Časopis za pokrajino Posavje
27.03.2023
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Naj se odpadna voda očiščena vrne v naravno okolje

Objavljeno: Torek, 25.10.2022    Rubrika: Ne spreglejte Sporočilo
Odvajanje in ciscenje_zemljevid_04

Zemljevid z označeno načrtovano izgradnjo kanalizacije na Drožanjski cesti (pod sevniškim gradom)

V okolju ima vse pomembnejšo vlogo odvajanje in čiščenje odpadnih voda, kajti s porastom prebivalstva in z razvojem industrije se povečuje tudi poraba vode. Ta se po uporabi zavrže kot odpadna voda, ki onesnažujejo reke, potoke in morja, zato je zelo pomembno, da je vsa odpadna voda iz industrij, naših domov in padavin očiščena pred vrnitvijo v naravo.

V sevniškem mestnem središču se izvaja projekt ’Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save – Občina Sevnica’ z izgradnjo ustrezne komunalne infrastrukture. Z njo bodo doseženi visoki okoljski standardi z zagotavljanjem kakovosti bivanja prebivalk in prebivalcev občine. V sklopu gradnje fekalne kanalizacije bo urejenih sedem gravitacijskih kanalov, dva tlačna kanala v skupni dolžini 1,58 km ter dve črpališči.

»Izgradnja komunalne infrastrukture, ki poteka na območju Sevnice, je velik izziv – opraviti jo moramo v določenem roku in kvaliteti z vsemi predpisanimi postopki. Od leta 2009 upravljamo z največjo čistilno napravo v občini, čistilno napravo na Logu, v katero se stekajo odpadne vode iz aglomeracije Sevnica, ki ima svojo velikost, svoje populacijske enote. Naloga lokalne skupnosti je, da zagotovi ustrezno odvajanje in čiščenje na tej centralni čistilni napravi s priključitvijo na kolektorje kanalizacije razbremenilnih bazenov, ki potekajo ob sami reki Savi in so pod zajezno gladino. Projekt ’Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save – Občina Sevnica’ prinaša gradnjo novih kanalov in novih priključitev v mestu Sevnica. Rok izvedbe je 30. junij 2023 in te nove pridobitve se veselim. Čeprav se kanalizacija pod zemljo ne vidi, je zelo pomembna tako z vidika preprečevanja onesnaževanja okolja kot z ohranjanjem zdravih vodnih pitnih virov,« pojasni Mitja Udovč, direktor Komunale d.o.o. Sevnica, ki je v vlogi izvajalca del, po zaključeni izgradnji pa bo podjetje postalo upravljavec novega dela kanalizacijskega sistema.

»Varovanje okolja je evropski cilj, ki mu skuša slediti tudi sevniška občina z odpravljanjem čim večjega števila okoljskih tveganj z različnimi projekti. Projekt ’Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save – Občina Sevnica’ je pomembna podpora prizadevanjem za še čistejše okolje. Po poti čistejšega okolja hodimo že več kot desetletje z izgradnjo Centralne čistilne naprave na Logu in veliko ciljev je že doseženih, a nekaj jih še ostaja,« pove župan Srečko Ocvirk ter omeni, da je projekt odvajanja komunalne odpadne vode na območju Krmelja v Mirnski dolini v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja, medtem ko je za čistilno napravo Krmelj gradbeno dovoljenje že pridobljeno. Gradnja kanalizacije in rastlinske čistilne naprave v Loki pri Zidanem Mostu in rastlinske čistilne naprave na Blanci je prav tako v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja, za ureditev kanalizacije in rastlinske čistilne naprave v Šentjanžu poteka iskanje variantnih rešitev.

V okviru projekta ’Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save – Občina Sevnica’ je izgradnja na območju Ribnikov v naselju Šmarje in v industrijski coni Ines v dolini potoka Sevnična zaključena, na Drožanjski cesti pod sevniškim gradom so predvidena dela v prihodnjih mesecih, na območju večstanovanjskega naselja Pod Vrtačo v starem delu Sevnice se bodo dela izvajala v naslednjem letu.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

 
« Nazaj na seznam
»