Časopis za pokrajino Posavje
21.02.2024
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Podjetniški inkubator Krško zaživel

Objavljeno: Torek, 23.03.2021    Rubrika: Ne spreglejte Sporočilo
DSCF1491

Podjetniški inkubator Krško se nahaja na naslovu CKŽ 44.

Občina Krško je bila uspešna pri prijavi podjetniškega projekta Podjetniški inkubator Krško. Osnovni namen projekta in objavljenega razpisa je bil zagotoviti materialne pogoje za razvoj podjetništva, se pravi zagotoviti poslovne prostore. Za objekt, kjer se danes nahaja podjetniški inkubator, je občina že imela pripravljen projekt in pridobljeno gradbeno dovoljenje. Financerji okoli 560 tisoč evrov vrednega projekta Podjetniški inkubator Krško so bili Občina Krško, Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

DSC_0592

Prostor za neformalno druženje v inkubatorju

Jeseni 2020 se je z namenom vzpodbujanja mreženja znanja, nadgradnjo kompetenc in vzpodbujanjem internacionalizacije ter co-workinga kot prvi v regiji Posavje vzpostavil Podjetniški inkubator Krško, katerega upravljavec je Center za podjetništvo in turizem (CPT) Krško in se nahaja na naslovu CKŽ 44. Nova pridobitev bo prispevala k hitrejšemu ustanavljanju in razvoju obstoječih podjetij, nudila podporo gospodarstvu v obliki skupne promocije, trženja, izobraževanj in usposabljanj, vplivala na boljšo prepoznavnost in kadrovsko situacijo, spodbujala razvoj visokotehnoloških start-up podjetij, povezovala univerzitetno znanje, gospodarske prakse in ponujala prenos znanja v prakso. V Podjetniškem inkubatorju Krško bodo svoj prostor našla mala in srednja podjetja, start-upi, podjetja, ki želijo povečati dodano vrednost, izboljšati konkurenčnost in se internacionalizirati, ciljna skupina so tudi brezposelni in iskalci prve zaposlitve, osebe, ki iščejo lastno karierno pot in si prizadevajo za samostojno reševanje socialne problematike.

Podjetniški inkubator v Krškem nudi tako pisarniške kot tudi arhivske prostore. V njem je skupno osem pisarn (v katerih je na voljo 12 delovnih mest), co-working prostor (11 delovnih mest), štirje start-up ’boxi’ (štiri delovna mesta), internetni kotiček, sejna soba, čajna kuhinja, prostor za neformalno druženje. Inkubator razpolaga tudi z dodatno opremo – 3D printerjem, videokonferenčnim sistemom, prenosnim ozvočenjem. Skupna površina notranjih prostorov inkubatorja znaša 577,30 m2, od tega je 423,12 m2 površin za najem.

PODJETJE MEGAMA
podjetje_megama (4)

Jernej Jerman in Rok Topolnik, podjetje MEGAMA


Prvi dve podjetji že imata svoje prostore v podjetniškem inkubatorju. Podjetje MEGAMA, NDT preskušanje, nadzori in svetovanje d.o.o. je bilo ustanovljeno 16. januarja 2021. Vodita ga 34-letni direktor Rok Topolnik, doma iz Krškega, po izobrazbi strojni tehnik, in 39-letni prokurist Jernej Jerman, ki prihaja iz Mokronoga, po izobrazbi je univerzitetni diplomirani inženir strojništva. Že prej sodelavca v podjetju na področju kovinsko predelovalne industrije. Ker trenutna kriza na njuno področje dela ni preveč vplivala in sta imela tudi že določena povpraševanja, sta se odločila za zagon lastnega podjetja. Kot pojasnjujeta, je v osnovi njuna dejavnost bazirana na tehničnem preskušanju, kamor spadajo neporušitvena preiskava materialov ter nadzori na področju varjenja (izdelki in objekti, kjer nastopa varjenje), zagotavljanju kakovosti pri izdelavi strojnih komponent in varjenju ter tehničnem svetovanju na področjih kakovosti, preskušanja in varjenja. »Zagotavljamo strokovno izvedbo storitev z ustrezno usposobljenim in izkušenim kadrom na področju neporušitvenega preskušanja in varilne stroke. Osebje je kvalificirano in certificirano v skladu z mednarodnimi standardi in priporočili za področje neporušitvenih preiskav,« pravita Topolnik in Jerman. Podjetje MEGAMA, ki je ime dobilo po začetnicah imen vseh treh otrok Topolnika, je prisotno v različnih branžah; od energetike, farmacije, nuklearne tehnike do jeklenih konstrukcij, tlačne opreme, splošne strojegradnje in gradbeništva, kjer je potreba v vseh fazah proizvodnega procesa od polizdelka do končnega izdelka ter tudi kasneje v eksploataciji. »Gre za zahtevnejše branže, kjer so večje zahteve po kakovosti, npr. na področju energetskih in farmacevtskih objektov, na nuklearnem področju in pri konvencionalni proizvodnji izdelkov, pri proizvodnji jeklenih konstrukcij, opreme, podtlakov, rezervoarjev, cevovodov,« našteje Jerman. Odkar imata podjetje in prostore v podjetniškem inkubatorju, sta nekaj storitev že opravila. Veselita se novih strank, tako domačih kot tujih.

