Časopis za pokrajino Posavje
24.05.2018
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

90 let KD Ivan Kobal Krška vas

Objavljeno: Nedelja, 18.06.2017    Rubrika: KULTURA    Ogledov: 1325Redakcija
90_let_kd_ivan_kobal_krska_vas73

Podžupanja Katja Čanžar je predsedniku KD Ivan Kobal Krška vas izročila plaketo Občine Brežice.

S kulturnim programom in druženjem vaščanov so minulo soboto v Krški vasi obeležili 90 let domačega Kulturnega društva Ivan Kobal. Prireditev ob jubileju društva in ob tej priložnosti izdan bilten so naslovili »90 let pesem vabi«. Kot je uvodoma poudaril predsednik društva Franc Jurečič, je KD Ivan Kobal Krška vas v lokalni skupnosti pustilo veliko pomembnih in neizbrisanih sledi.

90_let_kd_ivan_kobal_krska_vas75

Marjan Piltaver med zahvalo Nadi Kobal, najmlajši hčerki ustanovitelja krškovaškega društva Ivana Kobala

Jurečič je še povedal, da je v preteklih letih krškovaško društvo s svojimi šestimi sekcijami organiziralo kulturne prireditve skoraj vsak mesec v letu ter sodelovalo na prireditvah v sosednjih krajevnih skupnostih in po Sloveniji. »V prihodnosti si želimo le, da bi naše članstvo bogatilo čim več mladih, ki bi v prihodnje tudi prevzeli odgovornost za delovanje in rast društva. Obveza tako nas kot bodočih rodov je, da društvo ohranimo, bogatimo in gojimo za prihodnje rodove,« je dodal. Slavnostni nagovor je imel tajnik društva Marjan Piltaver. V njem je na kratko orisal zgodovino društva. KD je bilo ustanovljeno leta 1927, ko sta takratna pevska navdušenca, domačin Anton Toni Ajster in primorski prebežnik pred fašizmom Ivan Kobal, doma iz vasi Podkraj nad Ajdovščino, skupaj zbrala 14 mladih fantov in tako je nastal prvi moški pevski zbor z imenom Vrbenica – najbrž zaradi bregov reke Krke, poraslih z vrbami. Leta 1932 je bil zgrajen domači gasilski dom, kjer je bil postavljen tudi moderen oder s pomičnimi kulisami, ki je pomenil v naslednjih desetletjih vir in prizorišče uspešnih kulturnih prireditev. Razvila se je močna dramska dejavnost pod vodstvom Jožeta Lovka. Kulturno društvo Vrbenica je bilo pred 2. svetovno vojno na višku delovanja, a sledila je štiriletna kulturna tema. V čast padlemu Ivanu Kobalu so ponovno oživljeno kulturno društvo poimenovali v Kulturno-prosvetno društvo Ivan Kobal Krška vas, vajeti pa je leta 1946 vzel v svoje roke še en kulturniški navdušenec Franc Baškovič iz Brežic. Pod njegovim vodstvom je poleg moškega deloval tudi 1951. leta ustanovljeni mešani mladinski pevski zbor. Društvo je takrat imelo več sekcij: poleg MoPZ in MePZ še igralsko in folklorno skupino, ki sta nastopali s takrat popularnimi spevoigrami oz. operetami, kot je bila Planinska roža skladatelja Radovana Gobca.

90_let_kd_ivan_kobal_krska_vas06

MoPZ KD Ivan Kobal Krška vas, ki ga vodi Franc Vegelj

V 70. letih so MePZ, igralska in folklorna skupina začasno prenehale z delovanjem. Baškovič je deloval z moškim zborom do leta 1966, predal taktirko za nekaj časa Ivanu Planinšku iz Brežic, ta pa Francu Potokarju iz Račje vasi, ki je pomlajeni zbor uspešno vodil do leta 1983, ko je žal zbolel. V tem času je zbor uspešno sodeloval na vseh domačih prireditvah, občinskih pevskih revijah, pogrebih, večkrat na taboru zborov v Šentvidu pri Stični in na takratnem Radiu Ljubljana. Potem je za deset let vodenje spet prevzel Baškovič. Zbor je zadnjič nastopil pod njegovim vodstvom na občinski reviji v Pišecah leta 1993. Leta 1991 je bil na pobudo Jožeta Praha in Marjana Piltaverja ustanovljen oktet Kranjci, ki ga je v tem letu vodil Baškovič in kmalu predal taktirko svojemu nasledniku kar pri petih nekdanjih njegovih zborih Vinku Žerjavu iz Arnovih sel. Oktet je bil do konca leta 2007 nosilec kulturne dejavnosti v KD. Žerjavu se njegovi nekdanji pevci in pevke že osmo leto zapored oddolžijo s skupno revijo »Srečanje Vinkovih pevskih prijateljev«, ki ga je prvič organiziralo prav krškovaško društvo na pobudo takratnega tajnika. Žerjavovo delo že četrto leto nadaljuje Franc Vegelj s sosednjega Boršta, ki je mentor harmonikarski in dvema pevskima sekcijama. Pred Vegljem je harmonikarsko sekcijo, ki letos obeležuje deset let delovanja, vodil in jo tudi ustanovil Rok Toplišek. Leta 2010 je pod okriljem KD Ivan Kobal začela delovati tudi Klapa Parangal, tri leta kasneje pa še Vokalna skupina Sovice. Trenutno v krškovaškem društvu tako delujejo: MoPZ, Klapa Parangal, harmonikarska skupina, VS Sovice, recitatorska skupina in sekcija za kulturo gibanja, ki jo od leta 2010 vodi Breda Gorišek. »Mladi člani, ki so se nam pridružili v zadnjih treh letih v okviru sekcij VS Sovice in Klapa Parangal, nam dajejo upanje, da bo slovenska beseda in pesem še valovila po naši zeleni Krki in spet pristala v srcu kakšnega mičnega domačega dekleta ali postavnega fanta, kdo ve ...« je svoj nagovor sklenil Piltaver.

