Časopis za pokrajino Posavje
12.07.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv
NUJNO OBVESTILO: Nedeljska elektro dela

Rožman: Končujemo zmagovito sezono v svetovni ligi

Objavljeno: Četrtek, 26.09.2019    Rubrika: GOSPODARSTVO Redakcija
NEK-novinarska pred remontom NEK 2019 (1)

Z leve: Gorazd Pfeifer, Stane Rožman in Mario Gluhak

»Za nas se končuje še ena zmagovita sezona v svetovni ligi ali ligi narodov, če lahko tako imenujem svetovno organizacijo jedrskih operaterjev, sezona pa je za nas zaključek obratovalnega ciklusa 30, ki ga lahko ocenimo kot izjemno uspešnega,« je na uvodu v tradicionalno novinarsko konferenco pred začetkom rednega remonta v NEK dejal predsednik uprave elektrarne Stane Rožman.

»V ligi narodov smo z letošnjim varnostnim pregledom ubranili naslov najvišjega ratinga, tako da smo uvrščeni v najvišji razred, kar je za nas velik dosežek,« je nadaljeval Rožman. S stabilnim prispevkom proizvodnje, zanesljivim in predvidljivim za oba elektroenergetska sistema, tako Slovenije kot Hrvaške, predstavljamo ne samo steber zanesljive oskrbe, ampak hkrati tudi najčistejši vir proizvodnje električne energije. Jedrska elektrarna Krško ima praktično nični odtis CO2, kar je v današnjih razmerah in današnjih trendih klimatskih sprememb izjemnega pomena.«
nek_48730861533_o

Remont se bo pričel v torek, 1. oktobra (foto: M. M.).

Kot je še dodal, jih dosežki ne uspavajo, ampak jih spodbujajo, da ostajajo osredotočeni na vse podrobnosti in izzive, ki jih čakajo ne le v remontu, ampak tudi v naslednjem obratovalnem ciklusu. »Upam, da se teh dosežkov zavedajo tudi njihovi koristniki, to sta oba družbenika,« je še dodal Rožman.
 
Stabilno obratovanje – konkurenčna cena elektrike
 
O delovanju elektrarne v 30. gorivnem ciklusu (danes je 424. dan neprekinjenega obratovanja NEK) je več povedal vodja proizvodnje Gorazd Pfeifer. Kot je dejal, je elektrarna v tem času (od 1. maja 2018) v omrežje oddala 8,4 milijarde kilovatnih ur električne energije, kar je dober odstotek več, kot so načrtovali, letos pa so proizvedli 4,5 milijarde kilovatnih ur. »Obratujemo zelo stabilno, brez večjih težav, gospodarno in stroškovno učinkovito,« je poudaril, kar se odraža v konkurenčni ceni električne energije v rangu 30 evrov/megavatno uro.
NEK-novinarska pred remontom NEK 2019 (16)

Stane Rožman

Na osnovi dobrega obratovanja in finančnih izkazov so letos prejeli Zlati certifikat bonitetne odličnosti, ki ga podeljuje bonitetna hiša Bisnode.
 

V dosedanjem obratovanju elektrarne so izpeljali skoraj tisoč tehnoloških izboljšav, zadnja leta pa se posvečajo predvsem Programu nadgradnje varnosti, s katerim zagotavljajo dodatne varnostne ukrepe za primere ekstremnih zunanjih dogodkov, za katere elektrarna originalno ni bila projektirana Z njim uvajajo pasivne rešitve, torej za njihovo delovanje niso potrebne delujoče naprave in energija. »Računamo na to, da bo po končanem programu, predvidoma po letu 2021, NEK po varnostnih merilih primerljiva z novimi elektrarnami,« je poudaril Pfeifer.
 
Prvo fazo nadgradnje varnosti so izvedli že leta 2013, druga in tretja faza pa še potekata. Drugo bodo skoraj v celoti zaključili v letošnjem remontu, ključni projekt v tej fazi pa je vgradnja pomožne komandne sobe, ki naj bi bila polno operabilna po remontu 2021. V tretji fazi bodo zgradili novo, posebej utrjeno varnostno zgradbo, v kateri bodo nameščeni dodatni rezervoarji hladilne vode in dodatni varnostni sistemi.
 
Zadnji interni ukrep za skladiščenje NSRAO
 
Pfeifer je izpostavil tudi odgovoren odnos do okolja v elektrarni. V lanskem letu je bila letna doza na posameznega prebivalca zaradi obratovanja NEK približno 0,12 mikrosiverta, kar je manj kot tisočinka doze, ki jo človek povprečno prejme zaradi naravnih virov sevanja (2340 mikrosivertov). V tem gorivnem ciklusu so uskladiščili 233 standardnih paketov z nizko- in srednje radioaktivnimi odpadki skupne prostornine 54 kubičnih metrov. Določen del odpadkov pošiljajo na sežig pri zunanjem izvajalcu, lani so tam poslali 350 sodov z gorljivimi NSRAO. Za zagotovitev skladiščenja NSRAO so v NEK izvedli še zadnji interni ukrep, ki je v njihovi pristojnosti, zato pozivajo pristojne organe obeh držav-lastnic začnejo ukvarjati z gradnjo končnega odlagališča NSRAO. Rožman računa, da bo zgrajeno do leta 2023, do leta 2025 pa bi vanj prestavili vse odpadke. Več bo najbrž znano po seji meddržavne komisije za NEK, ki je sklicana za ponedeljek, 30. septembra.
 
Poleg menjave goriva tudi deset večjih posodobitev
 
Tehnični direktor NEK Mario Gluhak je predstavil potek letošnjega remonta, ki se bo pričel v torek, 1. oktobra, z izključitvijo elektrarne iz elektroenergetskega omrežja, trajal pa bo predvidoma slab mesec dni. Med remontom bodo poleg zamenjave 56 gorivnih elementov s svežimi in pregleda starih gorivnih elementov izvedli obsežen standardni program vzdrževanja ter preverjanja strojne, električne in merilno-regulacijske opreme. Izpeljali bodo tudi deset večjih tehnoloških posodobitev, ki jih lahko opravijo le med remontom. Za remont je pripravljenih več kot 4000 delovnih nalogov, 38 tisoč aktivnosti pa bo poleg zaposlenih v NEK izvajalo tudi več kot 1400 delavcev zunanjih izvajalcev. Kakovost remontnih del bo nadzorovala Uprava RS za jedrsko varnost, spremljale pa jih bodo tudi pooblaščene organizacije. Cena remonta bo podobna kot v prejšnjih letih, torej okoli 100 milijonov evrov, čeprav bo obseg investicijskih del višji. Za financiranje investicij so se skupaj z družbeniki odločili tudi za kreditiranje v višini 40 milijonov evrov, enak znesek pa bosta skozi naknadna plačila zagotovila oba družbenika.
 
Rožman je ob koncu poudaril še, da bo desetletna tehnološka nadgradnja elektrarne stala 260 milijonov evrov, kar je »najcenejši vložek v proizvodnjo električne energije v naslednjih 20 letih na prostoru Slovenije in Hrvaške«. Glede obnovljivih virov energije je dejal, da lahko »uspešno jadrajo samo na proizvodnji jedrske energije, ki bazično zagotavlja električno energijo 365 dni na leto«, sicer pa nimajo nobene možnosti, da izpolnijo cilje, ki so pred nami in s katerimi želimo zavarovati naš planet pred katastrofalnimi posledicami oz. »pred umiranjem na obroke«.
 
P. P.
« Nazaj na seznam