Časopis za pokrajino Posavje
19.09.2021
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Regionalna delavnica projekta WACOM: Ključ je v pripravljenosti

Objavljeno: Ponedeljek, 13.09.2021    Rubrika: GOSPODARSTVO Sporočilo
Organizitorji - družba HESS v sodelovanju s FGG UL

Organizitorji - družba HESS v sodelovanju s FGG UL

9. septembra 2021 je v Brežicah potekala regionalna delavnica projekta Water Contingency Management in the Sava River Basin (WACOM).

Delavnico z naslovom »Priprava simulacije štabne vaje: Nesreča z razlitjem velike količine naftnih derivatov na lokaciji Zidani Most« je organizirala družba Hidroelektrarne na Spodnji Savi v sodelovanju s Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, Mednarodno komisijo za Savski bazen, Direkcijo za vode Republike Slovenije, z Ministrstvom za morje, promet in infrastrukturo Republike Hrvaške in Hrvaškimi vodami.
WACOM regionalna delavnica

WACOM regionalna delavnica


Namenjena je bila oblikovanju izhodišč za pripravo in uspešno izvedbo simulacije štabne vaje, ki se načrtuje v maju 2022. Udeleženci iz Hrvaške in Slovenije so analizirali njen scenarij in določili vloge različnih institucij pri izvedbi vaje v primeru nepričakovanega onesnaženja reke Save na lokaciji Zidani most v Sloveniji. Prav tako so simulirali postopke komunikacije in sprejemanje odločitev ter razvoj scenarijev za postopke pristojnih institucij v Sloveniji in na Hrvaškem, vezanih na podobne situacije.
Udeleženci iz Hrvaške in Slovenije so analizirali scenarij simulacije štabne vaje in določili vl

Udeleženci iz Hrvaške in Slovenije so analizirali scenarij simulacije štabne vaje in določili vloge različnih institucij.Direktor družbe HESS Bogdan Barbič je v svojem nagovoru izpostavil, da dejavnost družbe Hidroelektrarne na Spodnji Savi ni omejena zgolj na primarno ukvarjanje s proizvodnjo električne energije, temveč je veliko širša. »V okviru večnamenskega projekta se ukvarjamo tudi s protipoplavno zaščito in poplavnimi razmerami, spremljamo kvaliteto vode in ostala dogajanje na reki. Glede na to, da Savo budno spremljamo 24 ur dnevno, smo tudi med prvimi, ki lahko zaznamo kakršno koli nepravilnost. Slovenski pregovor pravi »Nesreča nikoli ne počiva«, zato je izredno pomembno, da vemo, kako v takih primerih ravnati. Projekt WACOM bo k temu nedvomno pripomogel, protokoli, aktivnosti in materiali, ki bodo v njegovem okviru nastali, pa bodo uporabni za nas vse. Narava je nepredvidljiva, seveda pa si želimo, da do situacij, kjer bi bilo ta znanja potrebno uporabiti, ne bi prišlo.«
Delavnica »Priprava simulacije štabne vaje Nesreča z razlitjem velike količine naftnih derivatov

Delavnica »Priprava simulacije štabne vaje Nesreča z razlitjem velike količine naftnih derivatovDuška Kunštek, ravnateljica uprave za notranjo plovbo pri Ministrstvu za morje, promet in infrastrukturo Republike Hrvaške in predsedujoča Savski komisiji, se je prav tako strinjala, da je regionalna delavnica postavila trden temelj za vse bodoče simulacije, ki nas čakajo v naslednjem letu, in skupne aktivnosti v izrednih razmerah, ki si jih ne želimo, so pa možne. »Tudi Hrvaška s svojimi institucijami strmi k sodelovanju in usklajenemu delovanju z državami porečja Save. Reka Sava je izrazito nemirna reka in nosi veliko izzivov, katerim se bomo tudi s pomočjo aktivnosti projekta WACOM uspešno zoperstavljali in ustvarili postopke in načine delovanja, ki bodo naše življenje naredili varnejše.«

WACOM projekt je sofinanciran s strani Programa transnacionalnega sodelovanja - Interreg Podonavje in vključuje ključne partnerje iz štirih držav na porečju reke Save.

Vir: HESS
« Nazaj na seznam
»