Časopis za pokrajino Posavje
14.04.2024
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

»Z roko v roki – po poteh, ki že 40 let vodijo v srca ljudi«

Objavljeno: Sreda, 30.10.2019    Rubrika: Ne spreglejte Sporočilo
Dom upokojencev Brežice z okolico

Dom upokojencev Brežice z okolico

Dom upokojencev Brežice je enota Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca. Nahaja se v južnem delu mesta Brežice, na naslovu Dobovska cesta 8, v neposredni bližini starega mestnega jedra, kar omogoča stanovalcem dostop do vseh pomembnih storitvenih dejavnosti in prometnih poti. Ob domu so urejene parkovne in sprehajalne površine.

Dom nudi starejšim od 65 let nadomestno obliko bivanja ter dopolnjuje funkcijo doma in lastne družine v smislu zagotavljanja temeljnih potreb človeka. Izvaja celodnevno obliko varstva, dnevno varstvo ter začasne in krizne namestitve. Dom opravlja tudi naloge, ki obsegajo priprave okolja, družine in posameznikov na starost, ter tržno dejavnost, ki je namenjena višji kvaliteti življenja in varstva starejših občanov.

direktorica DUO Impoljca

Direktorica DUO Impoljca Darja Cizelj

vodja enote DU Brežice

Mag. Valentina Vuk, vodja enote DU Brežice

Spoštovani!

40-letni razvoj DU Brežice je skupna pot vseh, ki so bili in so del kolektiva DU Brežice. Je zgodba mnogih posameznikov, ki so vstopali v dom in s svojo bližino in naklonjenostjo bogatili življenja in ustvarjali domačnost.

Zahvaljujem se vam za zaupanje, dragi stanovalci in stanovalke, za soustvarjanje življenja v domu, za vaš prispevek v našo veliko družino. Želim vam, da bi bil naš dom hiša dobrega medsebojnega razumevanja in podpore za mirne in čimbolj zdrave dni.

Pomembni sopotniki ste tudi vi, dragi svojci, ki nas spodbujate in podpirate v naših prizadevanjih. Skozi predloge, pohvale, izražene stiske in vašo prisotnost pomembno vplivate na naše delo in življenje vaših svojcev, za kar smo vam hvaležni. Iskrena hvala za razumevanje in sodelovanje!

Vpetost doma v lokalno okolje bogati in dodaja kvaliteto bivanja našim stanovalkam in stanovalcem. Sodelovanja posameznikov, različnih socialnih in medgeneracijskih skupin dviguje raven zavedanja, da kvaliteta bivanja temelji na sočutju in solidarnosti. Hvala vsem in vsakemu posebej za vaš neprecenljiv prispevek!

Hvala mojim sodelavkam in sodelavcem za predano opravljanje poslanstva, za strokovno opravljeno delo, za toplino in varnost, ki jo s svojim odnosom nudite vsakemu stanovalcu in stanovalki posebej.

V teh prazničnih dneh, ko občani in občanke občine Brežic praznujemo, se družimo in skozi različne dogodke krepimo vrednoto medsebojnega sodelovanja in povezovanja, želim obilo prijetnih trenutkov, v prihodnosti pa sreče in uspehov na osebnem in poslovnem področju.

Direktorica Darja Cizelj

Danes v domu v stanuje 156 stanovalcev, ki prihajajo iz 11 slovenskih občin, 82 % jih je iz domače občine. Povprečna starost je 84 let. Uporabniki dnevnega varstva, na voljo so 4 mesta, se po aktivni udeležbi in druženju skozi dan dnevno vračajo v domače okolje.

V domu je 80 zaposlenih, ki poslanstvo doma udejanjamo z zagotavljanjem kakovostnih storitev, naravnanih na stanovalca, ter individualiziranim pristopom in ustvarjanjem prijaznega okolja, v katerem se bo vsak stanovalec in uporabnik dnevnega varstva počutil sprejetega in varnega. Prizadevamo si, da razvijamo okolje, ki posamezniku omogoča dostojanstveno življenje in mu zagotavlja vpliv na dogajanje, možnost izbire ter aktivno udeležbo.

RAST IN RAZVOJ SKOZI 40 LET DELOVANJA

Priprava zavitka

Priprava zavitka

Začetki organizirane skrbi za starejše v občini Brežice segajo v leto 1979. V obdobju po letu 1975 so občine Sevnica, Krško in Brežice z združenimi sredstvi iz sklada Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki so bila v tistem času namenjena za gradnjo domskih zmogljivosti, sofinancirale izgradnjo domov upokojencev Krško, Brežice in Sevnica. Vsi trije domovi so bili enote Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca, ki je nastopal kot investitor. Enota Dom upokojencev Brežice je pričela z delovanjem 15. junija 1979, na Prešernovi cesti 13, s kapaciteto 90 mest.

Potrebe starejših po domski namestitvi so z leti naraščale in že v letu 1982 je primanjkovalo prostih mest. V letih 1982 in 1985 so bili v dveh delih na novo urejeni mansardni prostori, s tem pa so bile pridobljene nove kapacitete doma, skupno 116 mest.

Izlet v Brestanico -grad Rajhenburg

Izlet v Brestanico - grad Rajhenburg

Z razvojem dejavnosti, strokovnega dela in potreb starejših se je vedno bolj izkazovalo, da obstoječe razmere bistveno otežujejo izvajanje aktualnih oblik dela in ne izpolnjujejo pričakovanj lokalnega okolja.

