Časopis za pokrajino Posavje
27.09.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Vlada sprejela noveliran program infrastrukture ob HE Brežice, podaljšani roki izvedbe, zagotovljen dodaten denar

Objavljeno: Petek, 14.08.2020    Rubrika: GOSPODARSTVO Redakcija
he_brezice_obisk_ministrov (40)

HE Brežice (foto: arhiv PO)

Vlada RS je na včerajšnji dopisni seji sprejela drugo novelacijo programa izvedbe objektov vodne, državne in lokalne infrastrukture ter objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju za izgradnjo HE Brežice.

Novelacija podaljšuje terminske plane nedokončane izgradnje ureditev na območju državnega prostorskega načrta (DPN) za HE Brežice do konca leta 2022 in zagotavlja dodatna finančna sredstva za izgradnjo ureditev v višini 12,68 milijona evrov v letih od 2020 do 2022, preračunano na tekoče cene.

V sklopu dokončanja vseh aktivnosti na območju DPN za HE Brežice je treba še dokončati izgradnjo vseh omilitvenih in nadomestnih ukrepov za varovanje narave na območju habitatov, zgraditi protipoplavne ukrepe na pritokih Save, in sicer na Potočnici (zgornji del), Žlapovcu, Leskovškem potoku v Krškem in na Močniku v Zgornji Pohanci, izvesti zaščito mostnih opornikov cestne infrastrukture na premostitvenih objektih v reki Savi ter poglobiti reko Savo na obravnavanem območju, izvesti aktivnosti sanacij vplivov gradnje, ki se izkazujejo kot neustrezni tekom izvajanja monitoringa vplivov na okolje, kupiti preostanek zemljišč za izgradnjo vseh nedokončanih ureditev ter predati izgrajene ureditve v last in upravljanje do končnih uporabnikov (lastnikov) izgrajenih ureditev.
 
P. P./vir: Ministrstvo za okolje in prostor
 
« Nazaj na seznam