Časopis za pokrajino Posavje
16.07.2024
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

150-letnica domačije z etnološko zbirko v Kobilah

Objavljeno: Sreda, 12.06.2024    Rubrika: KULTURA Redakcija
etnoloska zbirka kobile - 150 let domacije  (49)

Zakonca Šribar, Ljudmila z novo izdano publikacijo Domačija Kobile 3 - 150 let

V sklopu junijskega obeleževanja praznika mestne četrti Leskovec pri Krškem in mestne občine Krško se je na etnološki domačiji zakoncev Šribar v Kobilah minulo nedeljo zvrstil tradicionalni, že 21. etnološki dan Etnolopške zbirke Kobile, posvečen ohranjanju ljudske kulturne in bivanjske dediščine prednikov po tukajšnjih krajih.

etnoloska zbirka kobile - 150 let domacije  (44)
Tradicionalno prireditev sta letos Ljudmila in Alojz Šribar posvetila dvema mejnikoma, in sicer 20-letnici odprtja etnološke zbirke na naslovu Kobile 3 v minulem letu in letos 150-letnici domačije, leta 1874 zgrajene hiše družine Kranjčevič na navedenem naslovu, ki sta jo leta 1980 zakonca Šribar kupila, v njej pa skozi leta zbrala in postavila na ogled raznoliko, z že več kot 5.000 predmeti obsežno zbirko, ki je nemi, a zgovorni pričevalec načina življenja v 19. in 20. stoletju. Letošnja junijska prireditev v Kobilah je potekala v znamenju predstavitve novo izdane publikacije o zaselku Kobile, ki je bilo vse do 2. svetovne vojne središčno naselje ljudske samouprave, t. im. gmajne, za tri gorske dole: Kobile, Ivandol in Kartušev Dol, hkrati pa v publikaciji Domačija Kobile 3 - 150 let, ki sta jo napisala in s slikovnim gradivom opremila Ljudmila Šribar in Slavko Pirc, predstavljata domačijo, ki jo danes sestavljajo stanovanjska hiša gospodarsko poslopje, vodno zajetje, apnena jama, dvorišče in razpelo.

etnoloska zbirka kobile - 150 let domacije  (22)

Pogled na del zbirke

Domačijo Kobile 3 novomeška območna enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije in Mestna občina Krško vodita kot registrirano enoto slovenske profane kulturne dediščine, v postopku priprave pa je tudi dokumentacija za izdajo odloka o razglasitvi domačije za kulturni spomenik lokalnega pomena. Zaradi tega kot tudi samega obsežnega fonda zbranih predmetov bi morala biti domačija deležna večje pozornosti in podpore javnosti, je med drugim dejal na dogodku predsednik Sveta Mestne četrti Leskovec pri Krškem Jože Olovec, ki je menil, da bi morala domačija kot izviren učbenik z organiziranimi ogledi služiti izobraževalnim ustanovam za poučevanje šolajoče mladine z gospodarsko, kmečko, obrtno, kulturno, bivanjsko in drugo dediščino prednikov. Pomen domačije in okolja, v katerega je ta umeščena, je v pozdravu zbranim izpostavil tudi Janez Jože Olovec, podžupan Mestne občine Krško, na kateri, kakor tudi Mestni četrti Leskovec, sicer izkazujejo podporo zakoncema Šribar pri organizaciji prireditev in pri posameznih posegih na domačiji, a v premajhnem deležu, da bi bila lahko obnova domačije, ki z namenom zaščite narekuje večja vlaganja, izvedena v krajšem času in v celoti.

etnoloska zbirka kobile - 150 let domacije  (61)

Jožica Čelesnik

Vsi obiskovalci prireditve, ki jo je povezovala Katja Šribar, so ob tej priložnosti prejeli izvod publikacije, priložnostni kulturni program pa je izvedla upokojena učiteljica iz Škocjana Jožica Čelesnik, ki je aktivna obiskovalka in spremljevalka rasti etnološke zbirke in sooblikovalka programov na prireditvah, ki potekajo na domačiji, že vse od leta 2005 dalje, za to priložnost pa je ob igranju na harmoniko zapela pesem Kobile praznujejo, ki jo je spesnila in glasbeno priredila ob 20-letnici etnološke zbirke.

B. M.
« Nazaj na seznam
»

ne spreglejte

22.07.2020 | Oglas

Otroške sobe

10.04.2019 | Redakcija

Z nasmehom na obrazu