Časopis za pokrajino Posavje
17.10.2021
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

V TPV Automotive imajo skrbno voden sistem razvoja zaposlenih

Objavljeno: Sobota, 18.09.2021    Rubrika: GOSPODARSTVO Redakcija
TPV_zaposleni

V podjetju TPV Automotive so razvili skrbno voden sistem razvoja zaposlenih.

Uspešna podjetja se zavedajo pomena vlaganja v razvoj svojih zaposlenih. Med njimi je tudi TPV Automotive, razvojni dobavitelj, ki deluje na globalnem trgu avtomobilske industrije. V brežiški občini ima kar dve svoji tovarni – v Šentlenartu in Brezini, kamor je letos iz Novega mesta preselil tudi svoj razvojno-prodajni center, kmalu pa se mu bodo pridružile tudi ostale skupne službe in vodstvo podjetja.

Kot pravi direktorica direkcije Kadri Martina Brec, je v skrbi za dobro počutje zaposlenih na delu pomembno, da imajo vodje in sodelavci spoštovanje do vsakega zaposlenega, so odprti za pogovor in pripravljeni poslušati ter skupno reševati izzive v različnih situacijah. V podjetju so zato razvili skrbno voden sistem razvoja zaposlenih. Ob prihodu v podjetje za vsakega zaposlenega pripravijo skrbno načrtovan program usposabljanja za delovno mesto, v katerem mentor, izkušenejši in vešči posameznik, na novega zaposlenega prenaša svoje znanje, kompetence, veščine pa tudi prepričanja in vrednote podjetja.
Martina Brec

Direktorica direkcije Kadri Martina Brec

Mentorje izbirajo na osnovi strokovnega znanja, komunikacijske spretnosti, samozavesti, pozitivnega odnosa do izobraževanja in dela ter izražene strokovne in osebnostne avtoritete. Vsak mentor ima opravljeno posebno usposabljanje za mentorje. TPV Automotive vsako leto razpisuje štipendije za strokovne smeri strojništva, elektrotehnike, informatike, mehatronike in orodjarje. V sodelovanju s šolstvom opravljajo tudi mentoriranje diplomskih in magistrskih nalog, organizirajo vajeništvo in omogočajo šolske prakse. V podjetju podpirajo in financirajo tudi študij ob delu. Enkrat letno izberejo najbolj izvirno diplomsko delo in podelijo priznanje Martina Severja, še navaja kadrovska direktorica.

Redno spremljanje kompetenc zaposlenih

TPV Automotive ima vzpostavljen sistem priznavanja interne strokovne kvalifikacije. Zaposleni, ki opravljajo določeno strokovno delo, tako lahko napredujejo z internim priznavanjem višje stopnje strokovnosti, ki bi si jo pridobili skozi delovne izkušnje, izobraževanja in usposabljanja ter dokazovanja znanja, strokovnosti, sposobnosti, veščin in spretnosti pri tekočem delovanju v podjetju. »Kompetence zaposlenih – znanja, usposobljenosti in veščine, ki omogočajo opravljanje del na delovnem mestu pa tudi osebnostne in vedenjske značilnosti, prepričanja, samopodoba in vrednote, ki prav tako pomembno vplivajo na motiviranost zaposlenih in uspešnost, v TPV Automotive redno spremljamo in ocenjujemo s kompleksno in zanesljivo metodo 360 stopinj. Kot pove že ime samo, ta metoda zajema pogled na zaposlenega iz različnih zornih kotov – tako s strani vodij in podrejenih kot tudi sodelavcev in samoocenitve. Odstopanje trenutne stopnje razvitosti kompetenc od pričakovane pa daje dobro izhodišče za pripravo plana izobraževanj zaposlenih,« opiše kadrovska direktorica. Slednja še omenja, da imajo v podjetju opredeljen tudi sistem letnih razvojnih pogovorov, znotraj katerih se vodja s sodelavcem pogovori o zadovoljstvu pri delu in z delom, željah o delu v prihodnje in možnostih za nadaljnji razvoj kariere. Vzpostavljen imajo sistem ciljnega vodenja, ki jim omogoča vzdrževanje pogojev za doseganje dolgoročnih strateških ciljev podjetja ter določanje in nagrajevanje delovne uspešnosti zaposlenih.

Sistem nasledstev in kroženja

Na osnovi spremljanja razvoja posameznika in prepoznavanja ključnih kadrovskih potencialov izvajajo psihometrična testiranja in individualne intervjuje o posameznikovi razvojni motivaciji. Na podlagi tega zastavijo individualni razvojni načrt kariere, ki opredeljuje planirano nasledstvo oz. zasedbo delovnega mesta, zahtevana ključna znanja in veščine za predlagano delovno mesto, planirane aktivnosti, izobraževanja ter aktivnosti samoučenja. Za vodilna delovna mesta imajo tako načrtovan sistem nasledstev in kroženja. Kot še pravi Martina Brec, podlago za strateško načrtovanje razvoja zaposlenih podajo tudi rezultati opravljenih letnih raziskav zavzetosti zaposlenih, ki jo v TPV Automotive merijo po metodologiji Gallup. »Zavzetost opisuje, kako zaposleni racionalno razmišljajo o svoji organizaciji, kako čutijo o njej ter v kolikšni meri so aktivni pri doseganju organizacijskih ciljev do kupcev, sodelavcev in drugih deležnikov organizacije. Predstavlja bolj psihološko navezanost zaposlenih na organizacijo, v kateri so zaposleni, kot fizično,« pojasni in doda, da v podjetju spodbujajo in nagrajujejo inovativnost vsakega posameznika, vpeljan imajo namreč odprt sistem inoviranja. To pomeni, da vsak zaposleni lahko podaja pobude ali predloge skozi celo leto. Vse sprejete in realizirane predloge nagradijo, vsako leto pa na organiziranem dnevu inovativnosti tudi skrbno ovrednotijo in določijo najkoristnejše predloge leta, ki so tudi primerno nagrajeni.

R. Retelj, foto: TPV Automotive

Prispevek je objavljen v zadnji številki Posavskega obzornika.

#povezujemoposavje
« Nazaj na seznam
»

ne spreglejte