Časopis za pokrajino Posavje
25.05.2022
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Projekt Feniks se po podpisu pisma o nameri premika z mrtve točke

Objavljeno: Sreda, 04.05.2022    Rubrika: GOSPODARSTVO Redakcija
projekt_feniks_podpis_pisma_o_nameri (29)

Podpis pisma o nameri

Danes so na Občini Brežice župan Ivan Molan, minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak ter minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek podpisali pismo o nameri za vzpostavitev Gospodarskega logističnega središča Feniks v Posavju. Pismo o nameri v sodelovanju povezuje Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za obrambo, Ministrstvo za okolje in prostor, Družbo za avtoceste Republike Slovenije, d.d. (Dars), Ministrstvo za infrastrukturo in Občino Brežice. Kot so zatrdili podpisniki, so z današnjim podpisom zagotovljeni pogoji, da se bo projekt premaknil z mrtve točke in po toliko letih končno le zaživel.

Molan: Na občino prenesena državna zemljišča bomo dali na razpolago gospodarstvu
projekt_feniks_podpis_pisma_o_nameri (35)

Z leve: minister Vizjak, župan Molan in minister Počivalšek


Po županovih besedah gre pri središču Feniks za območje med avtocesto in letališčem Cerklje ob Krki, veliko več kot 100 hektarjev. Del poslovne cone severno od AC predstavlja razvoj in širitev že načrtovane poslovne cone ob AC-priključku Drnovo. Na tem območju bi se izvajale logistične, proizvodno-logistične, storitvene in ostale dejavnosti, ob samem letališču pa je možnost tudi za letalske dejavnosti. »Pismo o nameri določa, kdo bo prevzel kakšen del nalog. Eden od vzrokov, zakaj ta projekt že toliko let stoji, je zagotovo tudi ureditev nadomestne lokacije za odmetavanje nevarnega tovora, zato je ena od nalog MORS tudi nakup zemljišča na lokaciji, ki je označena v DPN o projektu Feniks, gospodarsko ministrstvo naj bi potem to uredilo, na Občino Brežice pa bi se prenesla državna zemljišča, ki bi jih občina skušala komunalno opremiti in jih dati na razpolago gospodarstvu ter na ta način zagnati dejavnosti,« je opisal Molan, ki verjame, da je ta lokacija med bolj perspektivnimi v Sloveniji za razvoj gospodarstva, zato je po njegovem škoda, da bi ta projekt še naprej stal na mestu. »Verjamem, da bo tudi nova vlada to podprla, saj ko bo prišlo do ukinitve schengenske meje, bo to ena ’top’ lokacij, na kateri bo možno omogočiti tudi kar veliko število novih zaposlitev, to pa bo velik prispevek tako za Brežice, Posavje kot tudi Slovenijo,« je še dejal. Glede terminskih planov je sicer omenil, da bi se lahko priprava območja projekta Feniks začela izvajati leta 2024.
projekt_feniks_podpis_pisma_o_nameri (43)

Podpis je bil medijsko zelo oblegan.


Vizjak: Sedaj ko vse brsti in je pomlad, je tudi čas za razvoj Feniksa

Kot je spomnil minister Vizjak, se je zametek tega projekta začel leta 2006, ko ga je takratna Janševa vlada kot enega od razvojnih središč v Sloveniji uvrstila v Resolucijo o nacionalnih razvojnih projektih. Nato je ministrstvo za gospodarstvo pristopilo s pobudo k izdelavi DPN za Feniks. Kot je omenil, je bil že ob posodobitvi letališča del Feniksa zapisan v DPN za letališče Cerklje ob Krki kot sestavni del letališča, zlasti gre za severni del od vzletno-pristajalne steze do novega priključka na avtocesto pri Skopicah s povezovalno cesto, kasneje, leta 2012, je bil sprejet še DPN za projekt Feniks, v sklopu katerega se namenjajo še okoliška zemljišča, ki segajo tudi v mestno občino Krško. »Feniks zajema res veliko površino ob avtocesti in letališču ter v bližini schengenske meje, ki jutri več to ne bo, če se lahko tako izrazim. Je fantastična lokacija, za katero je že spremenjena namembnost zemljišč iz kmetijskih v stavbna in to je danes zelo pomembno za razvoj države, ki nima prav veliko podobnih lokacij,« je poudaril Vizjak. Slednji je še dejal, da so se dogovorili, kdo od podpisnikov kaj naredi: »Dars v določenem roku naredi avtocestni priključek, Ministrstvo za infrastrukturo ustrezno umesti v razvojne programe Darsa ta AC-priključek, ključna za zagon tega projekta je premestitev območja za odmetavanje nevarnega tovora, ki je zaenkrat še na začasni lokaciji, v skladu z DPN, in sicer zahodno od letališča, proti naselju Gorica v mestni občini Krško. Odkup zemljišč in čiščenje tistega območja ter postavitev ograje bodo stali tri do štiri milijone evrov. 
projekt_feniks_podpis_pisma_o_nameri (1)

