Časopis za pokrajino Posavje
2.06.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

V skupini GEN leto 2019 ocenjujejo kot uspešno

Objavljeno: Torek, 14.01.2020    Rubrika: GOSPODARSTVO Redakcija
GEN energija-novinarska konferenca (9)

Danijel Levičar in Martin Novšak

Generalni in poslovni direktor družbe GEN energija Martin Novšak in Danijel Levičar sta na novinarski konferenci pri Treh lučkah na Sremiču predstavila poslovne rezultate skupine GEN v lanskem letu in načrte za prihodnje obdobje.

Kot je povedal Martin Novšak, je skupina GEN v letu 2019 ponovno uspešno izpolnila svoje poslanstvo zanesljive oskrbe z električno energijo iz nizkoogljičnih virov (jedrske in vodne energije) po konkurenčnih cenah za odjemalce. Proizvodnja energetskih objektov skupine GEN je izpolnila in celo presegla zastavljene načrte. Jedrska elektrarna Krško (NEK) je večino časa delovala na polni moči, varno in stabilno, ter je presegla načrtovano proizvodnjo, proizvedla je 5.532 GWh električne energije.
Stavba GEN in NEK

Stavba GEN in NEK

Hidroelektrarne na Savi so glede na podpovprečne hidrološke razmere, ki so trajale do novembra, obratovale zanesljivo in skupaj proizvedle 876 GWh elektrike. Termoelektrarna Brestanica je zagotovila osem zanesljivih zagonov za potrebe balansiranja slovenskega elektroenergetskega sistema, bistveno več kot v preteklih letih pa je delovala tudi za potrebe trga. Skupina GEN dosega na ravni Slovenije pri proizvodnji električne energije do 40-odstotni delež, skoraj enak delež pa dosega tudi pri dobavi električne energije gospodinjskim odjemalcem. 99 odstotkov vse električne energije, proizvedene v družbah v skupini, je iz nizkoogljičnih trajnostnih in obnovljivih virov – jedrske in vodne energije.
HE Krško

HE KrškoV skupini GEN so v preteklem letu ustvarili več kot 2,2 milijarde evrov prometa in tako utrdili svoj položaj med največjimi poslovnimi skupinami v Sloveniji. Družbe v skupini so izvedle investicije v višini okoli 100 milijonov evrov, med njimi je osrednjega pomena uspešno izveden zahteven remont v NEK. Višina investicij uvršča skupino GEN med investicijsko najbolj dejavne skupine v Sloveniji. Neto poslovni izid skupine GEN bo po ocenah presegel 48 milijonov evrov, kar je za dobro četrtino več od načrtovanega.
TEB 7 gradnja

Gradnja PB 7 v TEB

Dodana vrednost na zaposlenega je za preteklo leto ocenjena na 148 tisoč evrov. Tudi v krovni družbi GEN energija so za dobro četrtino presegli načrte, prihodki podjetja so znašali 207 milijonov evrov, od tega čisti dobiček 26 milijonov evrov. Izpolnili so vsa pričakovanja SDH in leto zaključili kot druga največja skupina v Sloveniji po prihodkih. V letu 2020 v skupini GEN načrtujejo zvišanje prometa na 2,4 milijarde evrov, čistega dobička na 54 milijonov evrov in dodane vrednosti na zaposlenega na 160 tisoč evrov.

Kot je poudaril Novšak, so z zanesljivim in varnim obratovanjem proizvodnih enot ter s trgovsko in prodajno aktivnostjo zagotovili zanesljivo oskrbo odjemalcev z nizkoogljično električno energijo in zemeljskim plinom: »Naši rezultati temeljijo na intenzivnem prizadevanju okoli 1400 zaposlenih, ki skupaj z izvajalci storitev skrbijo za kakovostno in učinkovito dolgoročno vzdrževanje in obratovanje naših enot. Poleg obratovalne zanesljivosti smo k rezultatom pomembno prispevali tudi z znanjem in spretnostjo naših tržnikov. Ti so uspešno obvladovali tržna tveganja in učinkovito izkoriščali priložnosti, ki so se ponujale na trgu z električno energijo in plinom.«

V upravo še tretji član?
Nadzorni svet družbe GEN energija bo predvidoma danes, 14. 1., odločal o razširitvi uprave na družbe na tri člane. Generalnemu direktorju Novšaku in poslovnemu direktorju Levičarju, ki je bil imenovan s 1. avgustom lani, naj bi se pridružil še finančni direktor.

Letos za 150 milijonov evrov investicij

Poslovni direktor Levičar je povedal, da v GEN energiji prepoznavajo trend rasti porabe električne energije na različnih področjih, od novih tehnologij, e-mobilnosti, proizvodnje toplote in hladu temeljijo. »Kot odgovorna energetska skupina se na trend rasti rabe odzivamo s novimi razvojnimi načrti. V 2020 bomo za investicije v skupini GEN namenili 150 milijonov evrov,« je poudaril. Glavnino sredstev bodo namenili za program nadgradnje varnosti v NEK, poleg tega pa še za dokončanje izgradnje plinskega bloka 7 v TEB, nadaljevanje projekta HE Mokrice, nadaljevanje nakupov in obnov malih HE na Savi, v družbi GEN-I pa ob tradicionalnih stebrih prodaje končnim odjemalcem in trgovanja z električno energijo razvijajo še steber energetskih storitev, v okviru katerega so v preteklem letu dali na trgu prvi storitveni produkt na področju e-mobilnosti.

Osrednji strateški razvojni projekt je JEK 2

V skupini GEN nadaljujejo z načrtovanjem projekta izgradnje drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem (JEK 2), ki je njihov ključen strateški projekt in po njihovem mnenju ekonomsko in okoljsko-podnebno utemeljena investicija. Mednarodne organizacije, kot sta OECD in Medvladni panel za podnebne spremembe (IPCC), zaznavajo aktivno podporo umestitvi jedrske energije v trajnostne nacionalne energetske mešanice. Levičar ob tem poudarja, da imamo v Sloveniji izredno pozitivne izkušnje z uporabo jedrske tehnologije. »Na projektu JEK 2 intenzivno delujemo, oporo pri tem nam nudijo tudi usmeritve in pogledi evropskih in svetovnih združenj razvitih držav, kot sta OECD in Medvladni panel za podnebne spremembe, pa tudi doslej opravljene ekonomske in druge analize. Slovenija je priznana jedrska država in za dolgoročen vzdržen razvoj potrebuje nizkoogljično energijo, ki s svojo zanesljivostjo in fleksibilnostjo v kombinaciji z obnovljivimi viri energije zagotavlja učinkovit prehod v nizkoogljično družbo prihodnosti. Jedrska energija mora zato pridobiti jasno mesto v vseh resnih strateških in akcijskih dokumentih, kot so Nacionalni energetsko-podnebni načrt, Energetski koncept Slovenije in  nacionalna podnebna strategija.«

Pri naslednjih korakih tega strateškega nacionalnega projekta bodo potrebna tako lokalna kot regijska investicijska partnerstva ter podpora finančnega sektorja in izvajalcev storitev.

P. P.
 
« Nazaj na seznam
»

najbolj brani članki

ne spreglejte