Časopis za pokrajino Posavje
14.04.2024
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

11 županov JV Slovenije in Posavja želi s spremembo zakonodaje začeti reševati romsko problematiko

Objavljeno: Torek, 04.04.2023    Rubrika: NOVICE Redakcija
srecanje-zupanov-jv-slovenije-in-posavja-romska-problematika (21)

Župani oz. predstavniki občin JV Slovenije in Posavja po današnjem srečanju v Brežicah

V sejni sobi MC Brežice je danes potekalo srečanje 11 županov oz. predstavnikov občin Jugovzhodne Slovenije in Posavja na temo romske problematike. Predstavili so aktualno dogajanje na področju romske problematike v občini Brežice, prav tako pa tudi nadaljevanje prizadevanj za spremembo (sistemske) zakonodaje s pobudo »Zaščita otrok v problematičnih okoljih«.

Molan: Prihajamo v stanje, ko vsi postajamo nemočni

Ivan Molan, gostitelj srečanja, ki so se ga udeležili župani oz. predstavniki občin Brežice, Črnomelj, Kočevje, Metlika, Ribnica, Sevnica, Šentjernej, Škocjan, Trebnje ter mestnih občin Krško in Novo mesto, je takoj po zaključku poudaril, da je bil glavni razlog srečanja županov vse več kršenja javnega reda in miru ter nasilja s strani Romov, pri čemer je v to vključenih vedno več mladoletnih oseb. »Že več časa se s to problematiko ukvarjamo na občinah, kamor prihaja čedalje več pobud, da je treba nekaj storiti,« je dejal in navedel, da so imeli nekaj posvetov tudi s predstavniki policije, sam pa tudi s tožilstvom. »Vsi skupaj ugotavljamo, da gre v prvi vrsti za sistemske probleme in prihajamo v stanje, ko vsi postajamo nemočni. Zato smo se župani srečali in poskušamo z dodatnimi pobudami pa tudi predlogi za spremembo zakonodaje doseči, da bi se stanje v prihodnosti izboljšalo,« je izpostavil in omenil, da so se v neformalnem združenju 11 županj in županov prvič srečali v Novem mestu, zdaj drugič pa v Brežicah, pri čemer verjame, da bodo tudi v prihodnosti podajali predloge v prid večje varnosti, bolj kvalitetnega življenja in sožitja med občani.
srecanje-zupanov-jv-slovenije-in-posavja-romska-problematika (13)

Župana MO Novo mesto Gregor Macedoni in Občine Brežice Ivan MolanMacedoni: Zakonodaja jemlje prihodnost otrokom iz problematičnih socialnih okolij

Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni je izjavil, da so se prvič v tej zasedbi srečali konec oktobra lani v Novem mestu. Takrat so tudi skupaj oblikovali in podpisali predlog paketa zakonodajnih sprememb za zaščito otrok v problematičnih socialnih okoljih. »Današnja slovenska zakonodaja jemlje prihodnost številnim mladim, otrokom, ki rastejo v problematičnih socialnih okoljih. Ocenjujemo, da tukaj govorimo tudi o zakonodajnem okviru, čeprav pogosto govorimo o uresničevanju že sprejete zakonodaje in omogoča morda bolj dosledno uresničevanje tega interesa, ki bi moral biti zaščita mladoletnih ter se jim omogoči in oblikuje tudi njihova prihodnost. Vemo, da posameznik v današnji družbi na nek način že sistemsko zaradi okolja, v katerem živi, ne more obiskovati in končati osnovne šole ter so mu s tem tudi prikrajšane njegove pravice, da bi se lahko v življenju enakopravno vključil v našo družbo. S tem pomagamo oblikovati tudi okolje, v katerem je veliko varnostnih problemov, in danes govorimo predvsem o tem našem okolju, torej kočevsko-ribniškem, belokranjskem, dolenjskem in posavskem, kjer imamo številne varnostne probleme iz naslova zelo problematičnih kriminalnih dejanj, v katera so vključeni otroci, ki bi morali biti v tistem času v osnovni šoli, tako pa so v prvih vrstah teh dejanj, ki bi bila na nek način pregonljiva, če bi bile te osebe starejše od 14 let, tako pa nekatere med njimi verjetno tudi združbe izkoriščajo, da preko njih izvajajo najhujša kazniva dejanja,« je povedal Macedoni.

Predlogi sprememb zakonodaje
Njihova pobuda je lani jeseni zajemala pet zakonov, od tega sta dva s področja sociale, po en pa s področja trga dela, javnega reda in miru ter voznikov. Med drugim predlagajo znižanje otroškega dodatka za 33 %, kadar otrok po zaključku osnovnošolskega izobraževanja ne nadaljuje z izobraževanjem v srednješolskih programih (izjema so učenci s posebnimi potrebami); izplačevanje otroškega dodatka tri mesece (lahko se podaljša še za tri mesece) enemu od staršev v obliki konkretnih dobrin, na podlagi naročilnice za konkretno blago, plačila posameznih računov ipd., če Inšpektorat RS za šolstvo in šport s pravnomočno odločbo v prekrškovnem postopku ugotovi, da učenec iz neopravičljivih razlogov ne obiskuje pouka ali drugih dejavnosti v okviru obveznega programa OŠ; izplačevanje denarne socialne pomoči tri mesece v naravi, če učenec iz neopravičljivih razlogov ne obiskuje pouka ali drugih dejavnosti v OŠ ali če ima upravičenec neplačan zapadel dolg, ta ukrep se lahko avtomatično podaljša za nadaljnje tri mesece; napotitev na zaposlitev na delovno mesto po šestih mesecih od vpisa v evidenco brezposelnih oseb; kaznovanje z globo od 750 do 1200 evrov, kdor strelja izven strelišča, razen če to ni dovoljeno z drugimi predpisi; za pridobitev vozniškega dovoljenja se poleg ustrezne starosti, prebivališča v RS in opravljenega ustreznega usposabljanja upošteva tudi izpolnjena osnovnošolska obveznost.

