših rejcev, saj imajo večji rejci samo organiziran odkup oz. tržne poti. Kot klavničarje pa jih, poudarja Florjančič, 'tepe' predvsem drastično nižja cena govejih kož, kar vpliva na znižanje odkupnih cen za rejce. Franc Hribar, v KZ Brežice zadolžen za odkup živine na terenu, meni, da se situacija sicer malce popravlja oz. da se je nekaj 'začelo premikati'. Tako rejci kot sogovorniki iz zadrug kot težavo v govedoreji navajajo tudi pomanjkanje slovenskih telet, tuja pa so zelo draga in postavljajo pod vprašaj ekonomsko smiselnost ukvarjanja z govedorejo. Opozarjajo tudi na dejstvo, da na državni ravni ni konkretne ocene, kdaj imamo glede na evidenco govedi ter potrošnjo v trgovinah viške ali manke govejega mesa, da bi temu ustrezno prilagodili odkup oz. zakol.

Peter Pavlovič

Članek je bil objavljen v zadnji številki Posavskega obzornika.

 
« Nazaj na seznam