Časopis za pokrajino Posavje
18.05.2024
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Univerza v Novem mestu s študijskimi programi prihodnosti

Objavljeno: Petek, 20.01.2023    Rubrika: Ne spreglejte Oglas
poletna sola
»Znanje – potencial posameznika in družbe« je slogan Univerze v Novem mestu, ki je bila ustanovljena leta 2017 na pobudo štirih fakultet in regionalnega gospodarstva ter si prizadeva postati center znanja za Jugovzhodno Slovenijo in širši mednarodni prostor.

Študijski programi vseh štirih članic (Fakulteta za ekonomijo in informatiko, Fakulteta za poslovne in upravne vede, Fakulteta za zdravstvene vede in Fakulteta za strojništvo) so zelo aktualni in prilagojeni potrebam sodobnega časa, poklici pa iskani tako v gospodarstvu kot negospodarstvu, saj se pri njihovem oblikovanju odzivajo na potrebe in spremembe širšega družbenega, poslovnega in ekonomskega okolja, ki nastajajo zaradi vpliva globalizacije, razvoja informacijske tehnologije in vse večje konkurence. Do sedaj se lahko pohvali z več kot 5.000 diplomanti, v tem študijskem letu pa jo obiskuje več kot 1.100 študentov.
001

EKONOMIJA IN INFORMATIKA Z ROKO V ROKI
Odlična izbira za prihodnost, ki odpira številne vznemirljive priložnosti v novi digitalni prihodnosti, je študij Poslovne informatike na Fakulteti za ekonomijo in informatiko s študijsko smerjo Računalništvo in informatika, ki študenta usposobi za uporabo sodobnih orodij, tehnik in programskih rešitev za reševanje praktičnih primerov v gospodarstvu, negospodarstvu in javni upravi. Smer Poslovna informatika pa izobražuje strokovnjake, ki predstavljajo vezni člen med strokovnjaki ekonomije in strokovnjaki računalništva in informatike v vseh strukturah gospodarstva in javne uprave.

Tudi študij ekonomije v programu Upravljanje in poslovanje študentom po zaključku zagotavlja visoko stopnjo zaposljivosti in omogoča raznolike poklicne priložnosti. Zaposlijo se lahko kot strokovnjaki za računovodstvo in knjigovodstvo, delajo v prodaji, oglaševanju in trženju, so poslovodje, skrbijo za razvoj kadrov ipd., kar je za njih velika prednost, saj Poklicni barometer že nekaj let uvršča te poklice med poklice v primanjkljaju ali ravnovesju.
pri predavanjih

IZOBRAŽEVANJE STROKOVNJAKOV S PODROČJA UPRAVLJANJA Z OKOLJEM
Razumevanje pomena ohranjanja čistega okolja postaja z razvojem družbe vse bolj pomembno. Aktivnosti, ki potekajo v smeri zmanjševanja onesnaževanja in prizadevanja za odpravljanje njegovih posledic, zahtevajo vrhunsko izobražene strokovnjake z interdisciplinarnim znanjem. Zato na Fakulteti za poslovne in upravne vede vabijo k vpisu v sodoben in atraktiven študijski program 1. stopnje Upravljanje z okoljem, katerega cilj je izobraziti strokovnjake s tovrstnim znanjem. Program študente usposobi za obvladovanje področja varstva in upravljanja z okoljem s sodobnimi pristopi. Ponuja sodobne koncepte upravljanja z okoljem ter vključuje tri pomembne tehnološke paradigme: ohranjanje biotske raznovrstnosti in zdravja prebivalcev, krožno ekonomijo ter doseganje trajnostne rabe naravnih virov.

IZOBRAŽEVANJE NA PODROČJU ZDRAVSTVENIH VED ZA CELOSTNO OBRAVNAVO POSAMEZNIKA
Zdravje je temeljna vrednota, zato zdravstveni sektor na nacionalni in evropski ravni zahteva močan, samozavesten in sposoben kader za izvajanje postopkov in procesov celostne oskrbe pacienta v zdravstvenem in socialnem varstvu z vidika kakovosti, odgovornosti in humanosti.

