Časopis za pokrajino Posavje
14.04.2024
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Z vodo ravnajmo spoštljivo in odgovorno

Objavljeno: Sreda, 22.06.2022    Rubrika: Ne spreglejte Oglas
Shema (2)

Grafičen prikaz digitalnega spremljanja pretoka vode iz dveh črpališč pri podjetju Stilles

Voda je pomembna naravna dobrina in gospodarjenje z njenimi zalogami mora biti trajnostno naravnano. Z vodo moramo ravnati tako, da bo še naprej čista, zdrava in vsem dostopna. Zelo pomembni so vodni viri in naša naloga je, da jih ne onesnažujemo, porabo vode pa usklajujemo z naravno obnovljivostjo. Komunala d.o.o. Sevnica je kot vodilni partner v projektu DIGIVODA pristopil k sistemskim in trajnostnim izboljšavam varovanja okolja in narave ter pitne vode.

»Projekt je plod domačega znanja. Z njim želimo varovati in ohranjati naravno okolje in vodne vire čiste, zato bomo še naprej opozarjali tudi na pravilno ravnanje z odpadki, skrbeli za zdrave vodne vire, ki so namenjeni tudi oskrbi s pitno vodo, ter skušali spremembe v okolju spremljati preko sodobnih digitalnih programov in zato bomo nabavili multimedijsko opremo za osveščanje o čisti pitni vodi, vodnih izgubah, vodnih virih. V okviru projekta bomo postavili inovativne vodne hiške, vodne pitnike, razdelili bomo ročne stiskalnice za plastično embalažo. V načrtu so izobraževalne dejavnosti v obliki delavnic, ki bodo izvedene v šolah po celotnem Posavju. Program ’Vodni agent’ bo pripomogel k dodatnemu ozaveščanju o pomenu varovanju okolja ter voda. Strokovna ekskurzija bo namenjena ranljivim skupinam, starejšim in mladim, ki bodo postali ’vodni varuhi’. Komunala Sevnica bo izvedla še sanacijo odlagališča črnih, nevarnih odpadkov ter zaposlila osebo za nedoločen in poln delovni čas, za katero je predvidena obnova ter oprema pisarne ...« predstavlja direktor sevniške komunale Mitja Udovč dejavnosti, ki se bodo odvile do konca letošnjega avgusta v sklopu projekta DIGIVODA, s katerim želijo partnerji (Komunala d.o.o. Sevnica, Kostak d. d. Krško, Komunala Brežice d.o.o., Občina Sevnica, Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Sevnica, Rokometni klub Sevnica) prispevati k varovanju vodnega kroga – s poudarkom na zmanjševanju ogroženosti podzemnih voda z odpadki.

VODNI VIR ZA MESTO SEVNICA

Vodni viri za mesto Sevnica se nahajajo na območju podjetja Stilles, na ravnici ob reki Savi, kamor se iz smeri Zajčje gore stekajo podtalne vode. Najstarejše črpališče za oskrbo s pitno vodo je bilo zgrajeno leta 1954. Omenjenega leta je bil zgrajen vodnjak Stilles z omrežjem, ki se je skozi leta postopoma širilo. Danes izjemno kakovostna voda priteka iz 110 m globoke vrtine Still-1, izvrtane leta 2000, ki daje 18 litrov vode na sekundo in je najizdatnejši vodni vir sevniškega mestnega vodovoda. Vrtina Still-2, globoka 107 m, ki daje 15 litrov vode na sekundo, je bila dana v omrežje leta 2004. »Preko digitalnega sistema v našem podjetju spremljamo prečrpavanje čiste in zdrave vode iz dveh delujočih vodnih vrtin, ki vodo dovajata po omrežju do vodohrana Hrasti in vodohrana Sveti Rok,« še pove sogovornik in pokaže, kako je mogoče digitalno spremljati sistem prečrpavanje podzemne vode iz dveh vodnih vrtin pri sevniškem pohištvenem podjetju.

Naložbo DIGIVODA sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).
« Nazaj na seznam