Časopis za pokrajino Posavje
26.09.2022
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Posavsko gospodarstvo v letu 2020 poslovalo nad pričakovanji

Objavljeno: Četrtek, 15.07.2021    Rubrika: GOSPODARSTVO Sporočilo
gzs_posavska_gznovinarska_konferenca (2)

Med novinarsko konferenco v prostorih GZS Posavske gospodarske zbornice, Krško

V sredo je direktor GZS Posavske gospodarske zbornice, Krško Darko Gorišek na novinarski konferenci predstavil ključne kazalce poslovanja posavskih gospodarskih družb v obdobju 2009 do 2020, njihovo poslovanje v lanskem letu, oceno poslovanja v 2021 ter kaj bi za posavsko gospodarstvo pomenila morebitna ponovna zaustavitev javnega življenja.

Kljub epidemiji bolezni covid-19, ki je povzročila eno največjih kriz v zadnjem stoletju in korenito spremenila način našega življenja in delovanja, je posavsko gospodarstvo v letu 2020 poslovalo nad pričakovanji. Regija je v lanskem poslovnem letu sicer izgubila 343 delovnih mest (družbe -202, samostojni podjetniki -143, zadruge +2), zelo so upadle tudi investicije v osnovna sredstva, ki so se v regiji skorajda razpolovile (z 264 mio EUR v l. 2019 so te v l. 2020 znašale samo 143 mio EUR), kar je zaskrbljujoče.
Darko Gorišek, direktor GZS Posavske gospodarske zbornice, Krško (1)

Direktor GZS Posavske GZ, Krško Darko Gorišek

So pa drugi ključni kazalci zelo vzpodbudni; dodana vrednost v zadnjem 5-letnem obdobju nenehno raste in je v povprečju rasla skoraj 43 mio EUR na leto, dodana vrednost na zaposlenega pa znaša 54.043 EUR (indeks 109,1), kar regijo še vedno uvršča nad slovensko povprečje. Podobni trendi so še pri kazalcih EBITDA, neto čistem dobičku in bruto plači. Posavsko gospodarstvo pa še naprej ostaja izvozno usmerjeno, delež prodaje na tujih trgih pri družbah presega 60 % in je zrasel za 0,4 %, čemur je prispevala rast prodaje na tujih trgih izven EU, indeks 101,3.

Ključni kazalci poslovanja posavskih družb, samostojnih podjetnikov in zadrug so objavljeni na tej spletni povezavi (vir: AJPES, GZS KAPOS, obdelava Posavska GZ, Krško).

Po Goriškovih navedbah bo po razgovorih z vodstvi podjetij letošnje leto, kljub »lockdownu« maja letos, boljše od lanskega, ob pogoju, da do konca leta ne pride do ponovne zaustavitve javnega življenja.

Posavje bo letos doseglo rekordne prihodke, višje bodo tudi povprečne plače, kažejo projekcije

Projekcije letošnjega poslovanja kažejo, da bo regija dosegla rekordne prihodke (4,3 mrd EUR), od tega pa bodo prihodki na tujih trgih (2.580 mio EUR) še vedno ključnega pomena, zrasla bo dodana vrednost (674 mio EUR), dodana vrednost na zaposlenega pa se bo ustalila na ravni 55.900 EUR. Projekcija poslovanja kaže še, da bo EBITDA, ki jo ustvarijo družbe, prvič presegla raven 300 mio EUR, neto dobiček pa bo prvič presegel raven 110 mio EUR. K omenjeni rasti bodo k napovedanim uspehom sledile še investicije, za katere ocenjujejo, da bodo letos znašale najmanj 155 mio EUR. Sledi pa tudi rast plač, za katere ocenjujejo, da bodo v povprečju višje za okvirno 50 EUR/mesec oz. povprečna bruto plača v letošnjem letu v družbah bo 1.860 EUR. Iz razgovorov z vodstvi podjetij, ki zaposlujejo več kor tri četrtine vseh zaposlenih v regiji, pa njihove projekcije potrjuje tudi napoved rasti števila zaposlenih, ki se bo konec leta ustalila na ravni predlanske zaposlenosti oz. na ravni 12.050 zaposlenih, preračunano iz delovnih ur.

"Napovedi so vzpodbudne in obetajoče, ali se bodo uresničile, pa je odvisno od vseh nas, predvsem pa, kako v svojem poklicnem in zasebnem življenju upoštevamo priporočila in navodila NIJZ," pravi Gorišek.

Ponovno zaprtje bi Posavju prineslo izgubo 71,5 mio EUR prihodkov in izgubo najmanj 60 delovnih mest

Analitika GZS je pripravila oceno učinka morebitnega ponovnega zapiranja gospodarstva (ocenjena verjetnost, da do tega res pride, je 50 %). Ponovno zaprtje pa bi prineslo izgubo 1.700 mio EUR prihodkov (v Posavju bi po ocenah izgubili 71,5 mio EUR prihodkov) in 400 milijonov evrov dodane vrednosti (v Posavju 11 mio EUR), kar bi se izrazilo v zmanjšanju števila delovnih mest za kar 2.500 (v Posavju bi po ocenah izgubili najmanj 60 delovnih mest). Ob ponovni zaustavitvi javnega življenja v zadnjem četrtletju ali konec letošnjega leta pa bi bilo na ravni države po oceni Analitike GZS treba za stabilizacijo gospodarstva in ukrepe v javnem sektorju nameniti dodatnih 800 mio EUR javno finančnih sredstev oz. 400 EUR na prebivalca. Glavnina ekonomske škode pa bo nastala že v sedaj najbolj prizadetih sektorjih, kot so gostinstvo in nastanitve, šport in rekreacija, kulturne in razvedrilne dejavnosti, osebne storitve, kultura in izobraževanje, javni potniški promet (letalski, železniški, avtobusni) in trgovina s trajnimi proizvodi.

Gorišek: Edina rešitev, da ne pride do ponovnega zaprtja, je cepljenje

Gorišek še poudarja, da je edina rešitev, da ne pride do ponovnega zaprtja, upoštevanje zdravstvene stroke "in po izkušnjah drugih držav sodeč je edini način za preprečevanje obsežnih posledic prihajajočega četrtega epidemičnega vala čim višja stopnja precepljenosti prebivalstva, zato pozivamo vse, da se po svojih močeh pridružite promociji cepljenja med zaposlenimi in širše, z namenom, da se tiste, ki se še niso cepili, spodbudi, da se za cepljenje odločijo čim prej in v čim večjem številu."

R. R., vir: GZS Posavska GZ, Krško, foto: R. R.

#povezujemoposavje
« Nazaj na seznam
»