Časopis za pokrajino Posavje
3.06.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Pregled porabe sredstev NORP v minulem letu

Objavljeno: Sobota, 27.07.2019    Rubrika: NOVICE Redakcija
l_205736_1

V letu 2018 so prihodki iz naslova NORP znašali 8,86 mio. evrov.

Šesto leto zapored je Občina Krško v sodelovanju z Nuklearno elektrarno Krško, GEN energijo, Agencijo za radioaktivne odpadke in Skladom za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK pripravila letno poročilo o porabi nadomestila zaradi omejene rabe prostora. V letu 2018 so v okviru nedavčnih prihodkov proračuna občine Krško prihodki iz naslova nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta znašali 8, 86 milijona evrov.

Občina je ta sredstva namenila predvsem v zagotavljanje kakovostne infrastrukture na področju prometa, predšolske vzgoje in šolstva, kulture, mladih, izobraževanja, socialnega varstva, spodbujanja razvoja malega gospodarstva, civilne zaščite in požarne varnosti.

Med večjimi projekti, ki so bili v lanskem letu financirani iz tega vira, so nadaljevanje izgradnje obvoznice v Krškem, aktivnosti za dograditev in širitev prostorov Valvasorjeve knjižnice Krško, aktivnosti za novogradnjo vrtca pri OŠ XIV. divizije Senovo, dozidava in rekonstrukcija OŠ Koprivnica, ureditev komunalne infrastrukture Gorica – Jelše, obnova občinskih in državnih cest, pločnikov, mostov in ureditev kolesarskih povezav, rekonstrukcija ulic na Vidmu, aktivnosti za izgradnjo prizidka in obnovo gasilskega doma PGE Krško in PGD Videm ob Savi, II. faza obnove Hočevarjevega mavzoleja, vzdrževanja in obnova kulturnih spomenikov, …

20 % iz naslova nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta Občina Krško namenja za individualno rabo, kot npr. subvencioniranje komunalnega prispevka v višini do 75 do 88 %, sofinanciranje individualnih hišnih kanalizacijskih priključkov in malih čistilnih naprav do 70 % upravičenih stroškov, sofinanciranje razlike v ceni vrtcev, in sicer dodatno znižanje plačil staršev za 30 %, subvencioniranje počitniškega dela mladih v višini 27. 684 evrov, sofinanciranje posvetovalnice za starše v višini 26.827 evrov, sofinanciranje letovanja šestošolcev, brezplačna šola v naravi, za novoletne prireditve obdaritve otrok v višini 34.686 evrov, 300 evrov ob rojstvu vsakega otroka (v lanskem letu skupno 72.900 evrov), subvencioniranje pomoči na domu v višini 33.333 evrov, subvencija mestnega prometa (v 2018 za ta namen 90.233 evrov) ter seveda individualna nadomestila občanom, ki živijo v 1500-metrskem pasu okoli jedrskega objekta. V 2018 je bilo nadomestilo v skupni višini 118.959 evrov izplačano 217 upravičencem.

Vir: Občina Krško
« Nazaj na seznam