Časopis za pokrajino Posavje
18.05.2024
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Velika sončna elektrarna ob HE Brežice

Objavljeno: Ponedeljek, 26.06.2023    Rubrika: Ne spreglejte Sporočilo
Hibridni sistem sonca in vode
heBR23641

Na desnem bregu reke Save, v bližini mesta Brežice, se na šestih hektarjih razprostira velika sončna elektrarna. Poleg tega, da je prva v Sloveniji, ki dosega moč 6 MWp, jo od drugih sončnih elektrarn razlikuje tudi način priključitve na električno omrežje. Je namreč prva, ki je priključena na prenosno 110 kV omrežje, kot četrti agregat hidroelektrarne Brežice. Obe elektrarni proizvajata električno energijo, sestavljeno iz čiste energije sonca in vode, ter tako skupaj s pretočno akumulacijo HE Brežice predstavljata hibridni sistem sonca in vode za proizvodnjo električne energije iz dveh različnih obnovljivih virov.

heBR23663
Zaradi priključitve na prenosno omrežje velika sončna elektrarna izpolnjuje najstrožje zahteve sistemskega operaterja. Kljub večji kompleksnosti prinaša takšna izvedba mnoge pozitivne učinke. Poleg tega, da se izognemo obremenjevanju distribucijskih omrežij, lahko v kombinaciji s HE Brežice premostimo mnoge vrzeli, ki jih pogosto povzročajo samostojne sončne elektrarne. Ena takšnih je nepredvidljivo, vremensko pogojeno nihanje proizvodnje, ki ga lahko lokalno vodeni hibridni sistem sonca in vode uspešno obvladuje. Pretočna akumulacija hidroelektrarne Brežice ima v takšnem hibridnem sistemu vlogo baterije oziroma hranilnika energije. Ob sončnih dneh, ko je proizvodnja iz sončne elektrarne večja, lahko z uravnavanjem skupne proizvodnje s hidroelektrarno del vodne energije shranimo v pretočni akumulaciji, v času manjše proizvodnje iz sončne elektrarne pa jo ponovno uporabimo. Tak hibridni sistem hkrati predstavlja tako primer uspešnega povezovanja različnih obnovljivih virov energije in njihove najučinkovitejše rabe kot vzorčni primer lokalno vodenega mešanega vira.

Sončna elektrarna s svojo letno proizvodnjo električne energije zadosti potrebam okoli 1.800 gospodinjstev. Pri tem bo brez izpustov toplogrednih plinov zagotavljala čisto, okolju prijazno in neslišno proizvodnjo električne energije vsaj še naslednjih 30 let.
20230510_090133

Postavitev velike sončne elektrarne podpira cilje prehoda na nizko ogljično gospodarstvo ter spodbuja prilagajanje podnebnim spremembam, varstvo okolja in učinkovito rabo obnovljivih virov.

Večnamenskost - agrofotovoltaika

Lokacija sončne elektrarne ponuja tudi mnoge možnosti za uvajanje agrofotovoltaičnih aktivnosti, kar bo dopolnjevalo rabo območja deponije in nudilo dodatno podporo pri izvajanju vzdrževalnih del.

Agrofotovoltaika je skupen izraz za kombinirano rabo zemljišč za proizvodnjo električne energije iz sončnih panelov ob hkratni rabi tal v kmetijske namene. V Evropi in svetu se vse intenzivneje širi, saj predstavlja izvrstno kombinacijo med fotovoltaičnimi sistemi in ohranjanjem kmetijske pridelave. Dvojna raba zemljišč tako predstavlja eno od učinkovitih možnosti energetskega prehoda. Agrofotovoltaika lahko s primerno tehnično zasnovo poveča učinkovitost rabe zemljišč, nudi varstvo rastlinam in živalim, omogoča večji hektarski donos in zmanjšuje potrebo po namakanju do 20 odstotkov.

Tudi velika sončna elektrarna FEBR-D3 glede na postavitev omogoča rabo zemljišča v druge namene. Z vidika rabe kmetijskih zemljišč so strokovnjaki predlagali zlasti rejo kokoši nesnic ter pridelovanje špargljev, malin in ribeza. Mogoča pa je tudi reja ovac, zato smo v sodelovanju z ekološkim rejcem na njeno območje naselili 40 ovac, ki so že poskrbele za prve podmladke.

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE

Moč elektrarne: 6 MW
Število modulov: 11.232
Število razsmernikov: 28
Ostala oprema: Transformatorska postaja 10,5 kV / 800 V, SN in NN stikališče, oprema telekomunikacij in sistema vodenja
Kablovod: 10,5 kV, 3,7 km med FEBR-D3 in HE Brežice
Skupna površina modulov: 29.000 m2
Predvidena letna proizvodnja: 6.840 MWh = oskrba 1.800 povprečnih gospodinjstev letno
= 34.200.000 zelenih kilometrov z električnim avtomobilom
Prihranek CO2: več kot 3.120 t letno

Prva v Sloveniji:

  • dosega moč 6 MWp,
  • priključena v hidroelektrarno kot 4. agregat,
  • priključena na prenosno 110 kV omrežje.
Vir: HESS
« Nazaj na seznam
»

ne spreglejte

07.05.2020 | Redakcija

Vesele praznike!

06.11.2020 | Redakcija

Namaz iz dimljene postrvi