Namen imajo zbirati podpise; od predsednice DZ-ja ni bilo nobenega odziva

»Skupno vsem tem je, da zelo jasno oblikujemo pobudo, da vse, kar ni usmerjeno v to, da bodo otroci zaključevali osnovno šolo in še naprej rasli v okolju, v katerem ne bo stimulacije za spoštovanje zakonodaje ter javnega reda in miru, samo še stopnjuje vse trenutne probleme in težave. Vsem tistim, ki v Ljubljani rečejo, da smo včasih na tem območju nestrpni, gre na drugi strani naš očitek, da slovenska oblast aktivno jemlje prihodnost tem otrokom v JV Sloveniji in Posavju,« je pojasnil novomeški župan. Po Macedonijevih besedah je današnji sklep skupine 11 predstavnikov občin tega območja, »da oblikujemo predlog zakonodajnih sprememb na način, da jih pošljemo v Državni zbor kot predlog s terena in zahtevamo omogočanje zbiranja podpisov, kajti po oktobru, ko smo ta predlog oblikovali in ga podpisali ter poslali predsednici DZ-ja, se do danes ni zgodilo nič. Če bodo procedure normalno stekle, bomo naše občane verjetno že nekje meseca maja pozvali, da s svojim podpisom podprejo predlog spremembe teh petih zakonov ter na ta način zelo jasno povemo predstavnikom vseh nas v DZ-ju, da je treba nekaj narediti, kajti v zadnjih desetih, dvajsetih letih se ni zgodilo nič, težave so vedno hujše, perspektiva otrok v problematičnih socialnih okoljih je slabša in seveda ima cela družba na tem območju Slovenije večje varnostne probleme kot pred desetletji. To je tisto, kar lahko kot predstavniki lokalnih skupnosti ta trenutek naredimo. Dejstvo je, da teh pet zakonov samih po sebi ne bo rešilo nič, če ne bodo vse inštitucije resno začele obravnavati probleme, kajti samo s skupnim sodelovanjem in aktivnim delom lahko tudi kaj premaknemo.
srecanje-zupanov-jv-slovenije-in-posavja-romska-problematika (17)

Župan Občine Ribnica Samo Pogorelc


»Če bomo to ignorirali, smo v tej državi že na pragu anarhije«

Župan Občine Ribnica Samo Pogorelc je izjavil, da si vsi župani v svojih občinah želijo, da imajo občane, ki bodo spoštovali zakone, in bodo vsem omogočili enakopravno življenje. »Vesel sem, da smo zavzeli skupno stališče in gremo enotno v to. Želim si in tudi pozivam Vlado RS, da se resno lotimo tega izziva, kajti v končni fazi želimo vsem samo dobro. Zadeve se je treba lotiti resno, z vso odgovornostjo in poskrbeti, da bodo dolžnosti in pravice vseh državljanov v RS enake,« je poudaril in dodal, da bodo vse občine pristopile k zbiranju podpisov, pri čemer verjame, da jih bo več kot 5000, kolikor jih morajo zbrati, »kajti mislim, da če si želimo izboljšati življenje v naši državi, absolutno ne vidim težave, da jih ne bi zbrali«. Na naše vprašanje, kaj bodo storili v primeru, da bodo še naprej naleteli na »gluha ušesa« s strani države, je ribniški župan odvrnil, da upa, da v naši državi ni človeka, ki si ne želi dobro za naše zanamce. »Če pa bomo to ignorirali, pa se moramo resno vprašati, kam gre naša država oz. kaj si želimo iz nje napraviti. Potem smo, grobo rečeno, že na pragu neke anarhije,« je izjavil.
srecanje-zupanov-jv-slovenije-in-posavja-romska-problematika (6)

Župan MO Krško Janez Kerin


Kerin: Pomanjkljivosti je več

Župan MO Krško Janez Kerin je v zvezi z današnjim srečanjem povedal, da verjame, da bodo predlogi spremembe zakonodaje s strani županov padli na plodna tla, »seveda ob sodelovanju vseh deležnikov, kajti lokalna skupnost je sama tukaj nemočna, prav tako policija in tožilstvo, saj sem bil včasih tudi sam del te zgodbe na strani organov pregona«. Po njegovih besedah se to pojavlja predvsem v primeru vlog oškodovancev za manjša bagatelna kazniva dejanja, kar bi se po njegovem mnenju dalo urediti, če bi obstajal nek predstavnik oškodovancev, »kajti ljudje so v fazi obupa in njihovo mišljenje je takšno, da se preprosto ne bo nič zgodilo«. Kerin sicer meni, da je pomanjkljivosti več, delno v zakonodaji in spoštovanju le-te. »Moramo vedeti, da je vsa zakonodaja narejena za ljudi, ki to spoštujejo. Kaznovalna politika kot taka naj bi bila sekundarni razlog te zakonodaje, tako da verjamem, da če bi pristopili k spoštovanju zakonodaje tako eni kot drugi, bi bile te težave lahko odpravljene,« je še dejal.

R. R.
« Nazaj na seznam