Najpomembnejši mejnik v razvoju organizirane skrbi za starejše v občini Brežice predstavlja postavitev temeljnega kamna za nov objekt Doma upokojencev Brežice, ki so ga 14. maja 2012 položili tedanji minister za delo, družino in socialne zadeve mag. Andrej Vizjak, župan občine Brežice Ivan Molan, investitor Igor Zorko, Prodoma d. o. o., in tedanja direktorica DUO Impoljca Andreja Flajs.

Domski pevski zbor Žarek

Domski pevski zbor Žarek

Dejavnost Doma se je 4. novembra 2013 na novo organizirala v najemnem objektu, na Dobovski cesti 8, v Brežicah, s kapaciteto 156 mest.

SODOBEN DOM

Dom upokojencev Brežice je danes sodoben dom. V njem je na voljo 108 sob, 60 enoposteljnih in 48 dvoposteljnih. Gospodinjsko enoto tvori 5 enoposteljnih in 4 dvoposteljne sobe. Dve gospodinjski enoti združuje skupni družabni prostor s priročno kuhinjo in negovalno kopalnico. Sobe imajo francoski balkon, lastno kopalnico s tušem, konvektor, klicni sistem ter priključke za kabelsko TV, internet in telefon. 16 sob ima lasten balkon.

Srečanje skupine za svojce, Klepet ob kavi

Srečanje skupine za svojce, Klepet ob kavi

Zavedamo se, da sta še pomembnejša od bivalnega standarda dnevno dogajanje in možnosti za različne aktivnosti stanovalcev. Zato v domu skupaj s stanovalci mesečno načrtujemo koledar prireditev in aktivnosti, ki se bodo odvijale skozi mesec.

V našem domu se namreč vedno nekaj dogaja. Številne aktivnosti, dogodki, prireditve, prostovoljstvo in medgeneracijsko sodelovanje lepšajo in bogatijo dneve stanovalkam in stanovalcem. Telovadba, družabne skupine, skupina z delovno terapevtko, ročna dela, molitvena skupina, tombola, gospodinjske aktivnosti, urejanje terapevtskih vrtov, sobotna kulinarika, bralna kluba Lastovke in Mlade lastovke s Knjižnico Brežice, sobotne urice z Društvom študentov Brežice in radijska oddaja so aktivnosti, ki se v domu dnevno oz. tedensko vrstijo.

Sprehod z dijaki Gimnazije Brežice

Sprehod z dijaki Gimnazije Brežice

Med stanovalci so lepo sprejeti tudi glasbeni in plesni nastopi, gledališke predstave, pikniki v parku, izleti ter dogodki ob različnih praznikih.

V domu že 18. leto deluje domski pevski zbor stanovalcev Žarek, ki se predstavlja na različnih prireditvah v domu in sodeluje na Zlatem glasu Posavja, festivalu pevskih zborov domov za starejše iz Posavja in Zasavja, ki ga v domu organiziramo vsako leto.

Partnerstvo s svojci krepimo tudi s projektom Klepet ob kavi, ki poteka v obliki rednih srečanj skupin za svojce po enotah doma.

praznovanje 40. let - vsi vodje doma in bivših direktorjev.

Vsi vodje doma in bivši direktorji

Vrata doma so vseskozi odprta za sodelovanje z lokalno skupnostjo. Povezovanje različnih generacij in sodelovanje z vrtci, osnovnimi šolami, srednjimi šolami, fakultetami, društvi, zavodi ter organizacijami iz lokalne skupnosti in širše ponuja vsem generacijam vedno znova priložnost za pozitivne izkušnje na področju medčloveških odnosov in medgeneracijske solidarnosti.

Na podlagi dolgoletne dobre prakse smo v Domu upokojencev Brežice v letu 2014 pričeli v sodelovanju z različnimi izvajalci organizirati brezplačne aktivnosti za starejše, ki živijo v naši lokalni skupnosti. V letu 2018 je bila v prostorih doma odprta prva demenci prijazna točka v Posavju.

Dom je prostor srečevanj in interakcij številnih posameznikov – stanovalcev, zaposlenih, svojcev, prostovoljcev, obiskovalcev. V odnosu do vseh udeleženih sta prijaznost in spoštljiv odnos zaposlenih ključna za oblikovanje prijetnega okolja.

Vodilo našega strokovnega dela je naravnanost na stanovalca in zagotavljanje individualiziranega pristopa. Zavedamo se, da ima vsak posameznik svoj osebni značaj, interese, življenjsko zgodbo, družinske razmere, socialne in zdravstvene potrebe, sposobnosti in želje. Zato so naši programi in koncepti dela usmerjeni v osebne potrebe in participacijo, kar predstavlja osnovo za načrtovanje storitev in notranjo organiziranost.

Zaposleni opravljamo naloge strokovno, odgovorno in predano. Vsak posameznik v kolektivu pomembno prispeva, da se življenje v domu odvija v zadovoljstvo vseh, ki so udeleženi v mreži odnosov. Pri tem sta spoštljivost in etičnost zaposlenih v odnosih izhodišči in gibalo poti, ki že 40 let vodi v srca ljudi.

Dom upokojencev Brežice je v letu 2016 prejel certifikat kakovosti E-Qalin A za področje institucionalnega varstva odraslih oseb, ki pomeni priznanje za preteklo delo in zavezo, da bomo v prihodnje še odločneje stopali po poti nadaljnjega razvoja in potrebnih izboljšav.
« Nazaj na seznam