Časopis za pokrajino Posavje
10.07.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Sofinanciranje potrjeno še za projekta Ribe in narava ter Od ribiča do graščaka

Objavljeno: Četrtek, 03.10.2019    Rubrika: GOSPODARSTVO Sporočilo
riba-je-in_48023412763_o

Foto: arhiv PO

Regionalna razvojna agencija Posavje, kot vodilni partner LAS Posavje, je v torek, 1. 10. 2019, s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja prejela potrditev zadnjih dveh operacij 3. javnega poziva LAS Posavje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo.

Potrjeni sta operaciji »Ribe na naravovarstvenem območju« (akronim: »Ribe in narava«)« in »Vzpostavitev posavskega turističnega produkta med reko, vinogradi in gradovi« (akronim: »Od ribiča do graščaka«).

Operacija z nazivom »Ribe na naravovarstvenem območju«, prijavitelj je Občina Sevnica s parterji Posavski muzej Brežice, Ribogojnica Akval d.o.o. in Turistična zveza občine Sevnica, bo iz sredstev Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR) sofinancirana v skupni višini do 200.000,00 €. Skupna vrednost celotne operacije je 314.585,93 €. Začetek izvajanja operacije je predviden v začetku leta 2020, konec pa jeseni 2021.

Operacija z nazivom »Vzpostavitev posavskega turističnega produkta med reko, vinogradi in gradovi«, prijavitelj Kmečka zadruga Krško z.o.o. skupaj s partnerji Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica, Ribogojnica Akval d. o. o. in Kulturno društvo Leskovec pri Krškem, katere skupna vrednost je 269.169,60 €, bo sofinancirana iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR). Predvideni znesek sofinanciranja je 175.614,79, projekt bo trajal 2 leti, zaključil pa se bo predvidoma spomladi 2022.

Obe operaciji sta bili maja 2019 oddani na 3. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja (SLR) na območju LAS Posavje v letu 2019 Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Po zaključenih postopkih odobritve operacij na nivoju LAS Posavje je Regionalna razvojna agencija Posavje predloge operacij avgusta 2019 posredovala v potrditev Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki je v torek s pozitivnima odločbama navedenim upravičencem odobrila sredstva in pričetek izvajanja obeh operacij.

Projekta sta skladna z upravičenim namenom Strategije lokalnega razvoja LAS Posavje, t. j. ustvarjanje delovnih mest, saj se bo v okviru projekta Ribe in narava ustanovilo novo podjetje oziroma zavod, ki bo kot info točka oz. platforma, na kateri bodo zbrani postopki in vse potrebne informacije, kako registrirati ribogojsko dejavnost, izvajala se bodo tudi izobraževanja na temo ribogojstva; v okviru projekta Od ribiča do graščaka pa se bo z razvojem inovativnega turističnega produkta zagotovil nov/dodaten vir prihodkov v ribogojstvu, ohranilo se bo delovno mesto v ribogojstvu in ustvarilo novo delovno mesto za trženje novega produkta. Oba projekta predvidevata tudi investicijo Ribe in narava na Lisci, kjer se bo v sklopu projekta povezalo naravno in kulturno dediščino območja Lisce, kar bo podlaga za razvoj turističnega produkta območja, namenjenega lokalnemu prebivalstvu, obiskovalcem v regiji in turistom iz tujine; drugi projekt, Od ribiča do graščaka pa bo z investicijo v infrastrukturo vzpostavil 2 centra za obiskovalce, enega v Sevnici in enega v Krškem, ki bosta omogočala izvajanje programov doživetij in skupen nastop na trgu ter okrepitev sodelovanja ribogojstva z vinogradništvom in upravljalci kulturne dediščine.

Regionalna razvojna agencija Posavje bo naslednje javne pozive za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje za črpanje sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR) objavila predvidoma konec leta 2019 oziroma v začetku 2020. Višina razpisanih sredstev bo znana ob sami objavi javnih pozivov, vanjo pa bodo vključena tudi dodatna sredstva iz naslova rezerve za uspešnost.

Vir: RRA Posavje
« Nazaj na seznam