Časopis za pokrajino Posavje
19.05.2024
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

V podjetju TPV Automotive je varnost na prvem mestu

Objavljeno: Nedelja, 24.10.2021    Rubrika: Ne spreglejte Redakcija
TPV Automotive-Usposabljanje za gasenje pozara

Usposabljanje zaposlenih v podjetju TPV Automotive za gašenje požara

V podjetju TPV Automotive d.o.o. dajejo velik poudarek na preventivno delovanje. Vzpostavljen imajo sistem varnosti in zdravja pri delu, njihovi izdelki prav tako vplivajo na varnost vozila in uporabnikov vozil, zato morajo zadostovati visokim standardom njihovih kupcev, kot sta BMW in Volvo.

Varnost v proizvodnji

V TPV Automotive d.o.o. je sistem varnosti in zdravja pri delu vzpostavljen in certificiran na podlagi mednarodnega standarda ISO 45001. Politika varnosti in zdravja pri delu določa izhodišča za načrtovanje in udejanjanje ustreznih pristopov. Sistemski pristop pa ni usmerjen le v varnost in zdravje pri delu, temveč tudi v promocijo zdravja. »Zato dajemo velik poudarek na preventivno delovanje. Z raznimi tehničnimi in organizacijskimi ukrepi preprečujemo možnosti nastanka delovnih nezgod in zdravstveni okvar. Ukrepe iz naslova varnosti načrtujemo že v fazi projektiranja strojev in opreme, za načrtovanje proizvodnega procesa in vloge delavca v njem pa imamo na voljo tudi ustrezno računalniško podporo, kjer proizvodni proces z računalniškimi simulacijami optimiziramo do te mere, da zagotavlja ustrezno ergonomijo delovnega mesta in v čim večji meri odpravi možnost nastanka za okvare zdravja,«
Anton Petric_izbrana_sep21

Anton Petrič

razlaga Anton Petrič, direktor sektorja za skupne zadeve. Kot še dodaja, je glede na oceno tveganja zagotovljena in se uporablja primerna osebna varovalna oprema, tako za zaposlene kot tudi za obiskovalce, ki prihajajo na območje tovarne. Vse njihove lokacije so opremljene z avtomatskimi defibrilatorji, sodelujejo tudi s pristojnimi zdravniki medicine dela in v aktivnosti vključujejo predstavnike zaposlenih.

Pomemben del sistema, kot omenja Petrič, predstavlja usposabljanje. »Ob prihodu novozaposlenega v podjetje najprej izvedemo osnovno splošno usposabljanje iz varstva pri delu, ki se nato nadaljuje še s praktičnim delom na delovnem mestu, kjer bo sodelavec delal. Da sistem deluje, izvajamo notranje sistemske presoje varnosti in zdravja pri delu, s katerimi ugotavljamo morebitna odstopanja od želenega stanja in hkrati možnosti, kje lahko sistem še izboljšamo. Ustreznost sistema pa potrjuje akreditirana certifikacijska hiša, ki nam je izdala certifikat in ga tudi ustrezno podaljšuje na letni ravni,« razlaga in navaja še t. i. Program varnosti in zdravja pri delu, ki je sestavni del letnega poslovnega načrta podjetja ter v katerem so načrtovani za vsako lokacijo posebej ukrepi za izboljšanje sistema in Program promocije zdravja. »Načrtujemo in izvajamo vaje za ukrepanje v izrednih razmerah (npr. požar, razlitje kemikalij, potres …), za katere ugotavljamo da so zelo koristne, predvsem zaradi tega, ker praviloma ljudje 'vemo in razumemo, kako reagirati', ko pa pride do realne situacije, se marsikdo ne znajde, včasih se pojavijo panične reakcije in posledično neželene posledice. Zato za vsako vajo posebej načrtujemo scenarij z jasno opredeljenim namenom in potekom, pred vajami izvedemo obnovitveno usposabljanje po lokacijah, nato pa vaje nenapovedano izvedemo. Pri tem sodelujemo tudi z zunanjimi inštitucijami, npr. gasilci. Po vajah sledi analiza in ukrepanje na ugotovljene rezultate,« še pravi.

Poleg tehničnih ukrepov pa je eden ključnih dejavnikov sistema varnosti in zdravja pri delu ozaveščenost zaposlenih o pomenu razvoja in vzdrževanja varnega delovnega okolja in delovnih procesov. Poleg neposrednih usposabljanj zaposlenih v podjetju TPV Automotive uporabljajo tudi razna komunikacijska sredstva, kjer objavljajo razne članke, nasvete ipd. Tematika varnosti in zdravja pri delu je sestavni del kratkega jutranjega sestanka v proizvodnji. »Avtomobilska industrija močno poudarja t. i. družbeno odgovornost, znotraj katere je področje varnosti in zdravja pri delu eno bolj pomembnih. Zato nas tudi kupci, s katerimi sodelujemo, nenehno preverjajo in je ustreznost delovanja na tem področju eden od pogojev, da te sploh sprejmejo za dobavitelja,« še zaključi Petrič.

Varnost vozil in potnikov

Krunoslav Šimrak

Krunoslav Šimrak

O področju varnosti vozil in potnikov je spregovoril Krunoslav Šimrak, direktor razvojno-prodajnega sektorja. Kot razvojni dobavitelji v podjetju TPV Automotive s svojimi razvojno raziskovalnimi in proizvodnimi kompetencami po njegovih navedbah omogočajo zanesljivo dobavo velikega nabora ključnih komponent njihovim kupcem v avtomobilski industriji. »Proizvajamo ključne elemente podvozja, nosilce baterij za električna vozila, komponente sedežev, nosilce armaturnih plošč, togostno antivibracijske ojačitve karoserije in mnogo ostalih komponent, ki so posredno ali neposredno povezane z varnostjo. Ker naši izdelki vplivajo na varnost vozila in varnost uporabnikov vozil, morajo zadostovati visokim standardom naših kupcev, kot sta BMW in Volvo,« je pojasnil in še dodal: »Pri nas razvite izdelke tako testiramo že v virtualnem okolju in zagotovimo, da bodo ustrezali varnostnim zahtevam, še preden gredo v proizvodnjo. Pri nas izdelane prototipe in serijske izdelke tudi dinamično testiramo in validiramo. Na ta način zagotavljamo visoko kakovost produktov, ki prenašajo obremenitve pri trkih, izboljšujejo dinamiko vožnje in ščitijo vozilo pred poškodbami.«

Rok Retelj, foto: arhiv TPV Automotive

Prispevek je objavljen v Posavskem obzorniku, ki je izšel 14. oktobra 2021.
« Nazaj na seznam
»