Časopis za pokrajino Posavje
3.04.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Predstavitev javnega poziva PVSP Radeče 2020

Objavljeno: Sreda, 27.11.2019    Rubrika: GOSPODARSTVO Sporočilo
RRA-predstvitev
Regionalna razvojna agencija Posavje je 26. 11. v sejni sobi Občine Radeče predstavila javni poziv za vključitev udeležencev v program Podjetno v svet podjetništva za občino Radeče. Po uvodnem pozdravu direktorice občinske uprave občine Radeče mag. Marjetka Lipec je sledila podrobna predstavitev javnega poziva s strani predstavnice RRA Posavje.

Predmet javnega poziva je vključitev dvajsetih udeležencev in sicer dveh skupin po deset brezposelnih oseb v program »Podjetno v svet podjetništva za problemsko območje HRT 2020«, ki se izvaja v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013–2020 (v nadaljevanju Program). Program se bo predvidoma izvajal za eno skupino 10 udeležencev v Radečah (RRA Posavje) in za drugo skupino 10 udeležencev v Trbovljah (RRA Zasavje).
 
Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
  • imajo stalno bivališče v Občini Radeče, Hrastnik ali Trbovlje
  • so vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje,
  • prijavitelj, ki je že bil vključen v katerokoli operacijo Podjetno v svet podjetništva, ki se je izvajala v preteklosti ali se še izvaja, ne more biti ponovno vključen kot udeleženec in
  • prijavitelj mora imeti poravnane vse zapadle gospodarske obveznosti do države. 
Kandidati, vključeni v operacijo, bodo v obdobju štirih mesecev na podlagi identificiranih podjetniških idej individualno ali v skupinah razvijali podjetniške ideje s ciljem samozaposlitve, zaposlitve v svojem podjetju ali zaposlitve pri drugih delodajalcih. V tem obdobju bodo pripravili poslovni načrt, njihova uspešnost pa se bo spremljala v obdobju enega leta po zaključku usposabljanja.

Udeleženci bodo na Regionalni razvojni agenciji Posavje ali Regionalni razvojni agenciji Zasavje redno zaposleni za čas usposabljanja, ki bo trajalo štiri mesece. Za to obdobje jim pripada plačilo v višini minimalne plače in vsa nadomestila, ki pripadajo delavcu v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo. Udeleženci se bodo v operacijo vključili predvidoma v začetku leta 2020. Rok za oddajo vlog je 6. 12. 2019.
 
Vse dodatne informacije so na voljo na spletni strani www.rra-posavje.si ter na sedežu RRA Posavje, kontaktna oseba: urska.renko@rra-posavje.si; tel: 07 488 10 48.

Vir: RRA Posavje
 
 
« Nazaj na seznam