Kot razlagata, sta se najprej na SPOT točki v okviru CPT Krško pozanimala, kakšen je sploh postopek za registracijo podjetja, o dokumentaciji itd. Nato sta od znancev slišala, da Občina Krško daje v najem tudi pisarne in sta si šla eno pogledat. Ob obisku je bil omenjen tudi podjetniški inkubator, ki naj bi ga vzpostavili v kratkem, zato sta se povezala s Karlom Vertovškom s CPT Krško. Poudarjata, da so jima zelo pomagali, saj sta podjetje lahko registrirala v Krškem, čeprav sta ga prvotno nameravala drugje. »Čez dva dni smo odšli na SPOT točko in opravili registracijo podjetja ter uredili vso dokumentacijo,« je povedal Topolnik. Oba tudi izpostavljata brezplačen najem prostorov v prvem letu delovanja in nato v naslednjih letih minimalen strošek najema. »Ker je treba na začetku poskrbeti tudi za nakup pisarniške opreme, je to res zelo dobrodošlo. Dejansko sva lahko finance preusmerila v razvoj podjetja,« je poudaril direktor. Nekaj dni po registraciji sta se tudi že vselila v prostore inkubatorja. Z novimi prostori sta zelo zadovoljna. Načrtujeta, da bosta lahko v prihodnosti izvajala tudi kakšna izobraževanja, seminarje in svetovanja strankam, zato jima bo prišla predavalnica v inkubatorju še kako prav. Izpostavljata še zelo korekten odnos vseh na CPT Krško, ki so jima vedno na voljo, če imata kakšno vprašanje, predvsem o raznih birokratskih zadevah. Tudi vnaprej verjameta, da bosta imela vso njihovo podporo. Če bi v prihodnosti želela še koga zaposliti, bodo v inkubatorju na voljo večji prostori. Več o dejavnosti podjetja na spletni strani www.megama.si.PODJETJE MAIA MEDIA
podjetje_maia_media (9)

Matej Plešej in Maja Šetinc, podjetje Maia Media


Drugo podjetje, ki je že v inkubatorju, je Maia Media, spletne rešitve in digitalni marketing, Matej Plešej s.p., ki deluje dobri dve leti in pol. V funkciji direktorja podjetja je 31-letni Matej Plešej iz Brežic, prokuristka pa leto mlajša Krčanka Maja Šetinc, ki je dokončala študij komuniciranja in medijev. Oba sta par tudi zasebno. Spoznala sta se pred nekaj leti na delavnicah projekta PiMP v Brežicah in takrat tudi že sodelovala pri razvijanju podjetniške ideje, tako da sta imela že nekaj izkušenj, preden sta leta 2018 ustanovila svoje podjetje. Kot opišeta, se Maia Media ukvarja z digitalnimi tehnologijami, digitalnim marketingom, spletnimi stranmi, pisanjem PR in SEO člankov ter sporočil za javnost. V zadnjem času tudi predavata o prej naštetih področjih (npr. tečaj o digitalni pismenosti, ECDL tečaj). Imata tudi dva svoja spletna portala (portal F1.si o formuli 1, ki je edini portal v Sloveniji na to temo, in portal Kofetarica.si). Na vprašanje, zakaj sta se odločila za podjetje, Šetinčeva odgovori: »Oba sva že prej preizkusila nekaj služb, a je bila vedno prisotna želja po samostojni poti, saj nama je vedno odgovarjalo, da si sama razporejava delovni čas, pa tudi želja po ustvarjanju nečesa, kar bi imelo pomen za naju in predstavljalo zadovoljstvo, da sva nekaj dosegla v življenju.« Po negotovostih na začetku samostojne podjetniške poti sta sčasoma ugotovila, da je bila to prava odločitev. »Rekel sem si, da ne bom imel 8-urnega delovnika vsak dan in da se ne bom zgodaj vstajal. To je bilo tisto glavno, kar me je pritegnilo k temu, da z Majo zaženeva podjetje,« pravi Plešej, ki se sicer že nekaj časa ukvarja tudi z glasbo. Za njuno dejavnost sicer ne potrebujeta posebnih prostorov, saj lahko načeloma vse opravljata doma, a takšni opremljeni pisarniški prostori, kot so v podjetniškem inkubatorju, so odlični za opravljanje njunih dejavnosti. Šetinčeva je dodala, da si nadvse želi, da bi se v inkubatorju pridružila tudi še druga podjetja, »da bi bilo tukaj pravo vzdušje, prava kultura inkubatorja, da bi se med seboj povezovali in sodelovali ter ustvarjali nove ideje«. Zato upa, da se bo v tem letu inkubator še bolj napolnil. »Zagotovo je tudi še kje kak študent, ki ima poslovno idejo, a ne ve, kako jo uresničiti. Ker sva z Matejem šla čez vse te zadeve, sva pripravljena vsakemu tudi priskočiti na pomoč, ga podpirati in deliti uporabne nasvete,« rade volje ponudita pomoč še komu, ki bi se odločil za podjetniški inkubator.

