Časopis za pokrajino Posavje
28.05.2023
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Skupna štabna vaja Nesreča z razlitjem večje količine naftnih derivatov na lokaciji Zidani Most v okviru mednarodnega projekta WACOM

Objavljeno: Petek, 13.05.2022    Rubrika: GOSPODARSTVO Sporočilo
IMG-4914
Včeraj so predstavniki slovenskega in hrvaškega štaba civilne zaščite v sodelovanju z regijskimi centri za obveščanje ter predstavniki ključnih organizacij, zbrani na projektu Upravljanje izrednih razmer v Savskem bazenu (Water Contingency Management in the Sava River Basin - WACOM) – izvedli štabno vajo z naslovom „Nesreča z razlitjem velike količine naftnih derivatov na lokaciji Zidani Most“.

Vaje so se udeležili Operativni centri Civilne zaščite Slovenije in Hrvaške,  predstavniki Savske komisije - ISRBC (International Sava River Basin Commission), pomembne energetske družbe (HESS, GEN, TEB, Petrol, Tifon), Hrvatske vode, gasilske enote in centri za obveščanje.
 
image_50426113
Pri vaji so testirali odziv na namišljeno nesrečo iztirjenega tovornega vlaka, ki prevaža večje količine naftnih derivatov, pri nesreči pa velik del teh snovi steče v reko Savo. Vaja je simulirala proces odločanja v namišljeni krizni situaciji, ki bi onesnažila reko Savo s čezmejnim vplivom v Sloveniji in na Hrvaškem. Deset štabov iz Slovenije in Hrvaške je preizkusilo postopke usklajenega odzivanja na nesrečo, zamišljeni scenarij pa je opredelil komunikacijo med štabom in odzive operativnih enot, ki delujejo po predvidenih načrtih ukrepanja.
image_50460673
Poleg orodij, razvitih v okviru projekta WACOM, je bil pri vaji uporabljen tudi Danube AEWS (Accident Emergency Warning System), sistem za nujno obveščanje v primeru čezmejnega onesnaženja voda, ki ga uporabljajo države donavskega porečja. To je predstavnikom civilne zaščite na različnih ravneh, predstavnikom regijskih centrov za obveščanje in vsem drugim ključnim organizacijam omogočilo, da preizkusijo orodja in postopke za izboljšanje pripravljenosti, medsebojne komunikacije, dostopa do podatkov in obvladovanja odzivanja na nesreče, povezane z razlitjem ali poplavami na celotnem porečju reke Save.
image_50734593


Reka Sava odgovornim institucijam postavlja številne izzive, ki jih aktivnosti projekta WACOM uspešno opredeljujejo in pomagajo razviti protokole za ravnanje v kriznih situacijah, predvsem pa pomagajo zagotaviti varnejše življenje prebivalcev Savskega porečja. Kot je povedala Zdenka Močnik, vodja izpostave URSZR Brežice, poveljnica CZ za Posavje, so tovrstne štabne vaje vedno dobrodošle in koristne zaradi izmenjave informacij, kontaktov in uvida, kako delujejo druge organizacije in njihovi štabi. „Tudi spodbuda k razmisleku, kako bi sami ravnali ob določeni intervenciji veliko pomeni. Orodje, ki je bilo predstavljeno na vaji, je zanimivo in bo uporabno, če bo na primeren način vključeno v druge, že obstoječe sisteme ravnanja ob nesrečah. Poenotenje na tem področju je namreč zelo pomembno.“

Primož Banovec, predstavnik vodilnega partnerja projekta - Fakultete za gradbeništvo in geodezijo UL, je dodal, da je kompleksna simulacija štabne vaje, ki so jo izvedli v okviru projekta WACOM, uspešno simulirala sodelovanje štabov na vseh nivojih: državni, regionalni in lokalni, dveh sosednjih držav – Slovenije in Hrvaške. »V vaji so sodelovali tudi štabi posameznih ključnih organizacij: DRSV, HESS, VGP- DRAVA PTUJ, HRVATSKE VODE, JANAF. Pri tem smo preverili usklajeno uporabo predpisanih postopkov in orodij, hkrati pa smo prepoznali tudi določene postopkovne elemente, ki bi jih v prihodnje lahko še izboljšali. V času vaje smo izvedeli  tudi za dogodek v podjetju Melamin v Kočevju, zaradi česar se toliko bolj zavedamo pomena našega dela in pomena dobrih priprav na nesreče, s čimer se izboljšuje učinkovitost in uspešnost odziva na nesreče v kompleksnem čezmejnem okolju.«   
 
Štabna vaja v Brežicah je prva od serije petih, ki se bodo odvijale tudi v preostalih državah iz porečja reke Save. Vaje bodo obravnavale situacije razlitja nevarnih snovi ali večjih poplav, ki imajo čezmejni vpliv ter zahtevajo mednarodno sodelovanje pri odzivu na nesrečo. 
 
Projekt WACOM je sofinanciran iz Programa transnacionalnega sodelovanja - INTERREG V-B Danube 2014-2020 in vključuje ključne partnerje iz štirih držav Savskega bazena: Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter Srbije. Skupna vrednost projekta znaša 1.570.581 EUR. Vodilni partner projekta je Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Cilji projekta WACOM so analizirati trenutno stanje na področju pripravljenosti, informiranja in odzivanja na poplave in razlitja reke Save ter razviti strategije, ki bodo izpolnjevale cilje, zastavljene z Okvirnim sporazumom o Savskem bazenu (FASRB). Rezultati projekta se izvajajo preko protokolov Mednarodne komisije za Savski bazen, kot sistematičnega okvira za usklajevanje različnih vidikov upravljanja z vodami v Savskem bazenu.
 
Več informacij o WACOM projektu najdete na www.interreg-danube.eu/approved-projects/wacom

Vir: HESS
« Nazaj na seznam
»

najbolj brani članki