Fakulteta za zdravstvene vede poleg že uveljavljenega programa Zdravstvena nega na visokošolski strokovni študijski ravni 1. stopnje omogoča tudi študij Fizioterapije, ki ga zaključuje prva generacija študentov. Izvedbo odlikujejo novi prostori ter vrhunsko opremljeni kabineti za izvedbo vaj, kjer študenta usposobijo za klinično usposabljanje v zdravstvenih zavodih.

Kot prvi v Sloveniji pa izvajajo visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Fitoterapija. Študenti se bodo izobraževali in usposabljali za izvajanje fitoterapije, ki sodi med temeljne komplementarne metode medicine.

INŽENIRJEV STROJNIŠTVA NA TRGU DELA PRIMANJKUJE ŽE VRSTO LET
Inženir strojništva je izjemno zanimiv in aktualen poklic, na trgu pa se inženirji strojništva uvrščajo med najbolj iskane kadre. Fakulteta za strojništvo nudi multidisciplinaren študij tehnike s poudarkom na strojniških vsebinah. Na prvi stopnji izvaja visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Tehnologije in sistemi. Čeprav je UNM FS mlada ustanova, se s kakovostjo študija uveljavlja doma in v svetu. K ugledu ustanove prispeva tudi sodelovanje z industrijo. V zadnjih petih letih so uspešno zaključili tri več letne projekte v sodelovanju z industrijskimi in raziskovalnimi partnerji.

DELODAJALCI PRI KANDIDATIH POLEG ŽELENE IZOBRAZBE IŠČEJO TUDI DRUGE KOMPETENCE, KOT SO PODJETNOST, PRILAGAJANJE SPREMEMBAM IN KOMUNIKATIVNOST
Na Univerzi v Novem mestu se ponašajo z na študenta osredotočenim pedagoškim procesom, saj veliko investirajo v ustvarjanje ugodnega okolja za učenje in pridobivanje znanja. Študentom omogočajo kakovostna predavanja, ki vključujejo obilo praktičnih znanj in veščin, popestrijo pa jih tudi mednarodni strokovnjaki iz gospodarstva in negospodarstva. Pedagoški proces bogatijo prožne učne oblike, kot so delavnice, okrogle mize in študijski obiski, študenti pa lahko v veliki meri prilagajajo učne vsebine lastnim interesom in poklicnim ambicijam, saj imajo na voljo širok nabor izbirnih predmetov. Svoje znanje pa lahko pokažejo na različnih domačih in mednarodnih tekmovanjih ter mednarodnih znanstvenih konferencah.

Poleg tega zagotavljajo prijetno in urejeno okolje, v katerem vsi skrbijo za dobro počutje študentov, pri urejanju študijskih zadev jim nudi pomoč referat, karierni center pa jim je v pomoč in podporo pri pridobivanju informacij za uspešen prehod na trg dela.

Za krepitev zaposljivosti omogočajo študentom mednarodno mobilnost in vključevanje v raziskovalne projekte, poletne šole, podjetniške natečaje in tekmovanja. Za rezultate so pogosto nagrajeni. Tako se lahko pohvalijo z zmagovalnimi ekipami »Best CPR team«, priznanji za inovacije, finalno uvrstitvijo v podjetniški natečaj Popri, visoko uvrstitvijo na mednarodnem računovodskem tekmovanju …

Poudarek je na učinkovitem in kakovostnem prenosu znanja, ki omogoča razvoj sposobnosti za samostojno in odgovorno ravnanje, razvoj kritične presoje ter natančnosti in vestnosti, hkrati pa spodbujajo ustvarjalnost, inovativnost in pripravljenost na vseživljenjsko učenje.

Članice Univerze v Novem mestu skrbijo tudi za razvoj kompetenc osnovnošolcev in dijakov, saj organizirajo podjetniški natečaj ter natečaj s področja računalništva, informatike in multimedije.

Več o programih si lahko preberete tukaj: www.uni-nm.si oz. vabljeni tudi na informativne dneve, ki bodo 17. in 18. februarja 2023 ob 10. in 16. uri.
Naročnik:
Univerza v Novem mestu
Na Loko 2, 8000 Novo mesto
« Nazaj na seznam
»

ne spreglejte