Časopis za pokrajino Posavje
14.04.2024
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Oživljanje mestnih središč z dediščino starih obrti

Objavljeno: Petek, 16.10.2020    Rubrika: Ne spreglejte Sporočilo
Foto1a
Posavski projekt Oživljanje mestnih središč s pomočjo obrti oz. Urbana obrt, ki ga vodi Območna obrtno-podjetniška zbornica Krško, kot partnerji pa sodelujejo še Občine Krško, Sevnica in Bistrica ob Sotli ter Zavod Dobra družba, vreden okoli 148.000 evrov, želi vrniti življenje v mesta in ozavestiti lokalno prebivalstvo o pomenu ohranjanja kulturne in obrtne dediščine.

Z evropskimi sredstvi podprt projekt predstavlja inovativno pobudo za oživljanje urbanih središč na način, da se vrnejo obrtniki, ki predstavljajo temelj gospodarske stabilnosti in razvoja, prinašajo nova delovna mesta in predstavljajo bogato kulturno-zgodovinsko dediščino urbanih središč Posavja.
Foto1

V kavarni Mestnega muzeja Krško vabijo na poseben dan.


Mestna središča Posavja s svojo dediščino, katere del so tudi obrtne dejavnosti, imajo odličen potencial za razvoj in nadgradnjo turistične ponudbe. V okviru projekta, ki je potekal od maja 2019 in se izteka v začetku leta 2021, so projektni partnerji uredili prostor kavarne v Mestnem muzeju Krško, izvedli raziskave za nadgradnjo turistične ponudbe, povezane z dediščino (obrti preteklosti, oblačilni videz, kulinarika, zgodovinsko pohištvo, čolnarjenje), izobraževanja s področja trženja nove ponudbe ter povezovali ponudnike v mestnih središčih s ciljem oblikovanja skupne ponudbe in promocije.

Foto2

Z enega od naravoslovnih dni v Sevnici na temo oživljanja mestnih središč

Rezultati projekta se kažejo predvsem v novourejeni kavarni v Krškem, ki bo ponujala različne dogodke in atraktivno ponudbo, izdelan oblačilni videz za ponudnike in obiskovalce mestnih središč, v Mencingerjevi hiši urejajo mestno šivalnico, v kateri bodo izvajali tudi usposabljanja, v starem mestnem jedru Krškega je potekal dogodek Dan starih obrti, jedi in pijač, na katerem so se predstavili različni obrtniki s svojimi izdelki.

DSC_4093

Na dnevu starih obrti, jedi in pijač so se predstavili različni obrtniki s svojimi izdelki.

Skozi projekt je vodilni partner projekta Območna obrtno-podjetniška zbornica Krško izdelala publikacijo z naslovom Mestotvorne obrti v Kostanjevici na Krki, v izdelavi je dokumentarni film o obrteh v Kostanjevici na Krki, izvedla delavnice o čolnarjenju in izdelavi tradicionalnih čolnov, oblikovan je spominek, organizirali bodo izobraževanja o trženju produktov projekta.

Občina Sevnica je v starem mestnem jedru uredila razstavno-turistični prostor. V obnovljenem delu tega prostora, ki se nahaja v Trškem dvorcu, so pripravili razstavo z naslovom Po sledeh obrtništva v občini Sevnica, ki zajema obrtništvo v razponu od srede 19. do srede 20. stoletja, in sicer čevljarstvo, krojaštvo, šiviljstvo, ključavničarstvo, kleparstvo, mizarstvo, mlinarstvo, pekarstvo, mesarstvo, brivstvo-frizerstvo, urarstvo-zlatarstvo, lekarništvo in gostilničarstvo v povezavi z letoviščarstvom. 
Urbane obrti ovitek tisk1

Publikacija Mestotvorne obrti v Kostanjevici na Krki

Za osnovnošolce so organizirali naravoslovne dneve na temo oživljanja mestnih središč. Z vodičem so si ogledali staro mestno jedro in se pogovarjali o obrteh, ki so se izvajale v majhnih trških središčih, kot je Sevnica. Ob prižganem ognju jim je kovač Janko pokazal, kako se oblikuje železo. Sledil je ogled razstave Po sledeh obrtništva v Sevnici in likovno ustvarjanje na temo ureditve Sevnice.
 
V občini Bistrica ob Sotli že vrsto let zori ideja o muzeju kovaštva, saj je Občina Bistrica ob Sotli pred leti dobila lastništvo nad eno od najstarejših kovačij v kraju, zato so z namenom priprave stalne razstave kovaškega orodja to v celoti obnovili, v drugi fazi pa bodo uredili razstavno mesto. V neposredni bližini občinske stavbe stoji objekt, imenovan Gabronka, po nekaterih podatkih iz leta 1890. Na objektu so v tem času do danes izvajali razna vzdrževalna dela in prenove zaradi potreb uporabe posameznih prostorov. V okviru zadnjih prenov so v letih 2012-2017 na celotni stavbi obnovili fasado, stavbno pohištvo in streho, notranje prostore dela stavbe na V delu in srednji del stavbe. Predmet obdelave po projektu je bila ureditev pomožnega prostora v delu tretjega dela stavbe, v katerem bodo deponirali in polnili električna kolesa, s katerimi se bodo lahko obiskovalci popeljali po območju starih obrti, si ogledali skozi projekt nastalo stalno kovaško razstavo ter med drugim obiskali tudi lokalnega kovača, ki bo predstavil svoje delo. Za izvajanje različnih dogodkov v trškem jedru je Občina Bistrica ob Sotli nabavila mize, garniture in stojnice, saj želijo na dogodke povabiti tudi obrtnike in jim omogočiti čim boljše pogoje za predstavitev svoje dejavnosti.

Vir: Občina Krško
 

 
« Nazaj na seznam