Časopis za pokrajino Posavje
25.02.2021
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Zimske aktivnosti za zatiranje podlubnikov

Objavljeno: Četrtek, 01.12.2016    Rubrika: GOSPODARSTVO Sporočilo
DSCN5192

Simbolna fotografija

Zadnji dve leti se slovenski gozdarji poleg sanacije žledoloma ukvarjamo tudi s podlubniki. Žled v začetku leta 2014 je prizadel več kot polovico slovenskih gozdov, poškodovani iglavci pa so bili dobra osnova za prenamnožitev podlubnikov predvsem na smreki.

K sreči so posavski gozdovi v tej zgodbi manj prizadeti. Žled je na področju območne enote Brežice polomil predvsem gozdove v jugozahodnem delu območja – okoli Mokronoga, Mirne proti Gabrovki. Z večjimi težavami smo se srečevali po snegolomu iz leta 2012, ko je oktobrski sneg porušil celoletni posek. Podlubniki so v našem območju že v letih 2004 – 2006 po suši smreko »pregnali« iz njej neprilagojenih rastišč – to je iz nižine. Tako je bil lanski večji napad le slabi dve tretjini obsega izpred desetih let. V letu 2016 pa beležimo še manj posekanih smrek zaradi podlubnikov – 20.000 m3 doslej –  kar polovico na področju krajevne enote Radeče – Mokronog.

Kljub temu se morajo predvsem lastniki gozdov zavedati, da je skrb za gozd pomembna tudi v zimskem času. Zaposleni na Zavodu za gozdove redno pregledujemo gozdove, vendar pričakujemo, da tudi lastniki občasno bolj podrobno pregledajo svoj gozd in opozorijo na morebitne nevarnosti.

Podlubniki lahko prezimujejo kot ličinke, kot bube ali pa kot odrasli hrošči, odvisno od tega, v kateri fazi razvoja so, ko zaradi nizkih temperatur pride do prekinitve razvoja. Medtem ko ličinke in bube zaradi svoje nemobilnosti prezimujejo izključno v rovih pod lubjem in v lesu, kjer se razvijajo, lahko odrasli osebki rove zapustijo in zimo preživijo tudi v drevesnih razpokah, v sečnih ostankih ali v tleh. Nekateri hrošči pred padcem temperature aktivno poiščejo prezimovališča, druge pa nizke temperature presenetijo, preden bi se lahko umaknili na primerno mesto za prezimovanje. Preživijo lahko zelo nizke temperature – tudi do -15 °C, odvisno v kateri razvojni fazi so in kakšno je prebivališče. Osebki, ki bodo preživeli zimo, bodo ključni za povečanje številčnosti spomladi. Hroščki, ki izletijo iz enega napadenega drevesa lahko napadejo 10 – 20 novih dreves, samička pa lahko v sezoni izleže 10 – 300 jajčec.

Zato je tudi preko zime pravočasno odkritje, posek in spravilo napadenih dreves iz gozda zelo pomembno.

Vidni znaki napada se razlikujejo v spomladanskem in jesenskem času. Pri pregledu moramo biti pozorni na: majhne okrogle luknjice na deblu in pojav črvine, smolenje, spremembo barve iglic, usipanje iglic, odstopanje lubja. Znaki napada podlubnikov izven vegetacijske dobe (jesen, zima): lubje odstopi in začne odpadati na deblu, najprej v osrednjem delu debla. Krošnja ostane zelena, ko lubje že odpada. Če lubje začne odpadati že v jesenskem času, iglice kmalu porjavijo in odpadejo. Če lubje začne odpadati v zimskem času po otoplitvi, iglice odpadejo praviloma šele spomladi. Torej takšnih lubadark ni možno s prostim očesom pravočasno odkriti na daljavo – tukaj je res pomembno, da v največji možni meri lastniki sami pregledajo svoje drevje. Povprečen lastnik v našem območju ima nekaj hektarov gozda, revirni gozdarji pa pri svojem delu obvladujejo med 2400 in 4000 ha gozda.

Takoj po odkritju napadenih dreves gozdar lastniku izda odločbo za posek ter svetuje najprimernejše potrebne zatiralne ukrepe. Napadeno drevje je potrebno takoj posekati, obeliti, lubje sežgati, vejevino zložiti v kupe ali sežgati. Neobeljene sortimente je potrebno takoj odpeljati iz gozda. Dovolj hiter izvoz lesa iz gozda zagotavlja tudi ustrezno kvaliteto in s tem doseganje ustrezne cene. Les, ki bo predolgo ostal neobeljen, bo pričel modreti zaradi napada gliv.

Roki, ki jih določamo na odločbah za posek in izdelavo so tudi preko zime kratki: za decembra odkrita žarišča je rok dva meseca, kasneje bo rok do 19. marca, od marca dalje pa bo veljal spet 21 dnevni rok. Vse z namenom čimbolj učinkovitega zatiranja podlubnikov.
 
Mojca Bogovič, Zavod za gozdove Slovenije, OE Brežice
« Nazaj na seznam
»

ne spreglejte

07.05.2020 | Redakcija

Putrh, banka in puhalnik

06.11.2020 | Redakcija

Namaz iz dimljene postrvi