Časopis za pokrajino Posavje
18.02.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

S pravilnim ravnanjem z odpadnim rastlinskim jedilnim oljem do čistejšega okolja

Objavljeno: Torek, 27.08.2019    Rubrika: GOSPODARSTVO Redakcija
Direktorji posavskih komunalnih podjetij pred vozilom za odpadno olje

Jože Leskovar, mag. Jadranka Novoselc, Brigita Stopar in Mitja Udovč pred vozilom za prečrpavanje odpadnega jedilnega olja iz uličnih zbirnih posod za odpadno rastlinsko olje iz gospodinjstev.

Na novinarski konferenci, ki se je odvijala v Albert Felicijanovi dvorani na sevniškem gradu, so direktor Komunale d.o.o. Sevnica Mitja Udovč, direktorica Komunale Brežice mag. Jadranka Novoselc in direktor sektorja komunale v podjetju Kostak d.d. Krško Jože Leskovar predstavili izvajanje projekta Olje nekoliko drugače, v katerem poleg omenjenih sodelujejo še Javno podjetje Komunala Radeče d.o.o., Občina Sevnica in Društvo U3 Sevnica.

Morda se premalo zavedamo, da en liter neprimerno odloženega odpadnega jedilnega olja lahko onesnaži milijon litrov pitne vode oz. 10,5 litrov odpadnega jedilnega rastlinskega olja, kolikor ga en prebivalec Slovenije v povprečju odvrže na leto, lahko z nepravilnim ločevanjem onesnaži 10 milijonov litrov vode. Morda ne razmišljamo o tem, da ob primernem skladiščenju, oddajanju in predelavi lahko odpadno rastlinsko olje iz gospodinjstev postane obnovljiv vir energije, kajti iz enega litra odpadnega jedilnega olja nastane 90 odstotkov biodizla ali bioplina, ekološkega goriva, ki ne onesnažuje okolja (preostanek predstavlja glicerin, ki se uporablja v farmacevtski industriji).

ZBIRNE POSODE ZA ODPADNO RASTLINSKO JEDILNO OLJE

Zbirna posodica za jedilno olje (8)

2,2-litrske posodice za zbiranje odpadnega rastlinskega olja v gospodinjstvih je mogoče brezplačno dobiti na sedežih posavskih komunalnih podjetij.

V želji po čim večji količini zbranega odpadnega jedilnega rastlinskega olja iz gospodinjstev je na različnih lokacijah v Posavju postavljenih 35 novih uličnih zbiralnikov rumene barve, in sicer jih je v krški, brežiški in sevniški občini 10, v radeški 5. Posodice za zbiranje odpadnega olja v gospodinjstvih pa je še vedno mogoče brezplačno dobiti na sedežih komunalnih podjetij.

Aktivnosti v okviru projekta Olje nekoliko drugače, ki se je pričel v letošnjem maju, zaključuje pa se v prihajajočem septembru, je uvodoma predstavil direktor sevniške Komunale Mitja Udovč, saj je bila Komunala d.o.o. Sevnica vodilni partner. Poudaril je, da je odpadno jedilno olje zelo obremenjujoč odpadek v okolju, zato moramo poskrbeti, da se ne meša z ostalimi odpadki ter ne zliva v odtoke ali neposredno v naravo. »S pravilnim ravnanjem bomo ohranili naravne dobrine tudi za potomce,« je dejal med drugim ter predstavil aktivnosti na področju ozaveščanja prebivalk in prebivalcev, načrtnega zbiranja, predelave in ponovne uporabe odpadnega rastlinskega jedilnega olja v Posavju. Ena od njih je bila razdelitev manjših zbirnih posodic za zbiranje ter shranjevanje odpadnega jedilnega olja v gospodinjstvih učenkam in učencem posavskih osnovnih osnovnih šol, v katerih so bile izpeljane tudi delavnice na temo pravilnega ravnanja z odpadnim rastlinskim oljem. Strokovna ekskurzija z ogledom Centralne čistilne naprave na Logu pri Sevnici, Centra za ravnanje z odpadki v Spodnjem Starem Gradu v občini Krško ter vodnega zajetja Glogov Brod v občini Brežice je bila namenjena članicam in članom društva Univerza za tretje življenjsko obdobje Sevnica. Povedal je tudi, da so na določenih mestih, predvsem v bližini ekoloških otokov, postavljene večje zbirne posode rumene barve, v katere je mogoče zlivati v gospodinjstvih zbrano odpadno rastlinsko jedilno olje. Za prečrpavanje odpadnega jedilnega olja iz omenjenih uličnih 200-litrskih posod je bilo kupljeno posebno vozilo, medtem ko se bo v Zbirnem centru Sevnica pilotno postavila filtrirna postaja za predelavo zbranega odpadnega jedilnega olja v alternativno gorivo.

Zbiralna posoda za odpadno jedilno olje

Na skrbno izbranih lokacijah v Posavju je postavljenih 35 posod za zbiranje odpadnega rastlinskega olja iz gospodinjstev.

»S postavitvijo zbirnih posod smo se približali uporabnicam in uporabnikom, ki se jim zaradi odpadnega jedilnega olja ni potrebno, recimo, peljati 20 kilometrov v eno smer. Vse lokacije so bile zelo skrbno izbrane. Odziv je zelo dober in posode služijo namenu,« je povedala direktorica brežiške Komunale mag. Jadranka Novoselc in dodala, da so za boljšo ozaveščenost občank in občanov izdelali posebne zloženke, posneli kratek animiran film, v katerem je prikazano pravilno ločevanje odpadnega olja v gospodinjstvih, ter imeli delavnico izdelovanja sveč iz odpadnega jedilnega olja.

BO POSAVJE KOT ENERGETSKO NAJMOČNEJŠA REGIJA POSTALA ŠE OKOLJSKO NAJBOLJ OSVEŠČENA?

»Veseli me, da najdemo skupne projekte vseh posavskih komunal, da pokažemo, da skupaj dihamo v tem porečje reke Save, kajti le na ta način bomo to naše področje, čeprav na zadnjem zemljevidu ni omenjene regije Posavje, a upam, da bo prišlo do nje in da bo Posavje ne samo energetsko najpomembnejše, ampak tudi okoljsko najbolj ozaveščeno področje v Sloveniji,« je spodbudil k preudarnemu ravnanju z vsemi odpadki direktor sektorja komunale v podjetju Kostak d.d. Krško Jože Leskovar. Opozoril je še, da nekateri v zbirne posode zlijejo tudi kakšen liter odpadnega avtomobilskega olja, kar ni prav – v zbirno posodo se zliva samo odpadno rastlinsko jedilno olje. »Občankam in občanom je treba še povedati, da se zaradi izgradnje tega sistema, ne bodo povišale cene komunalnih storitev,« je še dodal in zaključil z željo, da bi se projekt nadaljeval oz. nadgradil ter da bi uporabnice in uporabniki aktivno sodelovali v varovanju okolja, tudi z zbiranjem in pravilnim odlaganjem odpadkov.

S. R.


 
« Nazaj na seznam