Časopis za pokrajino Posavje
25.10.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Približuje se rok za vpis v Register dejanskih lastnikov

Objavljeno: Sreda, 10.01.2018    Rubrika: GOSPODARSTVO Sporočilo
Dejanske lastnike morajo v  skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) v Register dejanskih lastnikov  vpisati vse pravne osebe (gospodarske družbe, zavodi, društva, sindikati in druge pravne osebe, ki so vpisane v Poslovni register Slovenije) ter tuji skladi, tuje ustanove ali podobni subjekti tujega prava, ki sprejemajo in upravljajo ali razdeljujejo premoženjska sredstva za določen namen in iz njihovega poslovanja nastanejo davčne obveznosti v Republiki Sloveniji.

To ne velja za enoosebno d.o.o., v katerih je edini družbenik hkrati tudi edini zastopnik, neposredne in posredne proračunske uporabnike ter gospodarske družbe na organiziranem trgu, na katerem morajo v skladu z zakonodajo EU ali primerljivimi mednarodnimi standardi spoštovati zahtevo po razkritju, ki zagotavlja ustrezno preglednost informacij o lastništvu.
 
Vpis v register se opravi prek spletne aplikacije, ki je na voljo na portalu AJPES. Rok za vpis poteče čez 9 dni, to je 19.1.2018.

Vpogled v javni del podatkov Registra dejanskih lastnikov bo od 19.1.2018 dalje preko spletne strani AJPES omogočen  vsem uporabnikom. Do vseh  podatkov Registra bodo dostopali le zavezanci iz 4. člena ZPPDFT-1, ki izvajajo ukrepe za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma pri ravnanju z denarjem ali drugim premoženjem in pri sklepanju poslovnih razmerij.
 
Vir: AJPES Krško
« Nazaj na seznam