V podjetju Maia Media (spletna stran je www.maia-media.si) bi se v prihodnosti radi še razširili, imajo tudi že nekaj zunanjih sodelavcev. »Zdaj ko imava nove prostore, lahko denimo vzameva tudi kakšnega študenta na usposabljanje ali pa se lahko na naju obrnejo tudi brezposelne osebe, kajti podjetje pokriva zelo široko področje tem in znanja o tem pridejo prav v marsikaterem podjetju. Treba je vedeti, da ni tako enostavno oglaševati na družabnih omrežjih, kot si marsikdo misli, ampak je pri tem potrebnega tudi veliko znanja,« poudarja Šetinčeva, ki na koncu podeli še nasvet vsem tistim, ki so sprejeli odločitev o samostojni podjetniški poti: »Treba je biti pripravljen na vse, predvsem pa ne takoj obupati, če morda prvega pol leta ne bo še nobene stranke. To je normalen proces in je treba vzeti marsikaj v zakup, tudi če v prvih mesecih ne dobiš nobenega priliva. Treba je biti potrpežljiv, slej ko prej bodo prišle tudi prve stranke in zaslužek.«VIZIJA V PRIHODNJE
PodjetniškiINkubator (25)

S prvima dvema podjetjema sta Občina Krško in CPT Krško že podpisala pogodbi o inkubiranju za obdobje petih let v Podjetniškem inkubatorju Krško.


Občina in CPT Krško se nadejata zapolnitve inkubatorja, da bi ta postal prepoznaven v lokalnem in širšem okolju, s tem bi se dvignila podjetniška kultura in povečalo število uspešnih inovativnih podjetij. Želja je, da bi inkubator postal stičišče dobrih podjetniških idej, podjetniškega druženja, izmenjave izkušenj, širjenja znanja itd., ne nazadnje pa tudi osrednja točka podjetniškega in inovacijskega okolja v Posavju za nova inovativna, tehnološka in na znanju temelječa podjetja. Vizija je tudi možnost prijave na evropske razpise za pridobitev EU-sredstev, s čimer bodo lahko nudili večji obseg storitev inkubatorja. Trenutno so v njem na voljo samo pisarniški in arhivski prostori, glede na zaznavanje na terenu bodo potrebni tudi proizvodni in skladiščni prostori. Zato bi bilo zelo zaželeno, če bi se še katera druga občina v regiji Posavje odločila za priključitev k temu podjetniškemu projektu.

KDO SE LAHKO VKLJUČI V INKUBATOR?

Prijavijo se lahko potencialni podjetniki (posamezniki ali skupine z razvito poslovno idejo) in mlada podjetja, organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki, katerih starost praviloma ne presega dveh let. Prednost imajo posamezniki, skupine ali podjetja, ki razvijajo, proizvajajo in tržijo inovativne izdelke ali storitve. Od njih se pričakuje, da imajo inovativno idejo ter si želijo delati v ustvarjalnem in povezovalnem okolju.

Dodatne informacije: kontaktna oseba za ogled prostorov (po predhodnem dogovoru) ter ostale informacije o javnem pozivu, oddaji prostorov in storitvah inkubatorja je Karl Vertovšek (inkubator@cptkrsko.si; 041 655 936). Razpisna dokumentacija in ostali dokumenti so dostopni na spletni strani: www.cptkrsko.si.


 

« Nazaj na seznam