90_let_kd_ivan_kobal_krska_vas20

Člani harmonikarske sekcije KD Ivan Kobal Krška vas, katere mentor je od letos Franc Vegelj

Predsednik društva Jurečič je v nadaljevanju zaslužnim članom, ki delujejo aktivno vsaj zadnjih pet let, pa tudi tistim, ki niso aktivni v sekcijah, ampak so pripomogli k splošnemu delovanju in bili aktivni ob društvenih prireditvah, podelil posebna društvena priznanja, sam pa je skupaj z Jožetom Prahom postal tudi častni član društva. Jubilanti so se zahvalili tudi vsem krajevnim društvom oz. organizacijam (KS, Turistično društvo, Športno društvo in Prostovoljno gasilsko društvo Krška vas). Simona Rožman Strnad in Lučka Černelič iz JSKD OI Brežice sta podelili tudi Gallusove značke, ki jih prejmejo aktivni člani za večletno aktivno delo na področju glasbene ljubiteljske dejavnosti. Zlate so prejeli Dušan Beribak, Vladimir Bogovič, Marjan Gomilšek, Franc Jurečič, Martin Kerin, Dušan Prah, Franc Vegelj in Alojz Žokalj, srebrno Stanislav Ilc ter bronaste Tomaž Duhanič, Jernej Dušak, Mirko Gramc, Jože Orešar, Rok Toplišek, Rok Vegelj, Zdravko Vegelj, Tatjana Špan in Natalija Žveglič. Rožman Strnadova je v imenu JSKD OI Brežice krškovaškemu društvu podelila jubilejno priznanje za dolgoletno delovanje kot vzgled ostalim kulturnim društvom v občini, Černeličeva pa je priznanje podelila v imenu ZKD Brežice.

Podžupanja občine Brežice Katja Čanžar je KD Ivan Kobal Krška vas v naslednjih desetih letih do stoletnice zaželela še veliko uspeha in mu ob tej priložnosti v županovem imenu izročila tudi plaketo Občine Brežice ob 90-letnici ustanovitve društva za ohranjanje ljudskih običajev in glasbe ter za prispevek kulturnemu razvoju kraja. Predsednik društva Jurečič se je na poseben način – z izročitvijo fotografije njene rojstne hiše na Velikih Malencah – zahvalil častni gostji Nadi Kobal, najmlajši hčerki ustanovitelja društva Ivana Kobala. Spregovorili so tudi gostje, in sicer predsednik sveta KS Krška vas Stanislav Budič, predsednik sveta KS Podkraj nad Ajdovščino Metod Bizjak, ki je predstavil sam kraj in sodelovanje tamkajšnjih kulturnih ustvarjalcev s tukajšnjimi v Krški vasi, ter predsednika bizeljskega in sromeljskega moškega pevskega zbora Slavko Mihelin in Drago Kostanjšek.

Kulturni program na jubilejni prireditvi v dvorani KS Krška vas sta povezovala Piltaver in Hana Jurečič, z nastopi pa so ga sooblikovali MoPZ KD Ivan Kobal pod vodstvom Franca Veglja, člani harmonikarske sekcije, Vokalna skupina Marjetice pod vodstvom Alijane Trošt Rupnik iz Podkraja, Klapa Parangal, VS Sovice pod strokovnim vodstvom Jerneja Fabijana in harmonikar Timotej Mikuž iz Podkraja. Družabno srečanje vaščanov se je nadaljevalo pred krškovaškim gasilskim domom, kjer je za zabavo pozno v večer poskrbel ansambel Favoriti.

R. R.
« Nazaj na seznam
»