Časopis za pokrajino Posavje
25.06.2024
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Metalna Senovo z vizijo v prihodnost

Objavljeno: Petek, 06.10.2023    Rubrika: Ne spreglejte Oglas
fotografija 50 obletnica

Vodstvo podjetja ob 50. obletnici Metalne Senovo

Metalna Senovo je moderno opremljeno podjetje strojegradnje z elementi razvoja in lastnega projektiranja. S svojimi pravnimi predhodniki je na trgu prisotna že več kot 51 let. Z novim sloganom »reach higher« strmi k nenehnemu posodabljanju svojih procesov in tehnologij ter z raznimi izobraževanji ustvarja visoko usposobljen kader.

KADRI

Visoko usposobljen, motiviran in prilagodljiv kader omogoča podjetju Metalna Senovo konkurenčnost v mednarodnem prostoru. V letu 2023 smo zaključili z izdelavo matrike kompetenc za vse zaposlene, sedaj pa jo v kadrovski službi postopoma uvajamo v svoj delovni proces. Za razvoj kadra skrbimo z rednimi internimi in eksternimi izobraževanji. Zaradi pomanjkanja strokovnih kadrov na trgu, smo si zadali cilj, da še naprej izvajamo lastna interna usposabljanja za ključavničarje, varilce, CNC-operaterje, protikoroziste ter kontrolorje kakovosti. Dobre rezultate lahko dosegamo le z usposobljenimi delavci, zato vlagamo v razvoj strokovnega in vodstvenega kadra ter zaposlene tudi s financiranjem šolnin spodbujamo pri pridobivanju višje izobrazbe. Za pridobitev novega kadra nudimo kadrovske štipendije dijakom srednješolskih programov strojni tehnik, elektrotehnik, elektrikar, oblikovalec kovin-orodjar ter strojni mehanik. Štipendiramo tudi na višjih in univerzitetnih programih smeri strojništva.
kamag

Naložen del stroja za odvoz žlindre


Od leta 2018 smo vključeni v vajeniški program strojni mehanik, ki je del sistema srednjega 3 letnega poklicnega izobraževanja. Poleg vajeniške oblike pri nas opravljajo obvezno prakso tudi dijaki vseh tehničnih smeri. Na višjih in visokošolskih programih pa iz smeri strojništva ali elektrotehnike. Za ta namen imamo andragoško-pedagoško usposobljene mentorje, ki nudijo tudi mentorstvo pri izdelavi diplomskih in magistrskih del.

Vsi delodajalci se že soočamo z digitalizacijo in demografskimi spremembami, v prihodnosti pa bo to še večji izziv. Avtomatizacija in digitalizacija je že sedaj močno vpeta tudi v naše proizvodnje procese. Postopki fizičnega dela se v praksi že zamenjujejo z delom CNC-operaterjev in programerjev. Vse več je potreb in priložnosti za kvalificirane strokovnjake in predvsem visokokvalificirane zaposlene. Zaradi avtomatizacije, robotov, umetne inteligence in izpopolnjene programske opreme ter drugih tehnologij bo tudi v naši panogi izginilo kakšno delovno mesto, a se bo ustvarilo novo. Zavedamo se, da so delovni pogoji in zahteve mladega kadra ključ pri njihovi izbiri in opravljanju poklica.
CNC operater

Operater in programer na novem CNC-centru Correa Norma


AMBICIJE

Metalna Senovo strmi k stalni rasti, povečevanju kapacitet, avtomatizirani proizvodnji s sodobno tehnologijo in vse več lastnega projektiranja in razvoja. Zadnjih 10 let uspešno sledimo tem ciljem ter smo danes podjetje, ki v svoje prodajno proizvodne procese vključuje preko 300 ljudi, mesečno pošlje na trg EU preko 800 ton izdelkov in letno sodeluje na najmanj 4 projektih povezanih s Slovensko energetiko. V proizvodnih kapacitetah na Senovem izdelujemo izdelke in opremo težko od 100 kg do 100 ton. Leto 2022 smo zaključili s prometom nad 37 mio €, kar je največ v zgodovini Metalne Senovo. Naše znanje in kapacitete standardno koristijo evropski proizvajalci opreme za gradbene žerjave in delovne mehanizacije za večje posege, v zadnjih dveh letih pa smo začeli uspešno sodelovati tudi z dvema vodilnima svetovnima podjetja na področju logistike in prestavitve najtežjih in najzahtevnejših tovorov.
38 HE Medvode-2

Obnova polj na HE Medvode


V Ljubljani imamo lasten projektantski biro, ki je specializiran za projektiranje hidromehanske opreme in je v Sloveniji ter širše, vodilni v tem segmentu. Ponujamo rešitve regulacije vode pri gradnji HIDROCENTRAL, ZADRŽEVALNIKOV VODA ali pa pri gradnji PROTIPOLPAVNIH rešitev. Trenutno sodelujemo pri projektiranju, izdelavi in montaži strojne opreme za PROTIPOPLAVNE rešitve, na področju reke Sore. Na tem segmentu je in še bo v bližnji prihodnosti v izvedbi veliko novih projektov. Na območju bivše države Jugoslavije želimo postati vodilni ponudnik strojne opreme za regulacijo voda pri gradnji hidrocentral. Trenutno že sodelujemo pri projektih na Hrvaškem (Otočac, Senj) in v Bosni. V teku imamo tudi projekt obnove hidromehanske opreme v Iraku (Haditha). Redno sodelujemo pri obnovah opreme za hidroelektrarne na Dravi in Savi.

