Časopis za pokrajino Posavje
4.07.2022
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

V letu 2022 načrtovanih investicij na področju kmetijstva v občini Brežice za milijon evrov

Objavljeno: Sreda, 18.05.2022    Rubrika: GOSPODARSTVO Sporočilo
obcina_brezice_podpis_pogodb_za_sofinanciranje_nalozb_v_kmetijstvo (77)

Kmetovalke in kmetovalci ter predstavniki društev s prejetimi pogodbami za sofinanciranje naložb oz. dejavnosti v kmetijstvu

V torek, 17. maja, so se v večnamenski dvorani Mladinskega centra Brežice po dveletnem premoru zaradi epidemije ponovno zbrali kmetovalke in kmetovalci na javni predstavitvi izbranih razvojnih programov kmetij oz. naložb v primarno kmetijsko proizvodnjo, ki jih bo Občina Brežice letos sofinancirala na podlagi javnega razpisa za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Brežice za leto 2022. Občina Brežice za spodbude kmetijstvu letos namenja rekordnih 208.000 evrov, preko javnega razpisa 150.000 evrov za sofinanciranje investicij v vrednosti skoraj milijon evrov.

obcina_brezice_podpis_pogodb_za_sofinanciranje_nalozb_v_kmetijstvo (18)

Svetovalec za kmetijstvo na Občini Brežice Roman Matjašič

Občina Brežice se zaveda pomena kmetijstva za razvoj občine in ohranjanje kulturne krajine na podeželju ter pomembnega vpliva kmetijstva na razvoj turizma, zato vsako leto redno namenja proračunska sredstva v ta namen, je v pozdravnem nagovoru dejal župan Občine Brežice Ivan Molan. Poudaril je tudi izjemen pomen samooskrbe in lokalno pridelane hrane, ki je v teh izzivov polnih časih vedno bolj aktualna.
 
Predstavitve sta se udeležila tudi načelnica Upravne enote Brežice Alison Teodorovič in sodelavec Jože Lovenjak, ki na UE deluje na področju kmetijstva. Upravna enota je bila posredno vpeta v javni razpis, saj je oddelek za kmetijstvo izdajal izpise iz registra kmetijskih gospodarstev in urejal GERK-e, ki so bili potrebni pred vložitvijo izbirne vloge, ta je bila obvezna priloga javnega razpisa.
 
Občina Brežice za spodbude kmetijstvu letos namenja rekordnih 208.000 evrov
obcina_brezice_podpis_pogodb_za_sofinanciranje_nalozb_v_kmetijstvo (8)

Za kulturni program dogodka so s pesmijo poskrbele devetošolke Ana, Maruša in Živa iz OŠ Artiče.


V tem letu občina namenja 150.000 evrov (za 30.000 evrov več kot v letu 2021) za sofinanciranje 61 naložb in projektov v kmetijstvu, s čimer bo omogočila izvedbo investicij v skupni vrednosti milijona evrov. Za tehnično podporo namenja 20.000 evrov – ta sredstva so namenjena društvom na področju kmetijstva za izobraževanje, izmenjavo dobrih praks, ocenjevanje kmetijskih pridelkov. Občina namenja sredstva tudi za sofinanciranje promocije vinorodnih okolišev v višini 20.000 evrov, ta so namenjena vinogradniškim društvom (v občini jih deluje šest) za sofinanciranje promocijskih aktivnosti, od prireditev (martinovanja) do izdelave promocijskih filmov in drugih oblik promocije. Za namen ekološkega kmetijstva namenja občina 3.000  evrov društvom, ki delujejo na področju ekološke pridelave hrane, in sicer za izobraževanje in izmenjavo dobrih praks, predstavitev na sejmih in eko tržnicah. Za namen promocije kmetijstva in pridelovalcev namenja 15.000 evrov za sofinanciranje različnih prireditev, kot je Bizeljski ajdov kolač, Cvičkorel ex tempore, projekt kakovostnih lokalnih vin Županovo vino, za plačilo strokovne komisije za društveno ocenjevanje vin ipd. Skupaj za spodbude kmetijstvu občina letos namenja 208.000 evrov, kar je daleč največ do sedaj.
 
Razpis za naložbe v primarno kmetijsko proizvodnjo v številkah
 
Svetovalec za kmetijstvo na Občini Brežice Roman Matjašič je predstavil kratko statistiko razpisa, ki je bil objavljen v marcu, rok za oddajo vlog je bil 20. april. Na razpis prispelo 62 vlog, ki jih je preverila tričlanska komisija, od tega ena vloga ni ustrezala pogojem razpisa, zato je bilo odobrenih 61 vlog. Delež sofinanciranja naložb znaša skoraj 20 % (19,83 %), najvišji znesek subvencije je znašal 3.966 evrov, najnižji pa dobrih 822 evrov. Naložbe so od nakupa opreme - sejalnikov, mulčerjev, bran, kosilnic, traktorskih prikolic, trosilcev, škropilnic do obnove streh in gradnje hlevov. Posodobitev kmetijske opreme pomeni tudi manjšo uporabo pripravkov in boljšo zaščito okolja. Predstavljenih je bilo tudi nekaj zanimivosti - število žensk, ki so nosilke kmetije, je skoraj 13 %, najvišja vrednost prijavljene naložbe je bila 49.785 evrov, občina je sofinancirala nakup štirih traktorjev s pogonom 4x4. V Sloveniji je še vedno približno 60 % traktorjev, ki so v uporabi, starejših od 25 let, zato je sofinanciranje novih in varnejših traktorjev pomembno pri zaščiti življenj.
 
Po predstavitvi rezultatov javnega razpisa so kmetovalke in kmetovalci ter predstavniki društev prejeli pogodbe za sofinanciranje naložb oz. dejavnosti. Iz rok župana so jih prejeli: Jernej Dušak, Branko Radanovič, Ferdo Pinterič, Robert Stanič, Ivica Sotelšek, Mihael Petančič, Jernej Petan, Ivan Lipej, Boris Savnik, Viktor Pavlič, Jaka Malovrh, Vladimir Plevnik, Roman Levičar, Boštjan Lipej, Peter Medvedec, Franc Pflege, Bojan Kreačič, Marjan Jelčič, Črtomir Bajs, Sabina Kostevc, Anja Cerjak, Jože Bosina, Janez Cirjak, Matej Kovačič, Marko Brkič, Ivan Hriberšek, Majda Ban, Neža Horvatič, Ivan Krošelj, Slavko Baškovič, Iztok Gramc, Franc Križančič, Bernard Kmetič, Leopold Kerin, Jože Jazbec, Matjaž Urek, Franc Vogrinc, Robert Volovec, Bernarda Žnideršič, Jože Šekoranja, Branislav Švajger, Andrej Žitnik, Ivan Žerjav, Franc Zevnik, Mojca Zavišek, Jože Šekoranja, Franc Tomše, Branko Vidmar, Robert Zidarič, Drago Štritof, Jože Vogrinc, Jože Varlec in Slavek Žnideršič. Nato je sledilo še neformalno druženje. Za kulturni program dogodka so s pesmijo poskrbele devetošolke Ana Binter, Maruša Kodrič in Živa Zakšek iz OŠ Artiče, večer je povezovala Anja Urek

Vir: Občina Brežice, R. R.
Foto: R. R.

#povezujemoposavje
« Nazaj na seznam
»