Časopis za pokrajino Posavje
24.06.2021
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

V Vipapu zagotavljajo, da poslovanje ni ogroženo

Objavljeno: Četrtek, 27.05.2021    Rubrika: GOSPODARSTVO Redakcija
cistilna-vipap2

Čistilna naprava bo, zagotavljajo v Kostaku, obratovala tudi v primeru zaustavitve proizvodnje v Vipapu (foto: Kostak Krško)

Pred dobrim letom, ko je češki konzorcij RIDG Holding kot novi lastnik družbe Vipap Videm pričel s prestrukturiranjem proizvodnje, je ta zaposlovala dobrih 380 ljudi, danes je teh 50 manj. V lokalni javnosti so zato vse glasnejše govorice, da gre zgolj še za umiranje na obroke, kar pa v tovarni zanikajo.

krsko s sremica maj 2021 (6)

Prostor tovarne Vipap Videm je glede na lego eden najbolj strateško pomembnih v mestu Krško. (Foto: Peter Pavlovič)

V družbi Vipap Videm tudi ne zanikajo, da dejansko prihaja do zniževanja števila zaposlenih, teh je trenutno skupno 330, vendar pa k temu botrujejo tudi upokojitve, saj je bilo samo v zadnjih dveh mesecih teh okoli 20. Vesna Kemper, ki je bila s 1. marcem lani imenovana za kadrovsko direktorico, je sicer že ob prevzemu del in nalog najavila vzpostavitev novega sistema kariernega razvoja zaposlenih v podjetju, da bodo ti lahko opravljali širši nabor del in nalog ter se lažje medsebojno nadomeščali, hkrati pa tudi ni izključila možnosti dodatnih zaposlitev in odpuščanj: »V veliki meri bo to odvisno od njih. Želimo si, da bi bili motivirani za učenje in prevzem novih del in nalog oziroma da razširijo področje dela izven svojih trenutnih nalog. Seveda pa ne moremo izključiti potrebe po zaposlitvi novih delavcev. Med prestrukturiranjem bomo morda ugotovili, da nihče od trenutno zaposlenih ne more pokriti določenega dela prenovljenega proizvodnega procesa.« Ob tem je, tako kot velik del domačega in tujega gospodarstva, tudi papirno branžo prizadela epidemija covid-19, pojasnjujejo v podjetju: »Letos marca smo – tako kot lani marca – zaustavili delovanje enega papirnega stroja. Tudi letos smo, kot v lanskem letu, na čakanje na domu poslali nekaj delavcev, četudi je bilo njihovo število nižje kot lani v obdobju marec–junij. Najprej so nas skoraj čez noč 'udarile' podvojene cene naših vhodnih surovin, nato pa še pomanjkanje glavne surovine – starega papirja, saj ga na trgu preprosto ni oz. ga zelo primanjkuje zaradi ustavljenega javnega življenja in ohromljenega gospodarstva.« Kljub temu v tovarni nadaljujejo s procesom prestrukturiranja družbe tako s prevetrenim modelom kot novim naborom izdelkov, k čemur se je družba zavezala konec leta 2019 z vstopom novih lastnikov, samo prestrukturiranje pa, kot dodajajo, poteka v tvornem socialnem dialogu tako s svetom delavcev kot sindikatom.

Na Občini Krško pravijo, da so z novimi lastniki sicer manj v kontaktu, kot z njihovimi predhodniki, da pa je za lokalno skupnost prvenstveno, da podjetje obratuje, četudi ne v tolikšnem obsegu kot pred ukinitvijo proizvodnje celuloze v letu 2007: »To je bilo z okoljskega vidika sicer pozitivno, a je bila po drugi strani izgubljena cela gospodarska veja, posledično pa tudi veliko delovnih mest. A takrat so bile k sreči posledice na tem področju relativno blage, saj se je večina ljudi prezaposlila.« Vsekakor sleherna izguba delovnega mesta predstavlja manko lokalni skupnosti, vendar pa na podlagi izkušenj iz preteklih let in glede na situacijo dela na trgu ter primanjkljaj kadra na občini ocenjujejo, da bi bilo možno v primeru črnega scenarija posledice oz. izgube delovnih mest tudi v tem primeru relativno hitro nadomestiti. Kljub temu na občini ostajajo optimistični, saj menijo, da si bo lastnik prizadeval zavarovati svojo investicijo in da bo z ustreznimi programi nadaljeval proizvodnjo na prostoru, »ki je glede na lego eden najbolj strateško pomembnih v mestu Krško.«

Obratovanje čistilne naprave neodvisno od proizvodnje

cistilna-vipap
Med drugim tudi z vidika, ker je na območju tovarne umeščena čistilna naprava Krško z zmogljivostjo 180.000 populacijskih ekvivalentov, od tega je 16.000 PE predvidenih za čiščenje komunalnih odpadnih vod iz kanalizacijskega sistema Krško. V sklopu čistilne naprave obratuje tudi postaja za prevzem grezničnih gošč, na javno kanalizacijsko omrežje Krško pa so priključeni tudi vsi industrijski obrati na območju aglomeracije Krško. Vendar pa ne glede na situacijo v Vipap Vidmu obratovanje same čistilne naprave ni ogroženo, pravijo v družbi Kostak kot njenem upravljavcu, saj sta lastnik javne infrastrukture (Občina Krško, op. p.) in Vipap Videm »že pred izgradnjo skupne čistilne naprave predvidela, da bo ta zgrajena na način, da bi tudi v primeru zaustavitve proizvodnje v podjetju še vedno mogoče linijo čistilne naprave uporabljati kot funkcionalno celoto za čiščenje komunalnih odpadnih vod mesta Krško z okolico, vključno z industrijskimi vodami gospodarstva iz tega območja.«

V tovarni Vipap Videm predvidevajo, da bodo uspeli prestrukturiranje podjetja, ki naj bi skozi večjo prilagodljivost in s širšim naborom izdelkov prispevalo k večji konkurenčnosti na domačih in tujih trgih, zaključiti še konec tega ali v začetku prihodnjega leta, za nove naložbe v sodobne tehnologije za proizvodnjo embalaže za živila pa nameravajo vložiti skupno prek devet milijonov evrov. »V tem času so naši lastniki tudi dokapitalizirali družbo Vipap Videm. Vse to kaže na naše in lastnikovo odločno prizadevanje, da papirništvo ostane v Posavju, da v Krškem še naprej delamo papir, tako kot so ga delali pred nami že osem desetletij in več naši predhodniki,« so nam še sporočili iz podjetja.

Bojana Mavsar

(članek je objavljen v danes izdanem časopisu Posavski obzornik)
« Nazaj na seznam