Zemljevid lokacije Gospodarskega logističnega središča Feniks

S tem se bo sprostil zares atraktiven del med AC in letališčem, ki se nameni za gospodarske dejavnosti, za kar so z DPN že predvidene določene ureditve, zato je zraven tudi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki bo dobilo tudi gospodarske površine, pri čemer lahko povem, da se investitorji že pojavljajo, saj so njihove vloge že na ministrstvih. Ne nazadnje pa brez našega Ministrstva za okolje in prostor tudi ne gre, saj so za razvoj takšnega projekta ključni ustrezni postopki za pridobivanje mnenj, dovoljenj od raznih institucij, kot so npr. gradbeno dovoljenje za komunalno infrastrukturo ter mnenje Zavoda za varstvo narave in Direkcije za vode, zato je v pismu o nameri tudi zapisano, da bomo v okviru zakona in pooblastil brez odlašanja izdajali vsa potrebna dovoljenja in mnenja.« Po Vizjakovih navedbah gre v primeru Feniksa za zelo pomemben razvojni projekt za Posavje in državo, še posebej pa za občino Brežice. »Zakaj je ta projekt spal toliko časa? Vrsta razlogov je, od raznih kriz do recesije, ki je bila po letu 2009, do sedanje covid krize. In sedaj ko na nek način vse brsti, se razvija in je pomlad, je tudi čas za razvoj tega projekta,« je še izjavil okoljski minister in dodal, da je pomemben tudi prenos zemljišč z države na občino v smislu Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Vizjak tudi verjame, da bo Feniks zaživel in ne bo odvisen od politike, »ampak ga bo vsaka normalna vlada peljala naprej, saj gre za gospodarsko zanimiv projekt, ki bo razvijal ta del Slovenije in ne nazadnje tudi slovensko gospodarstvo«. Precej možnosti vidijo tudi v razvoju civilne letalske dejavnosti, morda tudi s kakšnimi čarterskimi, turističnimi in ostalimi poleti, ter tehnoloških centrov v povezavi z institucijami, ki so že v Posavju (npr. Fakulteta za energetiko). O vrednosti celotne investicije je po njegovem sedaj še težko govoriti, a zagotovo bo naložba stala nekaj sto milijonov evrov.

Počivalšek: Potencial tako na podjetniški strani kot na strani države, da se Feniks realizira

Gospodarski minister Počivalšek je ob tem povedal, da je Feniks ena od dveh lokacij v Sloveniji, kjer lahko hitro izvedejo projekte (poleg Feniksa še logistično opremljen prostor Tovarne sladkorja Ormož). Dodal je, da je vloga ministrstva ta, da bodo ob aktivnem sodelovanju Občine Brežice pripravili vse podlage za brezplačen prenos zemljišča na občino ter se s tem omogoči vzpostavitev Gospodarskega logističnega centra Feniks. »Treba je gledati naprej v prihodnost za pet, deset let. Dejstvo je, da je logistika v Sloveniji pomembno področje glede na lego naše države. Na tej osi se bo v tem obdobju schengenska meja odpravila, kar bo pomenilo še lažji pretok ljudi in gospodarskih dejavnosti, tako da se bo na osi Ljubljana–Zagreb začela v večji meri razvijati gospodarska aktivnost in bo os sever–jug posledično pridobivala na pomenu. Zato je treba narediti vse, da se takšne gospodarske iniciative, kot je Feniks, omogočijo,« je izpostavil Počivalšek, ki verjame, da je v tem trenutku potencial tako na podjetniški strani kot tudi na strani države, da se tako pomemben projekt realizira, in verjame, da bo gospodarstvo na omenjeni osi samo še raslo. »To pa je tudi temelj skladnega, enakomernega razvoja v Sloveniji, kjer imamo solidno infrastrukturno povezano državo z nekaj korekcijami, ki so se začele izvajati, na drugi strani pa je treba ob tej infrastrukturi gospodarstvu enakomerno omogočiti razvoj,« je še dejal.

Jutri bodo v Ljubljani pismo o nameri podpisali še s preostalimi podpisniki (Darsom, Ministrstvom za infrastrukturo in Ministrstvom za obrambo). Na voljo za ogled sta tudi predstavitveni film projekta Feniks in brošura.

R. R.

#povezujemoposavje
« Nazaj na seznam
»