Časopis za pokrajino Posavje
25.02.2021
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Zbornici o kadrovski problematiki

Objavljeno: Sreda, 30.11.2016    Rubrika: GOSPODARSTVO Sporočilo
Območna obrtno-podjetniška zbornica Krško in GZS – Območna zbornica Posavje, Krško sta se sestali na skupni seji upravnih odborov obeh zbornic. Podjetniki, obrtniki, gospodarstveniki, se več ali manj srečujejo s podobnimi problemi, zato je bila dana pobuda, da zbornici skupaj nastopita pri reševanju le-teh.

V zadnjem času je velik problem posavskega gospodarskega sektorja problem kadrov, s čimer se srečuje tudi celotno slovensko gospodarstvo. Prav ta tematika je bila osrednja tema skupnega sestanka oziroma, kot sta zbornici poimenovali sestanek:  »Kadri za prihodnji razvoj gospodarstva Posavja«. Ob uvodnem nagovoru obeh predsednikov zbornic,  Martina Novšaka (predsednik GZS – Območne zbornice Posavje, Krško) in Dušana Arha (predsednik Območne obrtno-podjetniške zbornice Krško), je v nadaljevanju direktor GZS Darko Gorišek predstavil kadrovski potencial Posavja do leta 2020, ki orisuje kadrovske možnosti in potrebe, med največjim pomanjkanjem kadrov je kovinarska branža, kar hkrati predstavlja tudi izziv iskalcem zaposlitve in mladim, ki se odločajo za poklice. Janja Starc iz OOZ Krško je predstavila projekt »Alliance for Youth« in predlog pravne ureditve vajeništva v Sloveniji. Slovenija bo v kratkem dobila nov Zakon o vajeništvu, ki bo urejal status vajencev in način izvajanja praktičnega usposabljanja, ki bo potekalo v podjetjih. Projekt »Alliance for Youth« je projekt praktičnega usposabljanja učencev, študentov, ki so ga uvedla multinacionalna podjetja in katerih, kot primer dobre prakse, je bil predstavljen na nedavni konferenci o dualnem sistemu izobraževanja v Bruslju, ki so se jo udeležili tudi predstavniki iz Posavja. Tudi v Sloveniji najdemo primere dobre prakse ravnanja s človeškimi viri, kar je predstavil Andrej Božič (generalni direktor Steklarne Hrastnik).
 
Podjetniki, gospodarstveniki, člani upravnih odborov obeh zbornic so skozi razpravo prišli do zaključkov, da je potrebno v Posavju nemudoma pristopiti k reševanju problema pomanjkanja kadrov. Pristop mora biti sistemski, ki se mora pričeti v vzgojno-izobraževalnih ustanovah na osnovnošolski ravni, ki se nadaljuje na srednješolski in visokošolski ravni, hkrati je potrebno pričeti z ozaveščanjem družbe, da so vsi poklici »častni« poklici, da so vsi poklici pomembni za obstoj družbe. Kot primer so izpostavili vprašanje: »Kaj bi se zgodilo, če ne bi imeli več čevljarjev, čevljarskih obratov?« in odgovor nanj: »Bili bi brez obuval, vrnili bi se tisočletja nazaj…!«. Udeleženci so sklenili, da bodo sooblikovali konferenco oziroma okroglo mizo, ki bo v decembru potekala v Krškem na tematiko dualnega sistema izobraževanja.
 
Skupni sestanek dveh krških zbornic nakazal začetek sodelovanja v dobrobit krškega in posavskega podjetniškega in obrtnega sektorja, saj s skupnimi močmi lahko dosežejo boljši rezultati. Ob koncu so si bili enotni, da bo v bodoče še več takšnih srečanj.
 
Zbornici bosta, v smislu reševanja kadrovske problematike, soorganizatorici konference o dualnem sistemu izobraževanja, ki bo potekala 19. 12. 2016. 
 
Vir: GZS Območna zbornica Posavje, Krško
Območna obrtno-podjetniška zbornica Krško
 
« Nazaj na seznam