Časopis za pokrajino Posavje
4.12.2023
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Ustrezna komunalna infrastruktura za kakovost bivanja

Objavljeno: Četrtek, 30.06.2022    Rubrika: Ne spreglejte Oglas
kanalizacija, urejanje  (1)

Začetek gradnje odseka kanalizacije na Kvedrovi cesti …

Podnebne spremembe, ki se odražajo v vse pogostejših sušnih obdobjih in tudi v pomanjkanju vode v poletnih mesecih, zahtevajo spremembe v našem odnosu do te naravne dobrine, brez katere ni življenja. Ob tem ima vse pomembnejšo vlogo odvajanje in čiščenje odpadnih voda, kar vpliva tudi na varstvo okolja. V sevniškem mestnem središču poteka izvajanje projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save – Občina Sevnica«.

V okviru projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save – Občina Sevnica« poteka novogradnja odsekov, kjer še ni urejena javna gospodarska infrastruktura za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, v sklopu katerih bo mogoče priključiti dodatne enote na sistem. Omenjeni projekt vključuje gradnjo kanalov s pripadajočimi objekti in hidravlično izboljšanje posameznih delov kanalizacije ter gradnjo fekalne kanalizacije, ki jo sestavlja 7 gravitacijskih kanalov, 2 tlačna kanala v skupni dolžini 1,58 km ter 2 črpališči. V okviru investicije se bodo dela izvajala na območju obrtne cone na Planinski cesti, v Ribnikih, na Kvedrovi cesti in Drožanjski cesti (pod gradom) ter Pod Vrtačo.

CILJ DOSEGANJA VISOKIH OKOLJSKIH STANDARDOV

kanalizacija, urejanje  (2)

… in na Planinski cesti (ob Sevnični) v poslovni coni.

Z ureditvijo ustrezne komunalne infrastrukture bodo doseženi visoki okoljski standardi, ki bodo med drugim zagotavljali visoko kakovost bivanja prebivalk in prebivalcev občine, kajti trenutno v mestu Sevnica primerno odvajanje in čiščenje odpadnih voda še ni urejeno povsod. Posamezna območja znotraj mesta Sevnica še niso priključena na kanal, ki odpadno vodo dovaja v Čistilno napravo Sevnica. Preko greznic so priključena na kanale, ki so speljani v bližnje vodotoke. Z ureditvijo teh območij bodo gospodinjstva in gospodarski subjekti v središču mesta Sevnica imeli ustrezno urejeno čiščenje in odvajanje odpadnih voda, kar pomeni, da bo 98,16 % vseh odjemalcev priključenih na Čistilno napravo Sevnica.

Na območju Drožanjske ulice pod gradom Sevnica bo urejena nova fekalna kanalizacija v skupni dolžini nekaj več kot 120 metrov. Pod Vrtačo bo urejena nova fekalna kanalizacija v skupni dolžini nekaj več kot 178 metrov. Na območju Kvedrove ceste trenutno potekajo dela na predvidenih odsekih, in sicer poteka izgradnja nove fekalne kanalizacije, dveh črpališč in tlačnih vodov. Prav tako dela potekajo na območju Planinske ceste v Poslovni coni INES, kjer poteka tudi izgradnja nove fekalne kanalizacije za več objektov. Na območju Ribnikov so dela že zaključena. Obsegala so izgradnjo nove fekalne kanalizacije v skupni dolžini nekaj manj kot 100 metrov in rekonstrukcijo mešanega kanala po južnem delu Bohorske ulice v dolžini dobrih 250 metrov.

FINANČNA KONSTRUKCIJA

Celotna vrednost investicije znaša 654.977,28 EUR (pogodbena vrednost z vključenim DDV je 799.072,27 EUR). Delež, ki ga sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija je 546.771,44 EUR (Kohezijski sklad bo za realizacijo projekta prispeval 464.755,75 EUR; Republika Slovenija oz. Ministrstvo za okolje in prostor 82.015,72 EUR). Občina Sevnica bo investicijo financirala v višini 252.300,83 EUR.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.
« Nazaj na seznam
»

najbolj brani članki