Časopis za pokrajino Posavje
25.06.2024
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Sofinanciranje ukrepov v gozdovih za ohranjanje ugodnega stanja območij Natura 2000 – ekocelice in habitatna drevesa

Objavljeno: Petek, 13.01.2023    Rubrika: GOSPODARSTVO Sporočilo
IMG_20230112_112345

Primeri habitatnih dreves, katerih les je manjvreden, so pa izjemno pomembne kot življenjski prostor raznih ogroženih vrst ptic in žuželk, zato želimo da ostanejo v gozdu.

V letu 2016 je bil sprejet Zakon o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije, ki med drugim ustanavlja tudi proračunski sklad za gozdove - gozdni sklad. Sredstva iz gozdnega sklada so med drugim namenjena tudi za financiranje ukrepov v zasebnih gozdovih na Natura 2000 območjih v skladu s Programom upravljanja območij Natura 2000 in Programom vlaganj v gozdove, ki ga pripravi Zavod za gozdove Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja gozdove.

V preteklih letih so bile številne aktivnosti usmerjene k iskanju primernih objektov za izvedbo in financiranje ukrepov za ohranjanje Natura 2000 območij v zasebnih gozdovih. Določila so se območja, ki so prednostna za ohranjanje habitatov in kvalifikacijskih vrst na območjih Natura 2000 in nekaj jih je tudi na območju Posavja (glej karto). Gre predvsem za območje Dobrave severovzhodno od Brežic, Krakovski gozd, Gorjance in gozdove na levem bregu Sopote pri Radečah.  
 
karta_gozdni sklad

Območja ekocelic in habitatnih dreves

V teh gozdovih sta posebej pomembna dva ukrepa, ki ju želimo spodbujati in sicer ukrep »ohranjanje biotopov – prepuščanje biotopov naravnemu razvoju« oz. ekocelice ter ukrep »načrtno puščanje stoječe biomase v gozdu« oz. habitatna drevesa.
 
KAJ JE EKOCELICA? To je del gozda, ki ga načrtno prepuščamo naravnemu razvoju, v njem ne gospodarimo ter ne načrtujemo gozdnih prometnic. Cilj vzpostavitve je zagotavljanje območij brez aktivnega gospodarjenja, kjer se akumulira odmrla in odmirajoča lesna masa ter ohranja zaprte in gospodarsko nezanimive predele gozdov za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Vzpostavljamo s soglasjem lastnika predvsem na težje dostopnih in neodprtih predelih, strmih in skalovitih predelih, kjer so oteženi pogoji za gospodarjenje ter predelih z drevjem slabše kakovosti, za določene živalske vrste pa tudi v drugih gozdovih. V okviru ukrepa se ob soglasju lastnika za dobo 20 let iz gospodarjenja izvzame določena površina gozda (zaželena je čim večja površina v kosu), kot odškodnino pa se nameni 20 letni možni posek po 20 €/m3. Izplačilo se izvede v enkratnem znesku za 20 let.
 
V okviru ukrepa načrtnega puščanja stoječe biomase – habitatnih dreves, pa se stoječe drevje označi in prepusti naravnemu razvoju do njegovega propada, lastnik pa za to dobi odškodnino.
 
KAJ SO HABITATNA DREVESA? Habitatna drevesa so odmrla in živa drevesa, naseljena z glivami ter živalskimi vrstami, drevesa z dupli oziroma gnezdi ter drevesa redkih in plodonosnih vrst ter drevesa večjih dimenzij in posebnih oblik. V gozdu so habitatna drevesa pomembna za ohranjanje biotske pestrosti, saj zagotavljajo primerno življenjsko okolje za številne vrste gozdnih ptic, netopirjev in nevretenčarjev. Habitatna drevesa so lahko prehranska baza varovanih vrst (nabiranje hrane) ali pa predstavljajo njihovo življenjsko okolje (bivališče). Poudarek je na živih, debelih drevesih (prsni premer 30 cm in več). Habitatna drevesa se določa trajno, ko drevo pade na tla, ostane v gozdu in postane ležeča odmrla biomasa. Habitatna drevesa se izberejo v soglasju z lastnikom gozda, kateremu se prizna odškodnina v višini 23,75 €/m3.
 
V kolikor ste lastnik primernega gozda v katerem od navedenih območij, lahko predlagate in v sodelovanju z revirnim gozdarjem Zavoda za gozdove Slovenije določite habitatno drevo ali ekocelico in s tem prispevate k ohranjanju biotske pestrosti ter ohranjanju ugodnega stanja Natura 2000 območja. Zainteresirani lahko več informacij dobite na tel. št. 07-49-91-600 ali e-naslovu gregor.bogovic@zgs.si.
 
Pripravil: Gregor Bogovič,  
Zavod za gozdove Slovenije
Območna enota Brežice
« Nazaj na seznam