Časopis za pokrajino Posavje
5.07.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

V Brežicah se je odvil 1. turistični forum

Objavljeno: Četrtek, 06.02.2020    Rubrika: GOSPODARSTVO Redakcija
1_turisticni_forum_brezice (11)

Udeleženci 1. turističnega foruma v Brežicah

Zavod za podjetništvo, turizem in mladino (ZPTM) Brežice je v sredo organiziral 1. turistični forum. Ker zavod stremi k medsektorski povezavi turizma ter vzpostavljanju ugodnih pogojev za mreženje in povezovanje turističnih ponudnikov, so se odločili, da začnejo z vsakoletno organizacijo turističnih forumov, podobno kot so do zdaj že štirikrat pripravili tudi kmetijski forum.

1_turisticni_forum_brezice (26)

V razpravi je bila »izzvana« samo Petra Kordiš (na sredini), izvršna direktorica Herbal glamping resorta Ljubno, poleg nje še (z leve) direktorica ZPTM Brežice Matejka Gerjevič, Morana Polovič (STO), mag. Urška Klenovšek (Občina Brežice) in Vid Zevnik (tur. kmetija Zevnik).

Predstavili so se trije govorniki, in sicer Morana Polovič, predstavnica Slovenske turistične organizacije, ki je spregovorila o prednostih vzpostavitve destinacije in kolektivne blagovne znamke, Vid Zevnik s turistične kmetije Zevnik na Čatežu ob Savi, ki je predstavil projekt Pegas in kako s hipoterapijo (terapijo s konji) pomagajo tistim, ki imajo v svojem življenju določene ovire, ter Petra Kordiš, izvršna direktorica Herbal glamping resorta Ljubno, ki je govorila o primeru dobre prakse glamuroznega kampiranja (glampinga), ki je postalo globalni trend.

1_turisticni_forum_brezice (33)

Za vodenje foruma sta poskrbeli Katja Čanžar in Ana Ponikvar iz brežiške pisarne za destinacijski menedžment.

V odsotnosti brežiškega župana je uvodoma navzoče v večnamenski dvorani ZPTM Brežice nagovorila podžupanja Mila Levec, ki je postregla z nekaterimi podatki o stanju turizma v občini. Kot je navedla, primerjalni podatki zadnjih dveh let na območju občine Brežice dajejo spodbudne rezultate. Število gostov se je povečalo za 21,7 %, v zadnjem letu je doseglo že skoraj 200 tisoč. Zabeležena je tudi porast nočitev za 19,62 %. Po njenih besedah kaže, da bodo v letu 2020 prebili število 700 tisoč nočitev (brežiška občina se po številu nočitev trenutno uvršča na visoko peto mesto med slovenskimi občinami). Povečale so se tudi nočitvene kapacitete za 3,75 % in zasedenost kapacitet za kar 7,38 %. »Pri oblikovanju ponudbe turistom se mogoče včasih premalo zavedamo, da že imamo odlično obstoječo ponudbo, na kateri lahko gradimo našo prepoznavnost. Tu mislim predvsem na kulturno dediščino, gradove, našo Viteško dvorano, nešteto naravnih dediščin ter pestra dogajanja, kot so Fašjenk, festival Brežice, moje mesto, Mestna promenada, Sromeljska pešpot, Vidova pot, martinovanje in še kakšno, ki je svojo prepoznavnost popeljalo že preko meja naše države,« je povedala in naštela, kaj na občini načrtujejo v podporo turizmu: investicije v javno infrastrukturo in prostorski razvoj, razvoj kolesarskih mrež in avtodomskih postajališč, razvoj športne ponudbe ob HE Brežice in HE Mokrice, spodbujanje butične ponudbe ter dokončanje obnove železnega mostu in obnove vodovodnega stolpa. »Seveda pa smo turizem ljudje, ne le v idejah, temveč tudi v izvedbi. Pri slednji pa se moramo sami naučiti ceniti danosti takšne, kot so, in jih vpeti v zgodbe v ponudbi turistom. K turistični ponudbi naše občine prispevamo vsi s svojim odnosom do obiskovalcev in do urejenosti okolja, v katerem živimo. Idej je veliko, uresničimo jih lahko le s skupnim sodelovanjem,« je še poudarila in dodala, da tudi zato občina podpira forum, kot je ta, saj želijo oblikovati aktiven prostor debate in povezovanja s ciljem skupnega razvoja.

Kot je bilo še povedano na forumu, sta turistična destinacija in njeno upravljanje v zadnjem času postala eno osrednjih vprašanj v turizmu. Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma je območje občine Brežice umestila v vodilno destinacijo Čatež in Posavje. Strategija turizma občine Brežice pa opredeljuje, da osrednjo vlogo izvajanja javnih nalog v občini na področju turizma prevzema ZPTM Brežice. Opažajo, da sta trenutno v Posavju največja primanjkljaja v povezanosti turistične ponudbe med občinami in nevzpostavljenim neposrednim trženjem izoblikovane ponudbe (turističnih paketov). Občina Brežice in ZPTM Brežice sta lani na ravni regije predstavila pilotni projekt vzpostavitve regionalne pisarne destinacijskega upravljanja, ki bi skrbela za celovito načrtovanje, organiziranje, vodenje, upravljanje, monitoring ter evalvacijo razvoja in trženja turizma na območju destinacije Čatež in Posavje, torej vseh šestih posavskih občin. Projekt do danes še ni zaživel.

Oktobra 2019 je bila ustanovljena pisarna za destinacijski menedžment, ki ima sedež v Mestni hiši Brežice ter v kateri delujeta Katja Čanžar in Ana Ponikvar. V pisarni se bodo izvajale aktivnosti za destinacijo Čatež in Posavje, vendar zgolj za območje občine Brežice. Čanžarjeva in Ponikvarjeva, zadolženi za upravljanje destinacije Brežice oz. vodilne destinacije Čatež in Posavje, sta si zadali naslednje naloge: privabljanje tranzitnih gostov, kako v Brežice pripeljati Zagreb, biti vsem zainteresiranim opora pri prijavi na razpise, pridobivanju razpisnih sredstev in drugih sredstev za promocijo celotne ponudbe v občini, začetek vzpostavitve sistema kolektivne blagovne znamke – številne turistične pakete, ki so bili v preteklosti oblikovani, bo treba modernizirati in predvsem učinkoviteje tržiti, veliko dela na področju digitalizacije pohodniških poti – ta segment turizma je zelo v porasti, spodbujanje financerjev in iskanje primerov dobrih praks inovativne infrastrukture.

Razprave po koncu predstavitev skorajda ni bilo, nekatere navzoče je malo več zanimalo le o glamuroznem kampiranju, so se pa dodatnih vprašanj poslužili kasneje na neformalnem srečanju ob pogostitvi, ki jo je pripravila turistična kmetija Pri Martinovih.

R. R.
« Nazaj na seznam