Časopis za pokrajino Posavje
14.08.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Trem lučkam dodelili, zatem pa vzeli evropska sredstva

Objavljeno: Četrtek, 27.10.2016    Rubrika: GOSPODARSTVO Redakcija
tri lucke sremic (19)

Obnovljene in dograjene Tri lučke so ponovno odprte.

Sredi iztekajočega meseca, 13. oktobra, so uradno ponovno zasvetile tri luči na Sremiču, vinski gorici nad Krškim, v znak otvoritve obnovljenega in v gostinsko-turističen in kongresni kompleks dograjenega nekdanjega gostišča, s katerega seže pogled na mesto v dolini in brežiško-krško ravnico vse do Gorjancev.

Na tej priljubljeni izletniški točki sta gostišče, ki se nahaja na posestvu, s katerim so v 19. stoletju kot prvi znani lastniki gospodarili grofje Attemsi, ki so leta 1874 dali zgradili vinsko prešo, ki še danes velja za največjo v tem delu Evrope, v januarju 2008 kupila zakonca Andreja in Igor Zorko iz Brežic, lastnika investicijskega in storitvenega podjetja Prodoma iz Brežic. Pred tem je bila lastnica gostišča med leti 2003 in 2007 družina Radej s Sremiča, še pred njo pa je od leta 1985 gostišče poslovalo v sklopu gostinske dejavnosti podjetja Mercator oz. kot enota Hotela Sremič. Z nakupom je Mercator opravil tudi prvo temeljitejšo obnovo in razširitev gostinskega objekta, v katerega so kot atraktiven, prepoznaven vinorodni in zgodovinski element umestili zgoraj navedeno Attemsovo prešo, ki je spomeniško tudi zaščitena.

Zorko Igor_Andreja (3)

Lastnika kompleksa in podjetja Prodoma, zakonca Andreja in Igor Zorko

Spričo drugih projektov in investicij, pa tudi gospodarske krize, sta zakonca Zorko začela z obnovo Treh lučk v letu 2014, še pred tem pa sta v letu 2013 uspela, čeprav šele v tretjem poskusu, pridobiti za obnovo 200.000 evrov nepovratnih evropskih sredstev iz naslova razpisa Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, kar je bil pogoj, kakor pravi direktor Igor Zorko, da sta z obnovo sploh začela. Slednja je bila razdeljena v tri faze, obnovo restavracije s prešo, za katero so pridobili evropska sredstva, dograditev objekta in njegovo opremljanje. V teku obnove so porušili objekt prvotne gostilne z razgledno ploščadjo, kjer so zgradili kongresni center in na novo dve restavraciji, obnovili pet dvoposteljnih sob v objektu in prenovili apartmaja v sosednjem objektu. Za hotelske goste so zgradili še manjši bazen, v kleti uredili vinoteko ter očistili in ozelenili pripadajoče zunanje površine. Zaradi razpisnih pogojev sta tudi preselila sedež podjetja iz Brežic v Krško oziroma na Sremič in ohranila prvotno poimenovanje 'Tri lučke', hotel, restavracija, konferenčni center.

Evropska sredstva so pridobili po pridobitvi uporabnega dovoljenja v letu 2015, v mesecu juniju letos pa od Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja prejeli odločbo, da morajo sredstva vrniti, z obrazložitvijo, da je bila naložba, ki je bila predmet sofinanciranja v aprilu letos že zaključena, vendar dejavnosti še niso začeli izvajati, niti niso prijavili na pristojno upravno enoto obratovalnega časa. Nekaj dni pred uradno otvoritvijo objekta je Agencija RS tudi izvedla izvršbo sredstev v višini 200.000 evrov. Celotna investicija v obnovo in dograditev Treh lučk je sicer znašala 2 mio evrov sredstev, od tega so evropska sredstva predstavljala 10 odstotkov sredstev, v višini 10 odstotkov je podjetje najelo kredit, 80 odstotkov investicije za izvedbo pa so realizirali z lastnimi sredstvi. Zorko pravi, da se jim je vsekakor v tem primeru zgodila krivica, kar so obrazložili tudi v pritožbi na odločbo v mesecu juniju, na katero pa do danes še niso prejeli odgovora, saj so objekt dokončali pred vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo in da iz nobenega predpisa niti razpisne dokumentacije ni razvidno, da bi moral objekt z dnevom prejetja nepovratnih sredstev že pričeti s poslovanjem. Kar je bilo tudi nemogoče, pravi Zorko, saj je bil objekt, ki je bil predmet razpisa pravočasno dokončan, vendar so dela na preostalem kompleksu še vedno potekala.

Ob tem dodaja, da nameravajo uporabiti vsa pravna sredstva, da bodo dokazali, da so jim bila sredstva neopravičeno odvzeta, žal pa bo to zavrlo in prestavilo nadaljevanje načrtovane investicije v neposredni bližini, to je gradnjo butičnega hotela z 20 sobami, s katerim želijo zadostiti ne le individualni nastanitvi gostov, temveč je ta povezan tudi z izvajanjem konferenčne in kongresne dejavnosti, saj organizatorji praviloma zahtevajo celovito ponudbo, ki poleg prostora za zasedanja, s katerim sicer že razpolagajo, vključuje tudi nastanitvene kapacitete na eni lokaciji.

B. M.
« Nazaj na seznam