Da lahko sledimo zahtevam in trendom trga, pa moramo imeti dovolj prostora v proizvodnih kapacitetah, sodobno CNC vodeno opremo, visoko kvalificiran in usposobljen kader ter odlično IT-podporo vsem procesom.

V naslednjih letih želimo povečati naše proizvodne kapacitete, kot tudi avtomatizirati lastno proizvodno ter okrepiti položaj projektnega biroja. V letu 2022 smo obeležili 50 obletnico obstoja in delovanja. Ob tej priložnosti smo osvežili in posodobili svojo marketinško podobo z novim logom in sloganom »reach higher«. Tudi na tak način dokazujemo, da želimo v naslednjih 50 let vstopiti z novo, svežo energijo.

INVESTICIJE IN ENERGETSKA PRENOVA

V zadnjih petih letih povprečno na letni ravni investiramo več kot 2 mio €. Investicije gredo v novo opremo, v nove objekte ter obnovo obstoječih, IT-opremo in znanje zaposlenih. V letu 2022 smo zaključili z obnovo najstarejše hale od tal do strehe. Na strehi smo odprli novo sončno elektrarno z močjo 671 kW. S tem bomo zadostili do 30 % lastnih potreb po električni energiji. Z izolacijo ob obnovi objekta in regulatorji smo uspeli zmanjšati porabo plina in elektrike za več kot 20 %, glede na porabo leta 2021. V naslednjih treh letih bomo porabo zmanjšali še za dodatnih 10%. V tehnologiji proizvodnje uporabljamo materiale, katere ostanki se v celoti namenijo reciklaži. Na področju barvanja sledimo strogi zakonodaji in ustrezamo vsem zahtevanim standardom. Kljub nazivu težke industrije, smo okolju prijazno podjetje.

V letu 2023 smo kupili in zagnali dva nova večja CNC-rezkalna centra v skupni vrednosti 2 mio €. Z njima lahko obdelamo najzahtevnejše izdelke z več kot 10 ton teže. Sedaj imamo v podjetju že 12 velikih CNC-obdelovalnih centrov. Na področju strojne obdelave izdelkov smo med najboljšimi v Sloveniji tako z opremo, kot tudi z znanjem in izkušnjami. Varilni roboti so pri nas prisotni že dlje časa. V naslednjem letu ali dveh bomo kupili varilne robote nove generacije, saj želimo imeti proces varjenja za vsaj 30 % pokrit z robotskim varjenjem. Na področju kontrole kakovosti izvajamo dimenzijsko kontrolo z najsodobnejšo opremo kot sta merilna roka in laser tracker. V svojih proizvodnih kapacitetah smo samozadostni in pod lastno streho obvladujemo vse proizvodne procese.

Za izdelavo naših produktov investiramo več kot 300.000€ letno v rešitve logistike, vpenjalnih priprav in miz. S tem izboljšujemo produktivnost in hkrati olajšamo delovni proces in delo za naše zaposlene. Predlogi za izboljšave in rešitve večinoma prihajajo od naših zaposlenih.

V naslednjem letu planiramo obnoviti tudi lakirno komoro in lakirno linijo ter nabaviti za več kot 100.000 € nove lakirne opreme.

Najpomembnejša investicija, ki se bo začela že letos in končala v letu 2024, pa je izgradnja nove 1.800 m2 hale, z višino prek 15 m. Nujno potrebujemo več delovnega prostora z višjo delovno višino, kot jo imamo sedaj. Tako bomo lahko prevzeli izdelavo večjih, zahtevnejših strojev – naprav za naše kupce. S tem vstopamo v segment, ki bo eden naših ciljnih v bodoče; veliki in zelo zahtevni artikli, zato potrebujemo dodatne prostore z delovno višino vsaj 18m in dvigali do 100 ton. Tukaj računamo na podporo in razumevanje lokalne skupnosti kot tudi države, da nam bo dovolila graditi višji objekt.

Vse našteto pa lahko dobro izvajamo in nadziramo samo z dobro IT-podporo, ki nam jo nudi program Go-Soft in seveda ključno, lastni zaposleni. Imamo smele ambicije in dobro ekipo, zato se naslednjih let veselimo. Vse zainteresirane, ki nas lahko naredijo boljše, pa vabimo, da se nam pridružijo pri delu in kreiranju skupne prihodnosti v Metalni Senovo.
« Nazaj na seznam