Časopis za pokrajino Posavje
25.06.2024
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

V letu 2023 brežiška občina namenja 150.000 evrov za sofinanciranje naložb v kmetijstvu

Objavljeno: Petek, 12.05.2023    Rubrika: GOSPODARSTVO Sporočilo
obcina-brezice-podpis-pogodb-za-nalozbe-v-kmetijstvu (62)

Prejemniki pogodb za sofinanciranje naložb oz. dejavnosti v kmetijstvu z županom

V večnamenski dvorani Mladinskega centra Brežice so se 10. maja zbrali kmetovalci na javni predstavitvi izbranih razvojnih programov kmetij oz. naložb v primarno kmetijsko proizvodnjo, ki jih bo Občina Brežice letos sofinancirala na podlagi javnega razpisa za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini. Občina preko javnega razpisa zagotavlja 150.000 evrov za sofinanciranje investicij v posodobitev objektov in opreme, povprečen delež sofinanciranja znaša dobrih 23 % upravičenih stroškov investicije, kar je najvišji delež v zadnjih desetih letih. Poleg javnih razpisov za tehnično podporo društvom, turistično promocijo vinorodnih okolišev in sofinanciranje lovskih domov občina letos na področju kmetijstva namenja tudi 350.000 evrov za tehnološko posodobitev namakalnega sistema Arnovo selo (I. faza) ter izvaja projekt za ohranitev avtohtone sorte pišeška marelica. 

Župan poudaril pomen kmetijstva
obcina-brezice-podpis-pogodb-za-nalozbe-v-kmetijstvu (26)

Svetovalec za kmetijstvo na Občini Brežice Roman Matjašič


V uvodnem nagovoru je zbrane kmetovalke in kmetovalce ter goste pozdravil župan Občine Brežice Ivan Molan. Izpostavil je pomen kmetovanja za pridelavo dostopne in kakovostne hrane, ki je v skladu s standardi. Omenil je subvencije v kmetijstvu in poudaril, da je subvencija najprej predvsem pomoč državljanom in ne kmetom, saj brez teh državljani ne bi imeli na voljo kakovostne hrane po dostopnih cenah.
 
»V občini se zavedamo pomena kmetijstva, zato preko proračuna pomagamo pri razvojnih programih kmetij, s temi 150.000 evri nepovratnih sredstev smo pospešili kar nekaj investicij,« je povedal župan. »Kmetje ste investirali v posodobitev kmetij in opreme v vrednosti dobrih 860.000 evrov. Na občini pa imamo še druge razpise za spodbude kmetijstvu, začela so se tudi dela na posodobitvi namakalnega sistema Arnovo selo.« Župan je še dejal, da ga veseli, ker se v Brežicah poleg ostalih dejavnosti, od gospodarstva, športa do kulture, razvija tudi kmetijstvo, ki se lahko povezuje tudi s turizmom, ki ostaja pomembna panoga. »Vsem vam, ki vztrajate, se trudite in posodabljate svoje kmetije, čestitam in želim še veliko poguma. Nepovratna sredstva občine predstavljajo pomoč in moralno spodbudo, predvsem pa signal, da Občina Brežice ceni vaše delo. Želim vam dobro letino in vse dobro!« je zaključil župan.
obcina-brezice-podpis-pogodb-za-nalozbe-v-kmetijstvu (5)

Ob prihodu so se kmetovalci, ki so sklenili pogodbo, tudi evidentirali.


Razpis za naložbe v primarno kmetijsko proizvodnjo v številkah
 
Svetovalec za kmetijstvo na Občini Brežice Roman Matjašič je predstavil kratko statistiko razpisa, ki je bil objavljen v februarju, rok za oddajo vlog je bil 6. april. Na razpis je prispelo 49 vlog, ki jih je preverila tričlanska komisija, odobrenih je bilo vseh 49 vlog. Delež sofinancirana naložb znaša 23,2 % upravičenih stroškov investicije, najvišji znesek subvencije je znašal 4.647,5 evra, najnižji pa 1.136 evrov. Naložbe so od nakupa opreme – vršičkarja, okopalnika, obračalnika, nakladačev, balirke, sejalnikov, mulčerjev, bran, kosilnic, traktorskih prikolic, trosilcev, škropilnic do obnove streh in gradnje hlevov. Posodobitev kmetijske opreme pomeni tudi manjšo uporabo pripravkov in boljšo zaščito okolja. Predstavljenih je bilo tudi nekaj zanimivosti – število žensk, ki so nosilke kmetije, je 10 %, najvišja vrednost prijavljene naložbe je bila 71.500 evrov, občina je sofinancirala tudi nakup petih traktorjev s pogonom 4x4.
obcina-brezice-podpis-pogodb-za-nalozbe-v-kmetijstvu (43)

Folklorna skupina Kresnice OŠ Brežice


Kot je omenil Matjašič, se je v občini v štirih letih število kmetijskih gospodarstev sicer zmanjšalo, skrčilo se je tudi število pridelovalcev grozdja in vina ter število trt, večajo pa se površine za sadovnjake, njive in travnike, opaziti je koncentracijo kmetij. Za februar 2024 je napovedal kmetijski forum, ki bo imel poudarek na mladih kmetih, ti spremljajo novosti in jih uvajajo, saj se zaradi podnebnih sprememb in zakonodaje spreminja tudi način dela.
 
Po predstavitvi rezultatov javnega razpisa so kmetovalke in kmetovalci ter predstavniki društev prejeli pogodbe za sofinanciranje naložb oz. dejavnosti. Prevzeli so jih: Stanislav Travnikar, Ivan Poldan, Franc Sevnik, Stanka Molan, Peter Zlobko, Zdenka Rožman, Peter Štrucl, Branko Varlec, Ivan Žerjav, Roman Levičar, Črtomir Bajs, Blaž Pintarič, Boris Gramc, Jožef Geršak, Branko Radanovič, Tomaž Godec, Fric Krošelj, Ivan Bertole, Jože Bosina, Branislav Žmavc, Matej Duhanič, Janko Krošelj, Miran Grubič, Bojan Geč, Ivana Ban, Boris Lepšina, Mojca Zavišek, Sabina Kostevc, Ivan Kostanjšek, Ivan Žmavc, Jožef Lapuh, Ivan Predanič, Jožef Varlec, Bernarda Žnideršič, Franc Pflege, Jože Budič, Jože Jurečič, Franci Peterkovič, Robert Matjašič, Branko Kovačič, Lucija Travnikar Kampijut, Andrej Golob, Jože Levak, Bojan Zofič, Franc Križančič, Aleš Balon, Zvonko Černelič, Franc Tomše in Jernej Dušak.

Za kulturni program so poskrbeli učenke in učenci iz Otroške folklorne skupine Kresnice OŠ Brežice in harmonikar Damjan Žerjav. Prireditev je povezovala Anja Urek. Sledilo je še neformalno druženje.

R. R., vir: Občina Brežice, foto: R. R.

#povezujemoposavje
« Nazaj na seznam