Časopis za pokrajino Posavje
18.04.2021
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

S komasacijo do racionalnejše pridelave in boljšega pridelka

Objavljeno: Torek, 23.03.2021    Rubrika: GOSPODARSTVO Redakcija
komasacija Veliki Podlog (3)

Trenutno poteka še urejanje poljskih poti.

Nedavno je bila zaključena komasacija na komasacijskem območju Veliki Podlog oz. delih katastrskih občin Drnovo in Veliki Podlog na območju Krškega polja, ki je potekala v letih 2019 in 2020, trenutno pa potekata še urejanje poljskih poti in krčitev zarasti.

Površina komasacijskega območja Veliki Podlog, ki je na severu segalo do avtoceste, na zahodu do regionalne ceste III. reda, vzhodno do naselja Jelše ter južno do naselja Pristava pri Leskovcu, je znašala 138 ha, na območju pa je vpisanih 171 lastnikov. Za izvedbo komasacije je Občina Krško pridobila soglasja 68,77 % lastnikov kmetijskih zemljišč. Za izvedbo geodetskih del na komasacijskem območju je podpisala pogodbo z Geodetsko družbo iz Ljubljane, agromelioracijska dela pa je izvedlo podjetje HPG Brežice. Kmetijska zemljišča so označili z mejniki in lesenimi količki ter jih predali novim lastnikom.
Veliki Podlog-komasacija (1)

Očistili so tudi nekatere prej zaraščene površine.»Eden pomembnejših dejavnikov nekonkurenčnosti kmetijstva je razdrobljena posestna struktura. Osnovni namen investicije je bil vzpostaviti pogoje za racionalnejšo kmetijsko pridelavo. S komasacijo – to je upravni postopek, v katerem se zemljišča na določenem območju zložijo in ponovno razdelijo med prejšnje lastnike tako, da dobi vsak čimbolj zaokrožena zemljišča – se je z združevanjem parcel povečala površina posameznih enot rabe na kmetijskih gospodarstvih,« pojasnjujejo na občini. Dodajajo še, da se bo s komasacijo racionalizirala in optimizirala kmetijska proizvodnja, saj se bodo zaradi združevanja zemljišč v večje lastniške kose zmanjšali stroški pridelave (na njivskih in travnatih površinah). Z izvedbo komasacije pričakujejo tudi, da se bo izboljšal pridelek na kmetijskih površinah, saj pri razdrobljeni strukturi njiv prihaja do velikega števila robov, ki predstavljajo vir plevelov in hkrati površino, na kateri ni pridelka. Želeli smo pridobiti tudi izjavo uporabnikov zemljišč na tem območju oz. komasacijskega odbora, vendar je niso bili pripravljeni podati.

V zadnjih letih so bile v občini Krško podobne agromelioracije že izvedene na območju Gorice, Pijavškega polja, Mrtvic, Viher in Breg, v prihodnje pa bodo k izvedbi komasacij in agromelioracij pristopali glede na potrebe lastnikov kmetijskih zemljišč, ki pa jih zaenkrat niso izkazali.

P. P.

Članek je bil objavljen v zadnji številki Posavskega obzornika.

#povezujemoposavje
« Nazaj na seznam