Časopis za pokrajino Posavje
9.07.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Praznične misli predsednikov KS v krški občini - 3. del

Objavljeno: Četrtek, 04.06.2020    Rubrika: NOVICE Redakcija
KS-2

Ana Srpčič, Jože Tomažin, Alojz Kerin in Jože Olovec

Na dan, ko bo na gradu Rajhenburg potekala slavnostna seja Občinskega sveta občine Krško s podelitvijo priznanj, objavljamo tretji del prazničnih misli predsednikov krajevnih skupnosti, objavljenih v tematski prilogi ob občinskem prazniku v Posavskem obzorniku.

V naše kraje se vrača življenje

Ana Srpčič, predsednica sveta KS Veliki Trn:
Krajevna skupnost Veliki Trn leži na najvišjih predelih Krškega gričevja. V času epidemije je bilo zaznati, da so se ljudje več zadrževali doma, na cesti je bilo manj prometa. Že tako mirna naselja so postala še bolj tiha. A v podeželskih krajih, kjer so se ljudje od nekdaj preživljali s kmetijstvom, se vedno najde dovolj dela –na vrtovih, v gozdu ali vinogradih. Res pa je, da je zaradi izrednih razmer zamrlo družabno življenje v okviru društev; odpovedanih so bili tudi občni zbori društev. Odpovedana bo tudi tradicionalna prireditev ob krajevnem prazniku, ki junija že leta združuje krajane. Krajevna skupnost vsako leto nameni nekaj sredstev za delovanje štirih krajevnih društev. V današnjem času postajajo društva na podeželju pomembni akterji na področju zdravega preživljanja prostega časa, druženja in povezovanja ljudi. Organizirani dogodki tudi promovirajo naš kraj – opažamo, da se naših tradicionalnih dogodkov udeležujejo vse več ljudi tudi od drugod. KS Veliki Trn je redko naseljeno področje, prepleteno s številnimi javnimi potmi, za katere je treba skrbeti. Eden osnovnih ciljev delovanja sveta KS je namreč omogočiti vsem krajanom karseda spodobne pogoje za bivanje, tudi urejeno cestno infrastrukturo. Že v letu 2019 smo uspeli asfaltirati tri krajše odseke cest in tudi za leto 2020 imamo podoben načrt. Velik je tudi strošek letnega vzdrževanja cest. V poletnem času je poleg redne košnje in obsekovanja največ skrbi z urejanjem makadamskih poti. Poletna neurja na strmih poteh spirajo material, povzročajo nevarne udrtine in plazove. Razveseljivo je, da se v kraj spet »vrača življenje«, saj opažamo, da  število prebivalcev spet raste. Zato ob občinskem prazniku vsem občanom želimo veliko pozitivne naravnanosti, medsebojne povezanosti in življenjskega poguma.

Praznovanje bo letos drugačno
 
Jože Tomažin, predsednik sveta KS Senuše:
V prvi fazi epidemije covid-19 so določena dela in projekti, povezani z realizacijo asfaltiranja cestnih odsekov in izvedbo projekta v okviru participativnega proračuna občine Krško, zastali zaradi okrnjenega dela posameznih služb, vključenih v izvedbo. Bosta pa v predvidenem roku prve polovice leta 2020 vseeno zaključena dva večja projekta v KS Senuše: asfaltiranje cestnega odseka v Nemški Gori, ki delno poteka po območju KS Leskovec, delno pa po območju KS Senuše, v skupni dolžini 700 m, ter projekta v sklopu participativnega proračuna – postavitev igrišča za odbojko na mivki na Senušah. V drugem delu leta imamo v načrtu asfaltiranje še enega odseka ceste na Straži pri Raki. V KS Senuše imamo podeželsko in razpršeno poselitev, v kateri imajo krajani v okolici svojih bivališč veliko zelenih površin, na katerih so se lahko v času epidemije gibali na svežem zraku, zato ocenjujem, da ljudje niso občutili posledic sprejetih ukrepov o omejitvi gibanja v takšni meri, kot bi jih v primeru življenja v mestu. Kratkoročno se je življenje sicer za hip ustavilo, predvsem zaradi onemogočenega druženja krajanov, medtem ko so se dokaj nemoteno odvijala sezonska dela v gozdu, na poljih in vinogradih. V času epidemije KS ni mogla skupaj s krajani izvesti vsakoletne spomladanske čistilne akcije okolice naših vasi in prireditve ob materinskem dnevu. Ob prazniku dela prav tako niso zagoreli kresovi, druženje pa se je odvilo v ožjih družinskih krogih. Ker smo v obdobju, ko smo se v preteklih letih aktivno pripravljali na praznovanje krajevnega praznika, krajanom sporočam, da bomo letos praznovali malo drugače, o čemer bodo obveščeni s strani predstavnikov posameznih vasi in letakov. Ob krajevnem prazniku krajanom in krajankam iskreno čestitam in jim želim vse dobro. 

