Časopis za pokrajino Posavje
19.01.2021
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Sevnična – hudourniški potok, nekoč naravna ribogojnica

Objavljeno: Torek, 17.11.2020    Rubrika: GOSPODARSTVO Redakcija
Sevnicna, struga, urejanje (97)

Poplavna varnost struge Sevnične se ureja za stoletne vode (za ekstremno poplavo, ki je bila včasih na približno sto let).

V drugi polovici oktobra so se začela dela prve faze ureditve struge hudourniškega potoka Sevnična v njenem spodnjem toku za večjo poplavno varnost naselja Šmarje, sevniškega predmestja.

Sevnicna, struga, urejanje (102)

Za ribe bo na novo urejenih približno 45 ribjih zavetišč.

»Doslej sem doživel že dve poplavi in po zaključeni ureditve struge potoka Sevnične pričakujem, da bom pred njimi zaščiten. Na ureditev čakam že sedem let, saj bi morala biti ureditev zaključena že leta 2012 ali pa 2013. Po projektni dokumentaciji, ki mi je bila predstavljena, bo zgrajena visoka škarpa z zaščitno ograjo, uredili mi bodo tudi stopnice, da bom imel dostop do vode, kot sem ga imel doslej,« pove stanovalec Taborniške ulice, ki ima hišo ob potoku, in pojasni, zakaj bodo v rečni strugi t. i. pragovi. »Voda, ki teče preko kamnitih pregrad oziroma pragov, ustvarja pri svojem padcu kisik, ki ga potrebujejo ribe. Postrv, na primer, potrebuje veliko kisika, krap pa manj,« pripoveduje in nadaljuje, da je bilo v preteklosti v potoku zelo veliko postrvi. »Ko sem bil star deset let, je plavalo v vodi ogromno postrvi vse od izliva Sevnične do Zelenc in še dalje. Največje postrvi so dosegle težo do dveh kilogramov, zdaj pa postrvi že dolgo ni več, so pa zato kleni, pisanci, pohre, pa kakšna zelenika, drugih rib ni. Včasih so v vodi živeli tudi potočni raki,« pojasnjuje Viki Košar, ki je ribič od svojih najzgodnejših otroških let.
Sevnicna, struga, urejanje (95)

Potok Sevnična, ki izvira izpod Bohorja, ima značaj hudornika, ki pokaže svojo vodno moč ob močnejših deževnih dneh.

»Kot majhen pubec sem pogosto spremljal očeta, ko je lovil ribe v Savi, sam pa sem lovil postrvi v Sevnični kar na roke,« se spominja in nadaljuje, da bi lahko bila Sevnična naravna ribogojnica. »Po pripovedovanju starejših je to že bila v preteklosti, in sicer v času, ko je v Sevnici živel tovarnar Winkle. Sevnična naj bi bila njegov graben in pravico do lovljenja rib v njem je imel samo on,« obudi še enega izmed spominov ob ogledu območja urejanja struge hudourniškega potoka, ki izvira izpod Bohorja in tvori eno najlepših dolin v sevniški občini.

UREDITEV STRUGE SEVNIČNE V DOLŽINI DOBREGA KILOMETRA

Sevnicna, struga, urejanje (111)

Ali bo na odseku regionalne ceste Sevnica-Planina pri Sevnici urejen po zaključeni ureditvi struge Sevnične tudi manjkajoči del pločnika za večjo varnost pešcev v prometu?

Prva faza projekta zajema ureditve struge Sevnične v skupni dolžini 1.238 metrov in predvideva razširitev rečnega dna, poglobitev nivelete korita, glede na starost in slabše stanje obstoječih podpornih zidov pa je načrtovan tudi nov in nadvišan obrežni zid na pretežnem delu obravnavanega odseka za zavarovanje objektov pred visokimi vodami.

»Nova ureditev vodotoka je načrtovana tako, da se ohranja prehodnost za ribe ter se s tem omogoča gorvodno in dolvodno migracijo ribjih vrst. V zavarovanem delu brežine so predvidena tudi ribja zavetišča,« je del razlage v dokumentaciji, v kateri je še navedeno, da je predvidenih cca. 45 novih ribjih zavetišč. Ureditvena dela so se v drugi polovici oktobra pričela v bližini nekdanjega Šteblajevega mlina na Taborniški ulici, zaključila se bodo približno 438 m gorvodno od izliva v reko Savo, kjer je brežina potoka že urejena. Površina zemljišča, na katerem se bo izvedel nameravan poseg, je 12.000 m2.

Investitor je Direkcija RS za vode z Ministrstva za okolje in prostor, Občina Sevnica je pripravila projektno dokumentacijo in pridobila gradbeno dovoljenje za prvo fazo. Vrednost gradbenih del, ki bodo predvidoma zaključena oktobra prihodnje leto, je 1.678.263,05 € (z ddv).

S. R.

#povezujemoposavje
« Nazaj na seznam
»

ne spreglejte

16.11.2020 | Redakcija

Od ribogojca do kupca

27.11.2019 | Redakcija

Staro napajalno korito