Časopis za pokrajino Posavje
20.09.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

V Krškem za malo gospodarstvo 135.000 evrov

Objavljeno: Torek, 11.08.2020    Rubrika: GOSPODARSTVO Sporočilo
Krško
Občina Krško je objavila javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini za leto 2020. Gre za 135.000 evrov nepovratnih sredstev, namenjenih za subvencioniranje naložb v nakup nove opreme in nematerialnih naložb, svetovalnih storitev za izdelavo razpisne dokumentacije za prijavo na državne in mednarodne razpise, promocijo izdelkov in storitev na sejmih in razstavah, dodatna izobraževanja in podobno, in sicer v razpisnem obdobju med 18. 9. 2019 do 15. 9. 2020. Rok za oddajo vlog je 15. september 2020.

Upravičenci do sredstev, ki bodo dodeljena po pravilu de minimis, so mikro in majhna enotna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki na območju občine Krško, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z zakonodajo o gospodarskih družbah, ter strokovna društva in združenja na področju podjetništva s sedežem dejavnosti na območju občine Krško. Do sredstev je upravičeno tudi podjetje, ki ima sedež dejavnosti izven občine Krško, v kolikor ima poslovno enoto v občini Krško, v kateri zaposluje najmanj 2/3 oseb od vseh zaposlenih za nedoločen čas s stalnim bivališčem v občini Krško in investira na območju občine Krško. Če ima podjetje sedež dejavnosti izven občine Krško, lahko poda vlogo samo za ukrepe, ki se nanašajo na poslovne enote v občini Krško.

Za vsak posamezen ukrep je na razpolago ločena razpisna dokumentacija, ki je na voljo na spletni strani Občine Krško v rubriki Javni razpisi ali v času uradnih ur na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško. Vloge z zahtevano dokumentacijo morajo prispeti na naslov Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško, najkasneje do 15. septembra 2020.

Dodatne informacije: Irena Mesinger, tel. 07/49-81-292, e-pošta: irena.mesinger@krsko.si, uradne dni od 8. do 11. ure.

Vir: Občina Krško
« Nazaj na seznam