Moramo stopiti skupaj

Alojz Kerin, predsednik sveta KS Gora:
V zadnjih mesecih, ko je bila razglašena epidemija, se je delo v krajevni skupnosti Gora, tako kot povsod drugje, ustavilo oz. prestavilo na poletni čas. Zdaj, ko se stvari počasi umirjajo, se delo vrača v stare tirnice in že delamo na projektih, ki so bili prekinjeni. Ker je naša krajevna skupnost v podeželskem okolju, mislim, da ukrepi epidemije niso tako drastično posegli v vsakdanjik oziroma smo jih, vsaj kar se tiče omejenosti na lasten dom, lažje prebrodili. Sicer na ravni krajevne skupnosti po mojem mnenju ni večjih posledic, saj trenutno nimamo večjega projekta, katerega prekinitev bi imela slabe posledice za našo skupnost. Vsekakor so pri posameznikih na osebni ravni posledice občutno večje, tako na finančnem področju kot tudi zaradi sprememb v javnem življenju, na katere se bomo morali vsi privaditi. Ko pogled usmerjamo v prihodnost, si želimo, da bomo avgusta lahko izpeljali krajevni praznik ob godu svetega Lovrenca, seveda pa k temu lahko prispevamo vsi, tako da se držimo vseh ukrepov in določil pristojnih, da se bodo razmere v naši državi še naprej izboljševale. Pri vsem tem pa se mi zdi najbolj pomembno, da smo tudi tokrat, v teh težkih časih, spoznali, da moramo stopiti skupaj, če želimo doseči spremembo na bolje. Zato na tem mestu pozivam vse: bodimo strpni in razumevajoči drug do drugega, saj če si bomo znali pomagati in delovati kot skupnost na lokalnih ravni, bo tudi v naši državi manj razkolov.

Prihaja čas novih priložnosti

Jože Olovec, predsednik sveta KS Leskovec pri Krškem:
V krajevni skupnosti Leskovec smo se že zelo zgodaj, okoli 20. februarja, 'srečali' z zadrego, ki je bila povezana z zapleti okoli koronavirusa. K sreči se je kasneje izkazalo, da so bile skrbi povsem odveč. Glede delovanja sveta krajevne skupnosti lahko zatrdim, da je delo v tem času dodobra zamrlo. Ker pa smo plan dela za leto 2020 obravnavali in sprejeli pred epidemijo, ta zastoj ne bo imel bistvenega vpliva na izvedbo večine zastavljenih ciljev, seveda pa je oz. bo okrnjeno praznovanje krajevnega praznika, ki ga praznujemo 1. junija. V tem smislu smo del prireditev odpovedali, del, recimo tradicionalni pohod v Kobile, pa prestavili in povezali dnevom državnosti, ki ga bomo praznovali 25. junija. Verjetno se posledic epidemije niti še ne zavedamo, saj so le-te zaenkrat le oplazile našo skupnost oziroma so omejene predvsem na tiste poslovne subjekte in dejavnosti, ki delujejo čezmejno, in tiste, ki so s temi tesno povezane. Vsekakor jih bomo v bližnji prihodnosti občutili vsi oziroma se bodo po vsej verjetnosti dotaknile vsakega izmed nas. Z ozirom na vloženo in postorjeno v tem občutljivem obdobju lahko upravičeno pričakujemo, da gospodarske posledice ne bodo (pre)globoke in dolgotrajne. V jeseni bomo dobili odgovore na vse današnje dileme in  vprašanja. Prihaja čas novih priložnosti kot nekakšna bela cesta novega začetka. Prav je, da se pripravimo na srečanje z realnostjo, ko bomo poželi tisto, kar smo v preteklosti posejali. Za upati je, da bo to, vsaj v večji meri, 'usklajeno' z našimi pričakovanji. Pogumno naprej in naredimo tisto, kar je prav!

P. P.
 


 
« Nazaj na seznam