Časopis za pokrajino Posavje
14.04.2024
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Za isto okolje in podzemne vode

Objavljeno: Sreda, 13.07.2022    Rubrika: Ne spreglejte Sporočilo
Digivoda, zaklonisci  (2)

V okviru projekta DIGIVODA je v načrtu sanacija dveh zapuščenih zaklonišč.

Varovanje površinskih in podzemnih voda, ki so tudi glavni vir pitne vode, je ena izmed pomembnih nalog vsakega izmed nas. Podtalnica, nevidna pod našimi nogami, je skrit zaklad, ki omogoča naše življenje, zato varna oskrba s pitno vodo temelji na varovanju vodnih virov z vodovarstvenimi območji, na katerih je prepovedana oziroma omejena vsaka dejavnost ali poseg v prostor, ki bi ogrožal kakovost ali količino vodnega vira. Pomembno je tudi odstranjevanje črnih odlagališč.

V okviru projekta DIGIVODA bo potekala sanacija dveh starih zaklonišč iz druge svetovne vojne, ki se nahajata v sevniškem mestnem središču (na območju današnjega naselja Cesta na Dobravo, neposredno pod starim sevniškim mestnim pokopališčem). Vstop v neurejeni, zaraščeni, delno zasuti z zemljo in kamninami ter z različnimi odpadki napolnjenimi zaklonišči je nevaren, zato ju je treba zaščititi pred morebitnimi nenapovedanimi obiskovalci (raziskovalci) in posledično pred nesrečami, ki se lahko pripetijo ob nenadzorovanem ’raziskovanju’ prostora, ki že več desetletij ne služi svojemu namenu. Pred samim zaprtjem vhodov v obe zaklonišči je treba prostor očistiti raznovrstnih odpadkov (ocenjena količina odpadkov v obeh zakloniščih je cca. 84 m3). Sama sanacija (čiščenje) bo z vidika varnosti pri delu kot manipulacije z odpadki izjemno zahtevna – predvideno je ročno odstranjevanje in transport ter naknadna zaščita in sanacija poškodovanih delov zaklonišča ter urejen videz okolice brez posledic morebitnega vpliva na podtalnico.

Naložbo DIGIVODA sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

 
« Nazaj na seznam