Časopis za pokrajino Posavje
24.06.2021
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Pri več kot 3000 podjetnikih v Posavju lani zaposlenih dobrih 2000 ljudi

Objavljeno: Nedelja, 06.06.2021    Rubrika: GOSPODARSTVO Redakcija
ajpes_krsko_novinarska_konferenca (11)

Martina Radej (levo) in vodja krške izpostave AJPES Marijana Malus na novinarski konferenci konec maja

Poslovanje samostojnih podjetnikov v letu 2020 je na nedavni novinarski konferenci krške izpostave AJPES predstavila področna svetovalka Martina Radej. Konec lanskega leta je bilo v Poslovnem registru Slovenije vpisanih 3031 samostojnih podjetnikov iz Posavja, ki so predstavljali 3 % vseh s. p.-jev v Sloveniji, kjer jih je bilo 99 tisoč. V 2020 je bilo 413 na novo ustanovljenih s. p.-jev, glede na prejšnje leto se je število zmanjšalo za 47, izbrisanih pa je bilo 442 oz. 77 več kot 2019. Uvedeni so bili tudi štirje stečajni postopki. Podatke za letno poročilo je predložilo 1892 s. p.-jev iz Posavja, kar je 56 manj kot leto prej. »Ne smemo pozabiti, da podjetniki, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi normiranih odhodkov, niso zavezani za predložitev letnih poročil,« je pojasnila.

V Posavju ustvarjenih 4 % neto podjetnikovega dohodka v Sloveniji

ajpes_krsko_novinarska_konferenca (10)
Po merilih zakona o gospodarskih družbah je 97 % s. p.-jev spadalo med mikro podjetnike, 49 pa je bilo majhnih podjetnikov. Poslovanje so zaključili s pozitivnim poslovnim izidom. Ugotovili so 12 milijonov evrov neto podjetnikovega dohodka, ki se je glede na prejšnje leto znižal za 10 %. V primerjavi z vsemi slovenskimi s. p.-ji je bilo v Posavju ustvarjenih 4 % neto podjetnikovega dohodka. Podjetniki so ugotovili 218 milijonov evrov prihodkov oz. 4,6 % manj kot leto prej, izkazali pa so 206 milijonov evrov odhodkov, kar je 4,3 % manj kot 2019. Na ravni Slovenije so se prihodki in odhodki s. p.-jev prav tako znižali za 5 %.

Več kot dva tisoč zaposlenih pri podjetnikih iz Posavja, njihova povprečna plača za 34 % nižja od plače zaposlenih v družbah

S. p.-ji iz Posavja so zaposlovali 2011 delavcev, ki predstavljajo 5 % vseh delavcev, zaposlenih pri podjetnikih v Sloveniji. Njihova povprečna bruto plača je znašala 1193 evrov in je bila v primerjavi s povprečno bruto plačo zaposlenih v družbah iz Posavja nižja za 34 %.

Več kot polovico (55 %) gospodarskih subjektov v Posavju predstavljajo s. p.-ji, ki so v 2020 zaposlovali 17 % delavcev, pri čemer je treba poudariti, je opozorila Radej, da v tem primeru podjetniki kot lastniki in nosilci dejavnosti niso vključeni v število zaposlenih, ustvarili so 10 % neto podjetnikovega dohodka in 9 % neto dodane vrednosti Posavja.

Največ prihodkov ustvarili trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil; največji delež neto podjetnikovega dohodka v gradbeništvu

Pri pregledu s. p.-jev glede na dejavnosti lahko ugotovimo, da je lani največ prihodkov, kar več kot četrtino, ustvarilo 320 s. p.-jev v dejavnosti trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil. Njihov neto podjetnikov dohodek je predstavljal 15 % podjetnikovega dohodka v regiji. Tisti, ki so ugotovili še več neto podjetnikovega dohodka, so bili podjetniki gradbeništva (kar 26 % neto podjetnikovega dohodka v regiji), imeli pa so tudi največ zaposlenih delavcev. Dobrih 18 % neto podjetnikovega dohodka je izkazalo 276 podjetnikov v predelovalnih dejavnostih.

Kazalnik celotne gospodarnosti se je v primerjavi z 2019 zmanjšal in znaša 1,059, kar pomeni, da so s. p.-ji na 100 evrov odhodkov izkazali 105,9 evra prihodkov. V primerjavi s slovenskimi podatki je ta kazalnik v Posavju nižji. Neto dodana vrednost na nosilca dejavnosti in njegove zaposlene je v lanskem letu znašala 16.828 evrov oz. skoraj 1 % manj kot leto prej, v primerjavi s Slovenijo pa je višja za 9 %. Neto podjetnikov dohodek na zaposlenega je v 2020 znašal 6002 evra, kar je skoraj 11 % nižje kot leto prej in za 25 % nižje od slovenskega povprečja, je na koncu še navedla Radej.

R. R.

#povezujemoposavje
« Nazaj na seznam