Časopis za pokrajino Posavje
17.10.2021
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Skupščina ni prinesla rešitve

Objavljeno: Petek, 01.10.2021    Rubrika: GOSPODARSTVO Redakcija
DSC_0296

Nad tovarno Vipap Videm se zgrinjajo črni oblaki (foto: Peter Pavlovič)

Kot smo poročali v zadnji številki Posavskega obzornika, je 16. septembra potekala skupščina družbe Vipap Videm. Iz uprave družbe so sporočili, da lastnik predlogov uprave za finančno stabilizacijo družbe ni podprl, uprava pa že nekaj časa intenzivno išče novega dolgoročnega lastnika. Občina Krško je medtem sprejela odlok, s katerim uveljavlja predkupno pravico za zemljišča, na katerih stoji tovarna.

B12T5965

Predsednik uprave in direktor družbe Petr Domin (foto: arhiv, Vipap)

»Lastniki so na skupščini odločali o predlaganih ukrepih uprave družbe, ki so nujno potrebni za finančno stabilizacijo družbe Vipap. Navedeno je pogoj, da se zaključi operativno prestrukturiranje iz časopisnega na ovojno-embalažni segment, ki je v zaključni fazi. Uprava obvešča zaposlene, poslovne partnerje in lokalno skupnost, da lastnik predlogov uprave ni podprl,« je v sporočilu za javnost zapisal predsednik uprave Petr Domin, hkrati pa dodal, da uprava že nekaj časa intenzivno išče novega dolgoročnega lastnika: »Vse stike morebitnih investitorjev je uprava posredovala lastnikom oz. delničarjema VIPAP Holding s.r.o. in VIPAP CZ a.s. z namenom, da se zagotovi nadaljnje poslovanje družbe Vipap.« Vse deležnike je pozval k strpnosti, »Občino Krško pa tudi, da dejavno podpira Vipap pri ohranitvi premoženja družbe in s tem tudi ohranitvi delovnih mest tako v Vipapu kot v hčerinskem podjetju Levas d.o.o. – invalidsko podjetje«.

Kot je za naš časopis povedal župan mag. Miran Stanko, mu je predsednik uprave Petr Domin na nedavnem obisku na Občini Krško sicer dejal, da ima vodstvo pripravljene neke rešitve za izhod iz nastale situacije: »Kljub temu pa ostaja dejstvo, da lastniki niso pristali na dokapitalizacijo, kar pomeni, da bodo iskali bodisi strateškega partnerja, ki bi bil pripravljen vložiti sredstva v to podjetje, bodisi razglasili prisilno poravnavo ali stečaj.« V zvezi s pozivom občini, naj priskoči na pomoč pri reševanju situacije s strani sindikata tovarne in papirne industrije, pa je župan povedal, da so možnosti občine pri tem zelo omejene, saj tudi ni seznanjena o višini dolgov družbe oz. v kolikšni višini je ta podkapitalizirana: »Trenutno poslujejo po insolventni zakonodaji, kar pomeni, da so njihovi neizterljivi dolgovi višji od polovice kapitala podjetja. Situacija zagotovo ni zavidljiva in brez velikega finančnega vložka ne bo možno nadaljevanje poslovanja.« Po podatkih, s katerimi razpolaga vodstvo občine, naj bi se število zaposlenih v tovarni gibalo okoli 300.

18 - Biološka čistilna naprava - Biological Wastewater Treatment

Čistilna naprava (foto: arhiv, Vipap)

Kot je še povedal župan, je bilo na navedenem sestanku govora predvsem o sklepu, ki ga je krški občinski svet sprejel na julijski seji, in sicer o ustanovitvi javnega dobra lokalnega pomena na čistilni napravi Vipap, to je na nepremičnini parc. št. 957/2, k.o. Stara vas, ki je namenjena izvajanju občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. Z ustanovitvijo javnega dobra na območju ČN »Vipap« je Občina Krško zavarovala pravico do zemljišča, objektov in naprav na tem območju, da lahko ti obratujejo neodvisno od obratovanja podjetja Vipap, saj bi v primeru prenehanja obratovanja ostalo 22.856 prebivalcev brez storitve gospodarske javne službe čiščenja 911.806 m3 odpadne vode/grezničnih odplak oz. 24.263 populacijskih enot. Kot je dejal župan Stanko, v zvezi s sprejetjem tega sklepa kakšnega posebnega soglasja z vodstvom niso uspeli doseči, bodo pa v prihodnje potencialni pogovori med vodstvom tovarne in občine šli v smeri višine nadomestila za stavbno zemljišče.

Da bi zavarovala interese lokalne skupnosti, je občinski svet na seji 23. septembra sprejel še Odlok o določitvi območja predkupne pravice Občine Krško za območje stavbnih zemljišč v katastrski občini Stara vas. Kot je pojasnil župan, bi občina uveljavljala predkupno pravico v primeru, če bi Vipap Videm zašel v nepremostljive težave oziroma stečaj: »V tem primeru bi Občina Krško želela sodelovati kot kupec s predkupno pravico, da bi lahko s tem prostorom razpolagala in mu dala mestotvorno vsebino. To pomeni, da v primeru stečaja družbe ne bi želeli imeti na tem prostoru, torej v centru mesta, težke industrije, temveč ga nameniti drugim vsebinam.« Te sicer še niso povsem dorečene, vendar gredo v smeri vzpostavitve poslovno--stanovanjske cone na vzhodnem delu obstoječega tovarniškega kompleksa, podobno, le z nižjimi objekti, je povedal župan, kot je zasnovan t. i. Kare 12 na Vidmu (območje Ceste 4. julija na severozahodu, do železnice na jugozahodu ter od nadvoza do Aškerčeve ulice, med Videmčani uveljavljeno pod imenom Bronx; op. p.). 

P.Pavlovič,B. Mavsar

(Članek je bil objavljen v 30. 9. izdanem časopisu Posavski obzornik)

#povezujemoposavje
« Nazaj na seznam
»