Časopis za pokrajino Posavje
4.06.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Sporočilo Nuklearne elektrarne Krško

Objavljeno: Petek, 13.03.2020    Rubrika: GOSPODARSTVO Sporočilo
NEK 004
V Nuklearni elektrarni Krško, ki velja za objekt pomembne državne infrastrukture, se zavedamo svoje odgovornosti, da v vseh okoliščinah zagotavljamo varnost obratovanja in proizvodnjo električne energije. Temu primerno v elektrarni konzervativno in sproti načrtujemo ukrepe glede na okoliščine povezane s pojavom novega koronavirusa.

Z razglasitvijo epidemije na državni ravni  prehajamo na zagotavljanje zgolj tistih funkcij, ki so potrebne za zagotavljanje varnega in stabilnega obratovanja elektrarne. To pomeni izmenski nadzor obratovanja, nujna testiranja varnostne opreme, nujna vzdrževalna dela, analitična kemija  hladilnih medijev, radiološki nadzor znotraj elektrarne in v okolju, ter fizično varovanje elektrarne.
 
Začasno se zapirajo vsa gradbišča oziroma delovišča na projektih, uvaja se delo in pripravljenost na domu za vse podporne funkcije organizacije NEK, dovoljeni so samo vstopi v elektrarno in tiste storitve, ki so nujne za nemoteno odvijanje osnovnih funkcij zagotavljanja varnosti in obratovanja.
 
Izjemna pozornost in ukrepi so namenjeni samozaščitnemu obnašanju izmenskega osebja in zagotavljanju pogojev za zmanjšanje tveganja okužbe. Insistiramo na spoštovanju navodil za zmanjšanje verjetnosti prenosa virusa, samoizolacije, medsebojne ločenosti in stalnosti izmenskih posadk, dezinfekcije skupnih vozlišč, kontrole temperature ob vstopu v elektrarno.
 
Deset dni nazaj so bili sprejeti ukrepi kot so prepoved obiskov zainteresiranih skupin javnosti v NEK, prepoved službenih potovanj, dvotedenska karantena za vse povratnike iz počitnic v Italiji, prehod na sestanke preko digitalnih povezav. Podali smo jasna navodila samozaščitnega obnašanja zaposlenih izven delovnega časa, torej doma.
 
S sprejetimi ukrepi smo zagotovili najvišjo možno stopnjo samoizolacije in zmanjšali tveganja za okužbe z virusom na najnižjo možno raven. Istočasno nadaljujemo z varnim in stabilnim obratovanjem tudi v teh novih okoliščinah.

Februarska proizvodnja NEK

NEK je v februarju proizvedla 509068,3 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 483359,3 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 2,8 % večja od načrtovane (470000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v februarju segrevala povprečno za 2,9 ºC in največ za 3 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v februarju znašal 0,000026 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca februarja pa 0,14 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v februarju znašal 0,00021 % (letne omejitve), do konca februarja pa 0,0017 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v februarju je znašal 0,01 % letne omejitve oziroma do konca februarja 0,17 % letne omejitve.

V tem mesecu je bilo uskladiščenih 1,6 m³ nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Vir: NEK
« Nazaj na seznam